eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Jakie świadczenie Mama 4 plus od 1 marca 2024?

Jakie świadczenie Mama 4 plus od 1 marca 2024?

2024-03-26 08:44

Jakie świadczenie Mama 4 plus od 1 marca 2024?

Od marca wzrosło świadczenie Mama 4 plus © giselaatje z Pixabay

Od 1 marca wzrosła wysokość Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego - Mama 4 plus. Obecnie maksymalna kwota matczynej emerytury to 1780,96 zł brutto. Ze świadczenia korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie.

Przeczytaj także: Matczyna emerytura - ile, dla kogo i jak ją otrzymać?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, tzw. Mama 4 plus, ma zapewnić podstawowe środki do życia mamom, które zrezygnowały z pracy lub jej nie podjęły, aby wychowywać przynajmniej czwórkę dzieci. Tym samym pracowały za krótko i nie nabyły prawa do gwarantowanej minimalnej emerytury. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 60 lat oraz urodzenie, nie posiadanie dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. W wyjątkowych sytuacjach ze świadczenia mogą skorzystać także ojcowie. Przysługuje ono mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat, wychowali co najmniej czwórkę dzieci, gdyż nie mogła tego zrobić matka, bo zmarła lub porzuciła dzieci bądź długotrwale zaprzestała ich wychowania.
Maksymalna kwota świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli od 1 marca to 1780, 96 zł. Taką kwotę dostają osoby, które nie pobierają emerytury ani renty i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Natomiast w przypadku pobierania emerytury lub renty w kwocie niższej niż emerytura minimalna, świadczenie uzupełniające stanowi dopełnienie pobieranego świadczenia. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy emeryturę w wysokości 1000 zł brutto, to świadczenie uzupełniające zostanie przyznane w kwocie 780,96 zł brutto – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

fot. giselaatje z Pixabay

Od marca wzrosło świadczenie Mama 4 plus

Maksymalna kwota matczynej emerytury to 1780,96 zł brutto.


Dla osób zamieszkujących w Polsce


Świadczenie Mama 4 plus przysługuje wyłącznie osobom, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie tylko na wniosek


Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane z urzędu, lecz konieczne jest złożenie wniosku. Do wniosku (formularz ERSU) należy dołączyć m.in. oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej (druk ERU), zaświadczenia potwierdzające osiągane dochody oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie prawa do świadczenia.

Zanim Prezes ZUS podejmie decyzję o przyznaniu świadczenia, ustali, czy spełniony jest warunek nieposiadania dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Niezbędne środki utrzymania ocenia się na tle wysokości najniższej emerytury. Przy ocenie prawa do świadczenia brane są pod uwagę tylko źródła dochodu osoby, która się o nie ubiega.

Ważne
Osoba, która pobiera rodzicielskie świadczenie uzupełniające, ma obowiązek zawiadomić ZUS o wszelkich zmianach, które mają wpływ na prawo do tego świadczenia i jego wysokość, na przykład o podjęciu zatrudnienia, osiąganiu dodatkowych dochodów, czy też prawie do innego świadczenia.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: