eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Faktoring a finansowanie działalności

Faktoring a finansowanie działalności

2007-01-21 15:30

Długie terminy płatności stosowane w obrocie pomiędzy podmiotami gospodarczymi mogą doprowadzić do naruszenia płynności finansowej dostawcy usług czy towarów. Ograniczenie płynności może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. Ryzyko związane z taką formą płatności znacząco zmniejsza narzędzie finansowe znane od wielu lat - faktoring.

Przeczytaj także: Faktoring - jakie koszty i formalności?

Czym jest faktoring?

Faktoring służy głównie do bieżącego finansowania działalności firm, których umowy z odbiorcami ich usług czy towarów opierają się o odłożone terminy płatności. W obrocie krajowym należności reguluje się najczęściej w ciągu 30-60 dni od przyjęcia towarów, jednak w przypadku współpracy z dużymi odbiorcami termin płatności bywa wydłużany nawet do 180 dni.

Znacznie opóźnione płatności mogą znacznie utrudnić bieżące funkcjonowanie firmy, o ile nie pojawią się zewnętrzne źródła finansowania - czy to kredyt obrotowy czy inne źródło środków, na przykład właśnie faktoring.

Faktoring jest więc usługą finansową umożliwiającą finansowanie transakcji z odroczonym terminem płatności. Usługa ta pozwala również w pewnym stopniu zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców.

Faktoring jest konkurencyjnym wobec kredytu bankowego sposobem zapewnienia przedsiębiorstwu środków obrotowych, a czasem również sposobem zabezpieczenia przed nieściągalnością należności.

W warstwie prawnej, faktoring jest specyficznym stosunkiem prawnym, w którym uczestniczą co najmniej trzy podmioty – faktor (bank, instytucja finansowa, nabywca wierzytelności), przedsiębiorca (faktorant), który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zbywa towary lub świadczy usługi z odroczonym terminem płatności, oraz klienci faktoranta (dłużnicy).

Faktoring jest rodzajem specjalistycznego pośrednictwa handlowego, w którym wyspecjalizowana instytucja finansowa (najczęściej spółki z udziałem banków) nabywa w drodze cesji od przedsiębiorstw roszczenie o zapłatę należnych im kwot z różnego rodzaju źródeł zobowiązanych, a zwłaszcza sprzedaży towarów i usług.

W uproszczeniu, faktoring sprowadza się do nabywania przez finansową instytucję faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności bieżących przedsiębiorstwa z tytułu dostarczenia towarów, świadczenia usług (faktur).

Posłużenie się faktoringiem pozwala sprzedawcy lub dostawcy usług na otrzymanie należnej mu opłaty, pomniejszonej oczywiście o prowizję instytucji faktoringowej, jeszcze przed upływem terminu płatności. Upraszczając - firma otrzymuje środki z wystawionej faktury zanim stanie się ona wymagalna.

 

1 2 ... 4

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: