eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Unieważnienie umowy frankowej w Getin Noble Bank: po 21 sierpnia może być trudniej

Unieważnienie umowy frankowej w Getin Noble Bank: po 21 sierpnia może być trudniej

2023-08-14 11:37

Unieważnienie umowy frankowej w Getin Noble Bank: po 21 sierpnia może być trudniej

Kredyt we frankach © chrupka - Fotolia

21 sierpnia to ważna data dla osób, które zaciągnęły kredyt frankowy w Getin Noble Bank. Tego dnia upływa bowiem ostateczny termin na zgłoszenie swojej wierzytelności wobec banku, którego upadłość została ogłoszona 20 lipca 2023 roku. Prawnicy podpowiadają jednak, że najlepiej jest to zrobić przed 19 sierpnia. Dlaczego i z czym wiąże się późniejsze zgłoszenie?

Przeczytaj także: Kredyt we frankach: kiedy zawezwanie do próby ugodowej jest niedopuszczalne?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego 21 sierpnia to tak ważny termin dla kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt frankowy w Getin Noble Bank S.A.?
  • Jak wyeliminować ryzyko pozwu o zwrot kapitału?
  • Co z kolejnymi ratami – czy kredytobiorcy Getin Noble Bank powinni je płacić?

Korzystne dla klientów banków wyroki TSUE zachęcają do walki w sądach o unieważnienie tzw. kredytów frankowych. W trudnej sytuacji znalazło się jednak kilkadziesiąt tysięcy kredytobiorców związanych z Getin Noble Bank S.A. 20 lipca br. ogłoszono upadłość banku, co uniemożliwiło im wystąpienie z pozwem o zwrot zapłaconych rat.

Jednakże należy pamiętać, iż nadal istnieje możliwość wystąpienia z powództwem o ustalenie nieważności umowy frankowej. Powyższe ma na celu uchronienie kredytobiorców przed spłatą zadłużenia ponad kapitał udzielonego kredytu.

Na podstawie art. 174 § 1 pkt 4) k.p.c., sprawy sądowe z powództwa frankowiczów będą zawieszone z urzędu. To oznacza m.in., że zostaną odwołane wyznaczone już terminy rozpraw sądowych. Cały proces przenosi się teraz do postępowania upadłościowego, a prawnicy wskazują na kilka ważnych aspektów, o których należy pamiętać, by nie zaprzepaścić szansy na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej i obniżenie salda zadłużenia do zera.

fot. chrupka - Fotolia

Kredyt we frankach

Zgłoszenie unieważnienia umowy po 21 sierpnia 2023 - choć nadal możliwe - będzie wiązać się m.in. z opłatą 1010,49 zł.


21 sierpnia – dlaczego to tak ważny termin dla kredytobiorców?


Kredytobiorcy związani z Getin Noble Bank, zarówno dopiero zaczynający drogę do unieważnienia umowy frankowej, jak i ci, którzy pozostają już w sporze sądowym z bankiem, powinni w terminie 30 dni od ogłoszenia przez bank upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność. Ostateczna data realizacji tej czynności przypada więc na 21 sierpnia, chociaż z ostrożności procesowej związanej z systemami informatycznymi prawnicy zalecają posługiwanie się terminem 19 sierpnia. Zgłoszenie następuje elektronicznie na portalu użytkowników zarejestrowanych pod linkiem: https://prs.ms.gov.pl/krz.
Uchybienie terminowi 30 dni na zgłoszenie wierzytelności do syndyka nie zablokuje drogi do późniejszego wystąpienia z takim zgłoszeniem. Po upływie tego terminu nadal można zgłosić wierzytelność, ale konieczna będzie opłata 1010,49 zł, co wynika z art. 235 ust. 1 prawa upadłościowego.

Ponadto kredytobiorca, który spóźni się ze zgłoszeniem wierzytelności, nie może podważać czynności dokonanych w postępowaniu upadłościowym przed zgłoszeniem przez niego wierzytelności, a wpływać może jedynie na czynności podjęte później. W końcu w przypadku zgłoszenia wierzytelności po zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału funduszów zgłoszenie wierzytelności pozostanie bez rozpoznania – wyjaśnia adwokat Oskar Miłoń z Kancelarii Kieler-Miłoń.

Jak wyeliminować ryzyko pozwu o zwrot kapitału?


W przypadku ustalenia nieważności umowy frankowej, strony mają obowiązek zwrotu tego, co wzajemnie świadczyły – kredytobiorca zwraca kapitał kredytu, a bank zwraca m.in. zapłacone raty. Dlatego najważniejsze dla każdego kredytobiorcy powinno być w tym momencie złożenie oświadczenia o potrąceniu zapłaconych rat kredytu (oraz innych kosztów okołokredytowych) z wypłaconym przez bank kapitałem.
Oświadczenie o potrąceniu można obecnie zgłosić jedynie ze zgłoszeniem wierzytelności. Inna forma złożenia oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności stron nieważnej umowy kredytu będzie nieskuteczna. Kredytobiorca, który zgłosi wierzytelność zapominając o dołączeniu oświadczenia o potrąceniu, ryzykuje pozwem syndyka masy upadłościowej Getinu o zwrot wypłaconej kwoty kredytu. Jako pełnomocnik osób posiadających kredyty CHF w Getinie zalecam wysłanie oświadczenia o potrąceniu nie tylko przez system teleinformatyczny, ale także bezpośrednio do syndyka Marcina Kubiczka w formie papierowej – dodaje adwokat Oskar Miłoń.

Co z kolejnymi ratami – płacić czy nie płacić?


Część kredytobiorców frankowych mogła dotychczas uzyskać zgodę sądu na zawieszenie spłat rat kredytu. Jednak sprawa skomplikowała się przez ogłoszenie upadłości przez Getin Noble Bank. Zgodnie z art. 43 prawa upadłościowego, zabezpieczenia zastosowane przez sąd tracą ważność z dniem ogłoszenia upadłości. Oznacza to, że kredytobiorcy, którzy mieli wcześniej tego typu zabezpieczenie, są ponownie zobowiązani do uiszczania rat, a ich niespłacanie może prowadzić do wypowiedzenia umowy przez syndyka i wystąpienia z roszczeniami do kredytobiorców. Tyle w teorii, co mówi praktyka?
W mojej ocenie, z dniem ogłoszenia upadłości, osoby, które mają nadpłacony kapitał, bądź ich spłaty osiągają wartość kapitału, nie powinny wpłacać ani złotówki do upadłego banku. Z chwilą ogłoszenia upadłości, pojawiają się obostrzenia co do możliwości potrącenia rat zapłaconych po 20 lipca. W zasadzie wszystko, co kredytobiorca wpłaci po ogłoszeniu upadłości do banku tytułem zapłaconych rat, będzie nie do odzyskania. W przypadku osób, których suma spłat nie osiągnęła wartości wypłaconego kredytu – radziłbym konsultację z doświadczonym prawnikiem. Wierzytelności, które powstaną po ogłoszeniu upadłości (czyli raty wpłacone po 20 lipca) nie będą mogły zostać objęte oświadczeniem o potrąceniu wraz ze zgłoszeniem wierzytelności – tak wynika z prawa upadłościowego. Lepiej więc złożyć oświadczenie o potrąceniu na tym etapie i zbierać środki na brakujący kapitał, by wpłacić je po wezwaniu do zapłaty ze strony syndyka – tłumaczy adwokat Oskar Miłoń.

Eksperci są pewni, że skala zgłoszeń wierzytelności w związku z upadłością Getin Noble Bank S.A. będzie ogromna, dlatego postępowanie upadłościowe może potrwać nawet kilka lat (uwzględniając tryby odwoławcze). Nawet jeśli kredytobiorca nie posiada jeszcze historii spłat, bądź z innych przyczyn nie dotrzyma terminu 19 sierpnia, to nie powinien rezygnować z próby unieważnienia swojego kredytu. Najlepiej zgłosić wierzytelność zanim ogłoszona zostanie lista wierzytelności, na co zdaniem prawników jest czas co najmniej do końca roku.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: