eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › GPW we IX 2022 r. Na Głównym Rynku GPW i NewConnect spadki

GPW we IX 2022 r. Na Głównym Rynku GPW i NewConnect spadki

2022-10-04 09:10

GPW we IX 2022 r. Na Głównym Rynku GPW i NewConnect spadki

Jakie obroty na GPW we wrześniu 2022? © nanantachoke - Fotolia.com

Opublikowane zostały najnowsze dane na temat aktywności inwestorów na rynkach GPW. We wrześniu 2022 o 8,7% rdr spadł obrót na Głównym Rynku, a na NewConnect obrót spadł o 68,9% rdr. Wzrost o 131% rdr odnotowano na Catalyst.

Przeczytaj także: GPW w VIII 2022 r. Na Catalyst wzrost o 235,7% rdr

We wrześniu 2022 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 23,0 mld zł, czyli o 8,7% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 13,0% rdr do poziomu 21,4 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 972,8 mln zł, o 13,0% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września wyniosła 45 970,64 pkt i była o 34,6% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 68,5% rdr do poziomu 118,0 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 68,9% rdr i wyniosła 116,1 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1 874,9 tys. szt., czyli o 22,0% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 146,4% rdr do poziomu 1 338,2 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 36,4% rdr do 153,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 51,3% rdr do 356,3 tys. szt.

fot. nanantachoke - Fotolia.com

Jakie obroty na GPW we wrześniu 2022?

O 8,7% rdr spadł obrót na Głównym Rynku, a na NewConnect obrót spadł o 68,9% rdr.


We wrześniu odnotowano spadek wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 3,1% rdr do poziomu 327,3 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 84,8% rdr do 90,1 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 94,7 mld zł, wobec 96,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 131,0% rdr do poziomu 432,1 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 17,0 mld zł wobec 44,1 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 61,3% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł we wrześniu br. 11,9 TWh, co oznacza spadek o 53,6% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 26,9% rdr do poziomu 2,4 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 57,6% rdr do poziomu 9,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł o 59,3% rdr do 10,2 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 16,5% do poziomu 1,4 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 62,5% rdr do poziomu 8,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") , na rynku spot wyniósł 1,4 TWh, co oznacza spadek o 9,3% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") wzrósł o 43,5% rdr do poziomu 7,9 ktoe .

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 103,2% rdr, do wolumenu 4,0 TWh.

Kapitalizacja 374 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku we wrześniu 2022 r. wyniosła 465,7 mld zł (95,6 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 419 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 963,3 mld zł (197,8 mld EUR).

Na Głównym Rynku we wrześniu 2022 r. zadebiutowały akcje spółki BIOCELTIX S.A. oraz CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. (przejścia z NewConnect).

We wrześniu br. na GPW odbyły się 22 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 rok wcześniej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: