eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Fundusze w portfelu

Fundusze w portfelu

2005-11-15 10:25


Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne

Udogodnienia podatkowe
– lokowanie kapitału w funduszach inwestycyjnych przynosi inwestorom określone ułatwienia podatkowe. W odróżnieniu od lokat bankowych tzw. podatek Belki płacimy dopiero w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa. W przypadku lokat bankowych podatek ten jest naliczany przy każdym okresie kapitalizacji. Oznacza to, że w trakcie trwania naszej inwestycji na lokacie nasz kapitał jest pomniejszany o stosowny podatek przy każdorazowym naliczaniu odsetek. Ponadto inwestycje na giełdzie papierów wartościowych dokonywane we własnym zakresie wymagają rozliczania się z Urzędem Skarbowym we własnym zakresie. Natomiast lokując pieniądze w funduszach inwestycyjnych nie musimy się o to martwić. Wszystkie kwestie związane z tymi rozliczeniami przejmuje towarzystwo

Pytanie do eksperta

Czy można potraktować fundusz jako stałe źródło wpływów finansowych?

„Praktycznie można potraktować inwestycje w fundusz jako źródło bieżących wpływów finansowych. Wystarczy wpłacić większą kwotę a następnie złożyć stałe zlecenie odkupienia – fundusz co miesiąc umarzać będzie ustaloną przez nas kwotę i przelewać ją na nasz rachunek bankowy. Należy pamiętać, że nie jest to niewyczerpane źródło środków finansowych (które wcześniej czy później – w zależności od początkowej wielkości – ulegną wyczerpaniu) a fundusz będzie generował zysk w zależności od sytuacji gospodarczej i na rynkach finansowych. Pozwala to jednak zarządzać posiadanymi środkami bardziej płynnie, niż w przypadku inwestowania w lokaty bankowe na konkretny czas, których zerwanie grozi utratą zgromadzonych odsetek.” - Anna Kucharska, Specjalista ds. zarządzania relacjami z Klientami SEB TFI.

Mój kapitał

Józef Rąpała, Dyrektor Inwestycyjny WGI Domu Maklerskiego
„Odkładajmy zwłaszcza niespodziewane wpływy – np. premię, darowiznę od rodziców – te łatwe pieniądze zamiast szybko wydać, lepiej od razu zainwestujmy. Po drugie uczmy się systematyczności – odkładajmy co miesiąc nawet najmniejszą kwotę. Dobre do tego są systematyczne plany oszczędzania, jakie oferuje większość funduszy inwestycyjnych.

Stara mądrość spekulantów mówi „nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka” – czyli jest to bezwzględnie pochwała dywersyfikacji. Ale jest też inna mądrość „Włóż wszystkie jajka do jednego koszyka i pilnuj ich jak jastrząb”. Zatem rada dla każdego jest inna a wszystko zależy od skłonności do ryzyka. Kto się jego nie boi i może skupić się na niewielkiej liczbie instrumentów lub akcji – wtedy może oczekiwać ponadprzeciętnych zysków. Osoba bardziej ostrożna może wybrać większą ilość instrumentów, ale nie może oczekiwać nadzwyczajnych zysków. Jedno, co jest ważne dla wszystkich inwestujących i oszczędzających – należy ograniczać rotację portfela do bardzo niskiego poziomu oraz planować długoterminowe inwestycje. Czas to pieniądz!”

Słowniczek wyrażeń z rynku funduszy inwestycyjnych

Aktywne zarządzanie - strategia inwestycyjna, której istotą jest wykorzystanie trendów w konstruowaniu portfela inwestycyjnego. Polega na trafnym zidentyfikowaniu aktualnego trendu i utrzymywanie długich pozycji tylko w przypadku trendu wzrostowego. Przeciwieństwem tej strategii jest zarządzanie pasywne („kup i trzymaj”).

Doradca inwestycyjny - osoba zajmująca się zarządzaniem aktywami funduszy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Doradcą może być wyłącznie osoba, która zdała egzamin państwowy i posiada licencję doradcy inwestycyjnego, wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Zarządzający funduszem - specjaliści zatrudnieni przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu zarządzania pieniędzmi zgodnie z celami inwestycyjnymi funduszy.

Zysk z inwestycji - dochód wynikający z różnicy między ceną odkupienia jednostki uczestnictwa, a ceną nabycia tych jednostek, w przypadku gdy cena odkupienia jest wyższa od ceny nabycia. Im większa to różnica, tym wyższy zysk uczestnika. Zysk z inwestycji zależy m.in. od celu inwestycyjnego funduszu, umiejętności osób zarządzających, sytuacji na rynku oraz horyzontu inwestycji. Im dłuższy horyzont inwestycji tym wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia większego dochodu.


W następnym odcinku
„Przegląd form dystrybucji funduszy”. Autor zaprezentuje Państwu nowoczesne kanały dystrybucji funduszy. Poza placówkami TFI, bankami i domami maklerskimi możemy zarządzać naszymi inwestycjami za pośrednictwem Internetu, agentów i niezależnych pośredników).

poprzednia  

1 2

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Wzrost LIBOR a kredyt w CHF

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: