eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Warta: ubezpieczenie podróży służbowej

Warta: ubezpieczenie podróży służbowej

2011-03-29 10:26

Z początkiem kwietnia WARTA rozszerzy ofertę biznesowego ubezpieczenia podróżnego. Nowa WARTA BUSINESS TRAVEL zapewnia szeroką pomoc w delegacji m.in. w przypadku choroby, wypadku, zagubienia bagażu. Chroni również interesy pracodawcy, zapewniając mu m.in. pokrycie kosztów związanych z odwołaniem lub opóźnieniem podróży, anulowaniem noclegu lub biletu, a także kosztów zastępstwa i zatrudnienia pracownika tymczasowego.

Przeczytaj także: Co 3 Polak bez ubezpieczenia na podróż

„Statystycznie, co czwarta podróż zagraniczna i co piąta podróż krajowa ma charakter służbowy. Chociaż polisy podróżne kojarzą się głównie z wyjazdami turystycznymi, to ubezpieczenie na czas podróży służbowej jest jednakowo ważne. Wykupienie w WARCIE ochrony dla pracowników wyjeżdżających w delegację jest bardzo proste i wygodne dla pracodawcy – mówi Przemysław Makaro, dyrektor Biura Rozwoju Produktów Majątkowych i Osobowych w TUiR WARTA.

WARTA BUSINESS TRAVEL, roczna polisa chroniąca pracowników podczas podróży zagranicznych i krajowych, występuje w dwóch wariantach – Pakietu Rotacyjnego i Pakietu VIP.

Pracodawcy, którzy często delegują swoich pracowników w podróże służbowe, ale trudno im określić rzeczywistą ilość delegacji w skali roku, mogą skorzystać z Pakietu Rotacyjnego. Wystarczy tu zadeklarować ilość „osobodni” do wykorzystania w trakcie trwania umowy. Po ich przekroczeniu pracodawca w dalszym ciągu może korzystać z ubezpieczenia i wysyłać pracowników w podróże służbowe, a z WARTĄ rozliczy się później, po zakończeniu umowy. W przypadku niewykorzystania wszystkich zadeklarowanych „osobodni”, WARTA zwróci nadpłaconą składkę bez żadnych kosztów manipulacyjnych. Oznacza to, że pracodawca płaci wyłącznie za faktycznie wykorzystany czas ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona jest uruchamiana na podstawie wniosku podróżnego przesłanego do WARTY najpóźniej na dzień przed wyjazdem pracownika lub grupy pracowników w podróż służbową.

Pakiet VIP jest imienny, obejmuje zarówno podróże służbowe jak i prywatne przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia.

Zakres ochrony obu pakietów jest szeroki. Polisa w podstawowym zakresie pokrywa w podróży zagranicznej koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem i nieszczęśliwym wypadkiem, gwarantuje wypłatę świadczenia w związku z konsekwencjami nieszczęśliwego wypadku i zapewnia dostęp do szerokiej oferty usług assistance. Suma gwarancyjna uzgadniana jest z klientem i może wynosić od 10 tys. do 100 tys. euro.

Dodatkowo można ubezpieczyć m.in. bagaż podróżny, odpowiedzialność cywilną, koszty leczenia następstw chorób przewlekłych i kontynuacji leczenia w Polsce, koszty poniesione w związku z odwołaniem lub opóźnieniem podróży, anulowania noclegu lub biletu podróżnego. Umowę można też rozszerzyć o ryzyko działań wojennych i wykonywania pracy o zwiększonym ryzyku.

Przeczytaj także

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: