eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Rząd przyjął założenia do budżetu na 2008 rok

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2008 rok

2007-06-13 11:53

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2008. Zgodnie z prognozą dochody budżetu państwa w 2008 r. wyniosą 241,6 mld zł., natomiast wydatki budżetu państwa wyniosą 271.625 mln zł. Ministerstwo Finansów prognozuje wzrost PKB o 5,7 proc.
Według Ministerstwa Finansów dochody budżetu państwa będą wyższe o 12,8 proc. w porównaniu do roku 2007. Dochody podatkowe mają ukształtować się na poziomie 226,1 mld zł, natomiast dochody niepodatkowe wyniosą 15,4 mld zł. Na poziom dochodów budżetu państwa w 2008 r. będą miały wpływ: wzrost PKB o 5,7 proc., wzrost spożycia o 4,8 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,3 proc. oraz wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0 proc.

Ministerstwo Finansów prognozuje, że w przyszłym roku. tempo wzrostu PKB zwolni do 5,7 proc., co wynika z niższych wzrostów spożycia i akumulacji. Średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2007-2008 ma wynieść ok. 6,1 proc. i będzie wyższe niż potencjalne tempo wzrostu gospodarki polskiej oceniane na ok. 5,5 proc.

Tempo wzrostu popytu krajowego w roku 2008 zwolni do 6,8 proc. Biorąc pod uwagę utrzymywanie się korzystnych tendencji na rynku pracy oraz duże transfery dla gospodarstw domowych, a także planowane obniżenie tzw. klina podatkowego (w 2007 r. o 3 pkt. proc., w 2008 r. o dalsze 4) przewidziano, że w 2008 r. spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrośnie o 5,8 proc. Szacunki dotyczące spożycia zbiorowego pozwalają przypuszczać, że w 2008 r. realne tempo wzrostu wyniesie ok. 1 proc.

Według prognoz MF realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w 2008 r. ma wynieść 14 proc. Wynika to z dobrej kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz dużego zainteresowania inwestorów zagranicznych lokowaniem kapitału w Polsce. Udział inwestycji w PKB w 2008 r. wzrośnie do poziomu 24 proc., czyli będzie wyższy o 1,8 proc. niż w roku bieżącym.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2008 r. wzrośnie o 3,2 proc., czyli o ok. 164 tys. osób. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2008 r. będzie o 2,3 proc. wyższe niż w 2007 r. Liczba bezrobotnych na koniec 2008 r. może natomiast zmniejszyć się o ok. 1,5 mln osób, a stopa bezrobocia wynieść 9,9 proc.

Głównym celem przyszłorocznego budżetu będzie zapewnienie środków na finansowanie projektów wykorzystujących fundusze unijne. W budżecie tym zaplanowano również wydatki związane z waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych, wzrostem wynagrodzeń w sferze budżetowej, ujęto również środki na finansowanie przyjętych przez rząd ważnych dla społeczeństwa i gospodarki programów wieloletnich.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: