eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Samochód w leasingu: wady i uszkodzenia a płacenie rat

Samochód w leasingu: wady i uszkodzenia a płacenie rat

2012-11-03 00:13

Samochód w leasingu: wady i uszkodzenia a płacenie rat

Samochód w leasingu © Kurhan - Fotolia.com

Samochód w leasingu nie jest własnością leasingobiorcy. To, że ujawnią się w nim wady lub zostanie uszkodzony w wypadku i trzeba go będzie naprawić, nie zwalnia z obowiązku płacenia rat. Jeśli pojazd zostanie skradziony lub wystąpi szkoda całkowita, umowa leasingu wygaśnie. Leasingobiorca będzie musiał wtedy zapłacić wszystkie raty leasingowe.

Przeczytaj także: Kradzież przedmiotu leasingu a spłata rat

Wady auta a płacenie rat

Właścicielem leasingowanego samochodu jest firma leasingowa. Leasingobiorca jest jedynie uprawniony do korzystania z niego w zamian za płacone raty leasingowe. Leasingodawca, co do zasady, nie ponosi odpowiedzialności wobec leasingobiorcy za wady rzeczy (art. 7098 Kodeksu cywilnego). Co więcej, to, że samochód jest wadliwy i nie można z niego korzystać nie zwalnia leasingobiorcy z obowiązku płacenia rat leasingowych. Wynika to z art. 7098 § 3 K.c.

Za wady przedmiotu leasingu odpowiada sprzedawca rzeczy, a więc podmiot, od którego leasingodawca ją kupił. Większość uprawnień z rękojmi może samodzielnie wykonywać leasingobiorca, mimo że nie jest właścicielem auta.

Co może leasingobiorca?

Leasingobiorca, mimo że nie jest właścicielem rzeczy i nie on kupował od sprzedającego samochód, może korzystać z prawie wszystkich uprawnień z rękojmi za wady sprzedanej rzeczy. Pozwala mu na to art. 7098 § 2 K.c. Przewiduje on, że z chwilą zawarcia przez firmę leasingową umowy ze zbywcą, z mocy ustawy przechodzą na leasingobiorcę uprawnienia z tytułu wad rzeczy. Leasingobiorca może domagać się od sprzedającego nieodpłatnej naprawy albo wymiany wadliwego pojazdu. Nie może natomiast samodzielnie korzystać z najdalej idącego uprawnienia z rękojmi - z odstąpienia od umowy sprzedaży.

Należy przy tym pamiętać o obowiązku niezwłocznego powiadomienia sprzedającego o wadzie auta. W przeciwnym razie uprawnienia z rękojmi wygasną.

Wyjątek - odstąpienie o umowy

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wad sprzedanej rzeczy wywołuje daleko idące konsekwencje. Dlatego leasingobiorca nie ma prawa samodzielnie złożyć sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zdarza się jednak, że od umowy sprzedaży trzeba odstąpić, bo np. sprzedawca nie jest w stanie albo nie chce wadliwego auta naprawić ani wymienić. Wówczas leasingobiorca może żądać od leasingodawcy, by ten odstąpił od umowy ze sprzedającym z powodu wad rzeczy. Leasingodawca nie może odstąpić od umowy, jeśli takiego żądania nie skieruje do niego leasingobiorca.

Na wykonanie prawa do odstąpienia od umowy (złożenie oświadczenia przez firmę leasingową sprzedającemu) jest rok od wydania rzeczy. Od umowy sprzedaży nie można odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

fot. Kurhan - Fotolia.com

Samochód w leasingu

Leasingobiorca, mimo że nie jest właścicielem rzeczy i nie on kupował od sprzedającego samochód, może korzystać z prawie wszystkich uprawnień z rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.


Skutki odstąpienia

W wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży, sprzedający powinien zwrócić kupującemu (czyli firmie leasingowej) całą otrzymaną cenę. Z kolei kupujący powinien zwrócić sprzedającemu samochód - w takim stanie, w jakim się on znajduje w chwili odstąpienia od umowy jego sprzedaży.

Odstąpienie od tej umowy powoduje wygaśnięcie umowy leasingu. Leasingodawca może żądać od leasingobiorcy natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze sprzedawcą. Korzyścią, którą w tych rozliczeniach należy uwzględnić, jest np. zwrócona leasingodawcy przez sprzedającego cena.

W razie odstąpienia przez finansującego (czyli leasingodawcę) od umowy ze zbywcą przedmiotu leasingu z powodu wad rzeczy i wygaśnięcia umowy leasingu, przysługująca finansującemu wierzytelność o zwrot ceny pomniejsza dług korzystającego (czyli leasigobiorcy) z tytułu niezapłaconych rat (art. 7098 § 5 K.c.). Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12 kwietnia 2006 r., sygn. akt III CSK 20/06.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

  • Raty leasingowe

    Jak prawidłowo zaliczyć do kosztów ratę leasingową za samochód w leasingu operacyjnym, jeśli na fakturze podana jest jedna kwota, a rata ...

  • Samochód w firmie

    Posiadam samochód w firmie w leasingu. Leasing mam do lutego 2019 r. Chciałbym wziąć w leasing nowy samochód przed końcem umowy leasingu. Jak ...

  • Więcej porad znajdziesz w dziale Porady WIĘCEJ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: