eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › KDPW: połączenie operacyjne z rynkiem litewskim

KDPW: połączenie operacyjne z rynkiem litewskim

2010-11-24 09:48

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych otwiera nowe połączenie operacyjne z rynkiem litewskim. Dzięki temu możliwe będzie notowanie litewskich spółek na warszawskiej Giełdzie. 19 listopada br. podpisana została umowa pomiędzy KDPW, a AB Lietuvos Centrinis Vertybinių Popierių Depozitoriumas (LCVPD - centralny depozyt papierów wartościowych Litwy), pozwalająca na rozliczanie i rozrachunek transakcji zawieranych na akcjach litewskich spółek, które notowane będą na GPW w Warszawie.

Przeczytaj także: KDPW ma już 16 lat

"Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych prowadzi aktywne działania umożliwiając zagranicznym emitentom notowanie na rynku w Warszawie i tym samym na pozyskiwanie kapitału od szerokiej bazy polskich inwestorów na dalszy rozwój. Utworzenie połączenia operacyjnego z LCVPD to kolejny krok w realizacji Strategii KDPW, która kładzie nacisk na współpracę z zagranicznymi depozytami z regionu Europy Środkowo-Wschodniej" – mówi Iwona Sroka, Prezes KDPW.

Oprócz korzyści dla litewskich spółek z pozyskiwania kapitału na GPW, nowy link umożliwi polskim inwestorom zdywersyfikowanie portfeli inwestycyjnych, oraz prowadzenie strategii inwestycyjnych opartych o arbitraż na obu rynkach.

Link z rynkiem litewskim to kolejne połączenie operacyjne utworzone w ostatnim czasie przez KDPW. W 2010 roku Krajowy Depozyt uruchomił link z Bułgarią oraz Kanadą. Spółki z tamtejszych rynków są już obecne na warszawskiej Giełdzie: bułgarski ICPD na rynku NewConnect oraz kanadyjski KOV na Głównym Rynku GPW.

Działania Krajowego Depozytu dotyczące tworzenia nowych zagranicznych połączeń operacyjnych oraz zwiększania rentowności już istniejących, wpisują się w zatwierdzoną w grudniu 2009 r. Strategię Spółki na lata 2010- 2013. Wśród celów i projektów strategicznych jest także kwestia współpracy z Giełdą i uczestnikami rynku w zakresie notowania spółek zagranicznych.

"Jest to początek naszej współpracy z LCVPD. W przyszłym roku, po odpowiednich zmianach przepisów w polskim prawie, planujemy otwarcie konta dla depozytu litewskiego w KDPW. Ułatwi to dostęp litewskim inwestorom do polskiego rynku" - mówi Iwona Sroka, Prezes KDPW.

Obecnie KDPW utrzymuje 16 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. 7 z nich to połączenia bezpośrednie pomiędzy KDPW a zagranicznym depozytem, w tym połączenie z Litwą. Pozostałe to połączenia typu pośredniego, za pośrednictwem jednego z dwóch międzynarodowych depozytów (Clearstream Banking Luxembourg lub Euroclear Bank) lub – jak w przypadku Bułgarii – za pośrednictwem banku powierniczego.

Dzięki aktualnie utworzonym przez KDPW linkom możliwe jest notowanie kilkunastu zagranicznych spółek na GPW z takich krajów, jak: Austria, Czechy, Estonia, Francja, Niemcy, Słowacja, Szwecja, USA, Kanada, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria, a teraz również Litwa.

Poza współpracą z instytucjami polskiego rynku kapitałowego, zwłaszcza z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, KDPW prowadzi prace nad uproszczeniem procedur rejestracji, uczestnictwa oraz obsługi operacji na papierach wartościowych dla emitentów zagranicznych z krajów, do których KDPW posiada lub będzie posiadał utworzony link.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: