eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Karta Dużej Rodziny – warto z niej skorzystać?

Karta Dużej Rodziny – warto z niej skorzystać?

2015-01-14 09:20

Karta Dużej Rodziny – warto z niej skorzystać?

Karta Dużej Rodziny ma stać się trwałym elementem polityki rodzinnej © Kzenon - Fotolia.com

Z dniem 1 stycznia weszła w życie nowa ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny („Ustawa”). Ustawa ta ma na celu wprowadzenie szeregu ułatwień rodzinom wielodzietnym, tj. posiadającym 3 lub więcej dzieci. Jak podaje strona www.kartaduzejrodziny.pl: „Ustawa zakłada, że do korzystania z Karty Dużej Rodziny jest uprawnionych około 3,5 miliona wielodzietnych rodziców i ich dzieci. Od 1 stycznia 2015 roku Karta Dużej Rodziny ma stać się trwałym elementem polityki rodzinnej i pierwszym ustawowym uhonorowaniem wielodzietności w Polsce”.

Przeczytaj także: Karta Dużych Rodzin wejdzie w życie od roku 2015

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy. Uprawnienia przysługujące osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych form działalności.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18. roku życia, w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki, a bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

fot. Kzenon - Fotolia.com

Karta Dużej Rodziny ma stać się trwałym elementem polityki rodzinnej

Wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczany jest m.in. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl.


Ustawa stanowi, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Kartę Dużej Rodziny przyznaje wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Karta jest przyznawana bezpłatnie, natomiast wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Uprawnienia przysługujące na podstawie Karty Dużej Rodziny mogą być przyznane przez instytucje podległe właściwym ministrom lub też przez inne podmioty, na podstawie umowy zawieranej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, rodzina nie musi mieszkać razem, aby otrzymać zniżki. Podobnie, uprawnienia wynikające z posiadania Karty Dużej Rodziny przysługują rodzicowi, który ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci i nie ma tutaj znaczenia, czy rodzic ten jest rozwiedziony oraz czy dzieci z nim mieszkają. Jeżeli np. rozwiedziony ojciec ma z pierwszą żoną dwoje dzieci, z drugą żoną (z którą też już jest po rozwodzie) jedno dziecko i dzieci te mieszkają ze swymi matkami, to uprawnienia wynikające z programu przysługują zarówno ojcu (bo jest on rodzicem trojga dzieci), jak i jego wszystkim dzieciom.

Wykaz zniżek przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszczany jest m.in. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl. Wykaz ten jest na bieżąco aktualizowany. Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych otrzymują m.in. zniżki na przejazdy kolejowe - 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych - 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowe wstępy do parków narodowych. Czy warto zatem skorzystać z dobrodziejstwa nowej Ustawy i złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny? Myślę, że na pewno warto, a dla znacznej liczby rodzin wielodzietnych będzie to spore ułatwienie w codziennym życiu.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 3 grudnia 2014 r. Karta Dużej Rodziny (Dz.U. 2014, poz. 1863)

oprac. : Beata Sałdan / Beata Sałdan - Kancelaria Radcy Prawnego Beata Sałdan - Kancelaria Radcy Prawnego

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Advertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: