eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Realny, ale ryzykowny? Budżet 2018 okiem Lewiatan

Realny, ale ryzykowny? Budżet 2018 okiem Lewiatan

2017-08-01 10:30

Realny, ale ryzykowny? Budżet 2018 okiem Lewiatan

Jaki jest budżet na 2018 rok? © Magdziak Marcin - Fotolia

Projekt budżetu na 2018 rok należy uznać za realny, ale jednocześnie niepozbawiony ryzyka, zarówno wewnętrznego, jak i wewnętrznego - uważa Konfederacja Lewiatan. Do ujętych w nim prognoz odnośnie wzrostu PKB, cen, importu a także dynamiki spożycia indywidualnego należy podchodzić z dużą dozą ostrożności.

Przeczytaj także: Budżet 2017 to nie matematyka – to metafizyka

- Resort finansów jest przekonany, że nadchodzący rok będzie kolejnym okresem, w którym notować będziemy wysokie tempo rozwoju gospodarczego (3,6% w 2017 r. oraz 3,8% w 2018 r.). Przy tym poziomie rozwoju należałoby założyć niższy niż 3% PKB poziom deficytu finansów publicznych, ale w założeniach do budżetu na 2018 rok na próżno szukać takiej deklaracji. Tymczasem w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020 (WPFP) czytamy, że planowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych ma sięgnąć w 2018 r. 2,5% PKB, a sam deficyt budżetowy – 2,2% PKB. Dlaczego te parametry nie zostały uwzględnione w budżecie na nadchodzący rok? To bezwzględnie wymaga wyjaśnienia - komentuje Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan.

Inwestycje


Budżet 2018 powinien zawierać pogłębioną i rzetelną analizę ryzyk, z którymi wiąże się przewidywany wzrost inwestycji w 2017 i 2018 roku. Zdaniem Konfederacji Lewiatan taki krok jest konieczny, aby uwiarygodnić założony wzrost nakładów brutto na środki trwałe (na poziomie 7,2 % w 2017 r. oraz 7,6% w 2018 r.).Osiągnięcie wzrostu inwestycji w 2017 r. na poziomie 7,2 proc., gdy w 1. kwartale br. inwestycje w dalszym ciągu spadały (o 0,4 proc. r/r) wymagałoby bardzo silnego ich wzrostu w kolejnych kwartałach, a nic na to nie wskazuje.

Rynek pracy


Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że poprawa sytuacji na rynku pracy została przedstawiona tylko z jednego punktu widzenia – gospodarstw domowych i spożycia indywidualnego. Autorzy nie dostrzegają w ogóle problemu braku pracowników i jego wpływu na decyzje rozwojowe, w tym inwestycyjne przedsiębiorstw. Potrzebna jest analiza sytuacji na rynku pracy, w tym po wejściu w życie ustawy obniżającej wiek emerytalny, z punktu widzenia nie tylko wpływu na spożycie indywidulane, ale także z punktu widzenia wpływu na skłonność przedsiębiorstw do inwestowania. Tym bardziej, że inwestycje to tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie. Konsumpcja to wzrost bieżący.

fot. Magdziak Marcin - Fotolia

Jaki jest budżet na 2018 rok?

Założenia do projektu ustawy budżetowej na nadchodzący rok są realne, ale niepozbawione ryzyk - uważa Konfederacja Lewiatan.


Konsumpcja


Wzrost konsumpcji prywatnej o 3,5% w 2018 r., który ma być efektem poprawy sytuacji na rynku pracy, wymaga pogłębionej analizy. Autorzy założeń w ogóle nie odnoszą się do możliwego negatywnego wpływu na dynamikę spożycia indywidualnego zmniejszenia się liczby osób aktywnych zawodowo w wyniku obniżenia od października 2017 r. wieku emerytalnego. ZUS szacuje, że prawa do emerytury nabędzie w ten sposób jeszcze w 2017 r. ok. 330 tys. osób. A to oznacza, że dochody tych osób ulegną istotnemu obniżeniu, co nie pozostanie w 2018 r. bez wpływu na skłonność do konsumpcji. Nie ma analizy potencjalnego wpływu obniżenia wieku emerytalnego na konsumpcję prywatną, a jest ona niezbędna. w 2018 r.

Handel zagraniczny


- Konkurencyjność firm działających w Polsce, przede wszystkim firm z kapitałem zagranicznym, które w największym stopniu wpływają na wzrost eksportu, daje podstawy do prognoz wzrostu eksportu na poziomie 7,1% w 2017 r. i 6,4% w 2018 r. Tym bardziej, że sytuacja gospodarcza u głównych partnerów biznesowych w Europie, a także w krajach rozwijających się, poprawia się i jest szansa na utrzymanie wysokiej dynamiki sprzedaży poza granice Polski. Dyskusyjna jest natomiast prognoza wzrostu importu – 7,7% w 2017 r. oraz 6,9% w 2018 r. Rosnący popyt konsumpcyjny (nawet, jeśli wzrost w 2018 r. będzie niższy od zakładanego), przy niedostatecznych inwestycjach, będzie wpływał na silniejszy wzrost importu. A to oznacza, że wpływ eksportu netto na wzrost PKB może być w 2018 r. ujemny. W założeniach do budżetu na 2018 r. nie ma odniesienia się do możliwych konsekwencji dla wzrostu importu utrzymywania się ograniczonej skłonności przedsiębiorstw do inwestowania – dodaje dr Małgorzata Starczewska- Krzysztoszek.

Inflacja


Wątpliwości budzi także założenie dotyczące inflacji na poziomie 2,3% w 2018 r. Obserwacja dotychczasowych trendów w gospodarce światowej nie wskazuje na istotne przyspieszenie wzrostu gospodarczego na świecie, a tym samym nie należy zakładać istotnego wzrostu cen paliwa i surowców. Nie widać także presji płacowej w polskiej gospodarce – przedsiębiorstwa podnoszą wynagrodzenia nie w wyniku nacisku pracowników, a w wyniku niewystraczającej podaży pracy. Nie jest zatem jasne, jakie czynniki zdecydowały o prognozie inflacji na 2018 r. na poziomie 2,3%.

Konfederacja Lewiatan postuluje zatem o uzupełnienie założeń do budżetu państwa na rok 2018 o analizę ryzyk, które mogą wystąpić w 2018 r. i mieć wpływ na finanse publiczne, w tym na możliwość zrealizowania planowanych wpływów budżetowych (które zostaną przedstawione w projekcie budżetu na 2018 r. we wrześniu br.).

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: