eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Powódź 2010: formy pomocy finansowej dla poszkodowanych

Powódź 2010: formy pomocy finansowej dla poszkodowanych

2010-06-17 13:03

Powódź, która w maju i czerwcu 2010 roku zatopiła dziesiątki tysięcy gospodarstw rolnych, domów i osiedli z pewnością długo nie pozwoli o sobie zapomnieć ludziom, którzy doświadczyli jej skutków. Pomimo katastrofalnych szkód, które wyrządziła przelewająca się przez wały woda i osuwająca się ziemia, jak też doznanego szoku związanego z utratą poczucia bezpieczeństwa, warto przypomnieć na jaką pomoc finansową od państwa oraz od ubezpieczycieli mogą liczyć powodzianie na podstawie aktualnych uregulowań prawnych.

Przeczytaj także: Powódź: pakiet pomocowy dla firm

W pierwszej kolejności, zdarzenie losowe jakim jest powódź stanowi wypadek ubezpieczeniowy uzasadniający wypłatę odszkodowań przez ubezpieczycieli na rzecz osób, które były ubezpieczone od skutków takich zdarzeń i opłacały wymagane składki. Jednak zaznaczyć należy, że ubezpieczyciele dość niechętnie zawierają umowy ubezpieczenia na terenach zagrożonych powodzią tłumacząc, że skoro powódź występuje co kilka lat, to nie jest zdarzeniem losowym. Jeżeli już taka umowa jest podpisywana na to najczęściej składki są bardzo wysokie.

Jeżeli jednak zawarliśmy umowę ubezpieczeniową, która nie przewiduje wyłączeń w sytuacji podtopienia, zalania naszego mienia, a często są takie wyłączenia np. w przypadku zalania powodu niedrożnej kanalizacji, to należy pamiętać, iż umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Ponadto, jeżeli przykładowo od skutków powodzi był ubezpieczony jedynie budynek, odszkodowanie może nie objąć zalanych maszyn, zwierząt czy zgromadzonych płodów rolnych. W przypadku samochodów, niezbędne jest posiadanie polisy AC, a nie tylko OC.

Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia ustalona w umowie stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. Dokładna wysokość odszkodowania jest uzależniona od wysokości zaistniałej szkody. W razie zajścia wypadku osoba, która ubezpieczyła swoje mienie obowiązana jest użyć dostępnych jej środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Ważne jest udokumentowanie powstałych szkód w mieniu np. poprzez wykonane zdjęcia, czy też sporządzenie listy szkód. Szczegółowy sposób ustalenia rozmiarów szkody powinny zawierać ogólne warunki ubezpieczenia, które udostępnia zakład ubezpieczeń. W wielu przypadkach przed ustaleniem dokładnej wartości szkody, wypłacane są zaliczki na poczet odszkodowania.

Niezależnie od kwestii, czy poszkodowany w powodzi ubezpieczył swój majątek, czy też nie, może on liczyć na pomoc państwa. W szczególności wskazać należy na świadczenia z pomocy społecznej. Należy do nich celowy zasiłek, który wynosi do 6.000 zł przysługujący rodzinom lub osobom, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej jaką bez wątpienia jest powódź. Wiadomo, że przy ogromie zniszczeń, taka kwota pomocy finansowej to kropla w morzu potrzeb, jednak warto dodać, że jest on przyznawany w przypadku klęski żywiołowej niezależnie od dochodu, może nie podlegać zwrotowi i można go przeznaczyć na zakup niezbędnych rzeczy, tj. żywności, leków, odzieży, czy też na pokrycie kosztów leczenia. Wnioski o przyznanie zasiłku celowego należy składać do gminnego/miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Wypłaty zasiłku realizowane są na podstawie ustaleń wywiadu środowiskowego.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: