eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Pracodawcy RP a Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Pracodawcy RP a Wieloletni Plan Finansowy Państwa

2010-08-19 13:32

Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2010 - (dalej: "Plan") zawiera politykę finansową, która będzie wdrażana w naszym kraju w najbliższych latach. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oceniają go negatywnie - uważają m.in., że jego lektura nie pozwala odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób rząd zamierza w najbliższych 3 latach doprowadzić do poprawy sytuacji budżetowej? Oto oficjalne stanowisko Pracodawców RP dotyczące Planu.

Przeczytaj także: Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2014-2017 ogłoszony

Uwagi ogólne

Autorzy Planu stoją na stanowisku, że jedną z przyczyn obecnej, trudnej sytuacji finansowej kraju jest fakt, że w latach 2006 – 2007 obniżono podatki i parapodatki w „nieuzasadnionej skali”. Zaznaczają jednocześnie, że takie działanie mogło być bezpieczne tylko przy równoczesnym wprowadzeniu reform strukturalnych, które w ekwiwalentny sposób obniżyłyby wydatki sektora finansów publicznych.

W opinii Pracodawców RP nie można się zgodzić, że wspomniane obniżenie danin publicznych miało „nieuzasadnioną skalę”. Ich zdaniem działanie to było silnym impulsem prorozwojowym, które z pewnością pomogło Polsce stosunkowo łagodnie przejść przez okres światowych zawirowań finansowych. Pracodawcy RP zgadzają się, że potrzebne są reformy strukturalne po stronie wydatkowej państwa. Uważają jednak, że zamiast kontestować posunięcia gospodarcze poprzedniego rządu, obecne władze powinny postawić na systemowe działania oraz wprowadzenie zapowiadanych od dawna ułatwień w prowadzeniu przedsiębiorstw. Tymczasem Rząd ogranicza się do zmian stawek podatku VAT, a więc głównym orężem w walce z kłopotami finansowymi kraju ma być zwiększenie obciążeń podatkowych – „wyjęcie” z kieszeni osób fizycznych i przedsiębiorców 5 – 5,5mld zł.

Ponadto Pracodawcy RP zwracają uwagę, że Plan przedstawia jedynie kolejne zapowiedzi działań. Cały jego pierwszy rozdział to przybliżenie celów zawartych w różnych dokumentach o charakterze strategicznym. Są one jak najbardziej słuszne. Tyle tylko, że brakuje konkretnych działań, których realizacja ma pozwolić na osiągnięcie wytyczonych celów. Na próżno szukać konkretów także w rozdziale drugim Planu, zauważają Pracodawcy RP. Dowiemy się z niego jakie funkcje spełnia polityka fiskalna, a także tego, że finanse publiczne muszą być stabilne. Głównym celem działań w latach 2010 – 2013 będzie konsolidacja finansów publicznych. Jest to ważne zadanie. Jednak od Wieloletniego Planu Finansowego Pracodawcy RP wymagają raczej przedstawienia możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji przy założeniu wprowadzania różnych rozwiązań podatkowych. Także rozdział trzeci Planu nie odpowiada na pytania, jak rząd zamierza stabilizować finanse publiczne, tu jednak znajdziemy rzetelną analizę aktualnej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej kraju.

Budżet Państwa oraz sektor finansów publicznych w latach 2010 – 2013

W rozdziale poświęconym budżetowi Państwa w latach 2010 – 2013 umieszczone są plany rządu dotyczące podatków i tak:
  • Od stycznia 2011 r. stawka VAT na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne będą wynosić 5% (co wynika z wymogów UE).
  • Z 7 do 5% obniżona zostanie stawka VAT na podstawowe produkty żywnościowe.
  • Od stycznia 2011 r. stawka VAT na pozostałe produkty zostanie podwyższona o 1 pkt procentowy. Zmiana ta obowiązywać będzie do końca 2013 r.
  • Jeżeli relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 55% w 2011 roku nastąpią dodatkowe dwie podwyżki stawek VAT, każda o 1 pkt procentowy. Pierwsza od lipca 2012 r., druga od lipca 2013 r. Daty te przesuną się o rok do przodu jeżeli relacja państwowego długu publicznego do PKB przekroczy 55% w 2012 roku.
  • Ograniczone ma zostać prawo do odliczeń VAT z tytułu zakupu samochodów z tzw. kratką oraz odliczeń VAT od używanego przez nie paliwa.
  • Zlikwidowane mają zostać zwolnienia z posiadania kas fiskalnych, która dziś przysługuje niektórym grupom podatników.

 

1 2 ... 4

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: