eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Jak odzyskać odszkodowanie od zagranicznego ubezpieczyciela?

Jak odzyskać odszkodowanie od zagranicznego ubezpieczyciela?

2017-01-05 10:50

Jak odzyskać odszkodowanie od zagranicznego ubezpieczyciela?

Sąd © Andrey Burmakin - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Niektórzy ubezpieczyciele sprzedający polisy w naszym kraju, działają jako oddział zagranicznej spółki z UE. Taka sytuacja może nieco komplikować dochodzenie odszkodowania w ramach postępowania cywilnego. Dlaczego? Chodzi o obowiązujące przepisy.
Kłopoty z dochodzeniem odszkodowania od zagranicznego ubezpieczyciela wynikają z konstrukcji polskiego prawa. I tak, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. 2015 poz. 1844) stanowi wprost, że zdolność reprezentowania centrali w toku postępowania sądowego posiada jedynie tzw. oddział główny, a więc jednostka organizacyjna tworzona przez ubezpieczyciela spoza Unii Europejskiej.

Art. 179 ust. 1 powołanej ustawy stanowi bowiem, że „główny oddział może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywany”. W praktyce oznacza to, że pozew wobec spółki np. z USA powinien być skierowany do jej głównego oddziału w kraju. Należy tu podkreślić, że taki oddział może działać w naszym kraju uzyskawszy wcześniej zgodę Komisji Nadzoru Finansowego.

Powyższej zgody nie potrzebują natomiast oddziały ubezpieczycieli z Unii Europejskiej.
„Tym podmiotom wystarcza zezwolenie na działalność ubezpieczeniową, które wydał odpowiednik KNF-u z kraju członkowskiego UE” - wyjaśnia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Co ciekawe, niektóre krajowe sądy ze względu na ochronę konsumenta, przez pewien czas akceptowały pozywanie oddziałów ubezpieczycieli z UE. Sytuacja zmieniła się jednak po kilku orzeczeniach, które zakwestionowały możliwość pozwania oddziału ubezpieczyciela zarejestrowanego w Unii Europejskiej.

Przykładem jest wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 15 kwietnia 2014 roku (sygn. akt XIII Ga 594/13), w którym możemy przeczytać, że: „zdolność sądową posiada tylko główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, natomiast zdolności tej nie ma oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń mającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej”.

fot. mat. prasowe

Jak pozwać zagranicznego ubezpieczyciela

Co istotne, powództwo można wytoczyć przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania.


Konieczność pozywania centrali zagranicznego ubezpieczyciela z terenu UE (zamiast jego oddziału) nie została zlikwidowana w 2015 roku, gdy uchwalano ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (zastępującą ustawę o działalności ubezpieczeniowej z 2003 r.). Nowa ustawa stanowi, że w przypadku pozwania oddziału ubezpieczyciela z UE, taki błąd jest automatycznie traktowany jako wskazanie w pozwie centrali odpowiedniej spółki.
„Dzięki opisywanemu rozwiązaniu, poszkodowana osoba nie musi poprawiać złożonego pozwu albo ponownie go wnosić” - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Trzeba pamiętać, że obowiązujące przepisy pozwalają osobie posiadającej roszczenia wobec ubezpieczyciela (również zagranicznego), na wytoczenie powództwa przed sądem właściwym dla jej miejsca zamieszkania.
„Takie uprawnienie dla klienta ubezpieczyciela i poszkodowanego w wypadku, przewiduje Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych” - informuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: