eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Taryfikator mandatów 2016: stawki kar w górę

Taryfikator mandatów 2016: stawki kar w górę

2015-11-04 15:24

Taryfikator mandatów 2016: stawki kar w górę

W roku 2016 wzrosną stawki mandatów za niektóre wykroczenia © whitelook - Fotolia.com

Chwila nieuwagi na drodze, zakłócenie porządku, zaśmiecanie, drobne naruszenia prawa. Wiele wykroczeń karanych jest za pomocą mandatów. Stawki mandatów jednak zmieniają się, tak jak i sama zawartość tabeli wykroczeń karanych za pomocą mandatów karnych. W roku 2016 taryfikator mandatów - o ile wejdzie w życie projekt nowelizacji odpowiedniego rozporządzenia - nieco się zmieni. Trafią do niego nowe pozycje, a i "stawka" za część występków się zwiększy.

Przeczytaj także: Taryfikator mandatów 2015

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (czyli popularnie tak zwanego taryfikatora mandatów) nosi datę 23 października 2015 roku. O ile nie pojawią się do niego uwagi, to prawdopodobnie w roku 2016 będzie on aktem obowiązującym.

Tym samym dotychczasowy taryfikator mandatów straci ważność, a pojawi się nowy tekst jednolity. Tradycyjnie już załącznik do nowego rozporządzenia obejmie katalog wykroczeń, wraz z przewidzianymi za nie wysokościami mandatów karnych.

Mandat czyli grzywna

Popularnie określany mandat jest z formalnego punktu widzenia grzywną. Grzywna w formie mandatu karnego jest nakładana za wykroczenia w ruchu drogowym, za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, za zakłócanie spokoju, ale również za wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej. Mandat można otrzymać również za szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe oraz za wykroczenia przeciwko zapisom Prawa geologicznego i górniczego, przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za naruszenia ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych czy ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warto pamiętać, że mandaty to kary za różne wykroczenia, nie tylko te związane z ruchem drogowym. Mandat może wręczyć nie tylko Policja, ale również straż miejska lub gminna, straż leśna, straż rybacka czy inne uprawnione służby.

Zmiany

Wspomniany powyżej projekt nowego rozporządzenia zmienia stawki mandatów za niektóre wykroczenia oraz wprowadza do katalogu karanych występków nowe wykroczenia.

I tak, za niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy kierowca zapłaci 300 złotych (dotychczas było to 100 złotych), za przewożenie dziecka poza fotelikiem bezpieczeństwa 500 złotych (dotychczas było to 150 złotych), za przewożenie w foteliku dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka mandat wyniesie 500 złotych (obecnie 150 złotych).

Projekt nowego taryfikatora mandatów przewiduje bardzo poważne sankcje za przewożenie pasażera niekorzystającego z pasów bezpieczeństwa. W tym przypadku mandat wyniesie 300 złotych, a w przypadku dwóch lub więcej pasażerów – aż 500 złotych. Dotychczas mandat za to przewinienie wynosił 100 złotych.

Bardzo znacznie wzrośnie sankcja za wyprzedzanie na przejściach dla pieszych. Projekt nowego taryfikatora za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim pojazdu wielośladowego przewiduje mandat w wysokości 500 złotych. Dotychczas kara za to wykroczenie wynosiła 200 złotych. Za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim pojazdu jednośladowego zapłacimy z kolei 200 złotych

Za wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nim pojazdu wielośladowego mandat wyniesie również 500 złotych (dotychczas było 200), a za wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nim pojazdu jednośladowego 200 złotych.

W miejsce wcześniejszej "sztywnej" kary 350 złotych za nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną, nieustąpienie przez kierowcę pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni, a także za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów, nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów oraz nieustąpienie przez kierowcę pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią zostaną wprowadzone "widełki" w wysokości od 350 do 500 złotych.

Mandat w wysokości od 350 do 500 złotych będzie również groził za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej.

Od 250 do 500 złotych zapłacimy za jazdę wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym. Dotychczas było to 250 złotych.

Za zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi, zapłacimy z kolei od 200 do 500 złotych, podczas gdy dotychczasowa sankcja wynosiła od 100 do 300 złotych.

Za naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku kwota mandatu ma wzrosnąć z obecnych 100 złotych do "widełek" od 100 do 300 złotych.

Z kolei mandat za wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe na wzrosnąć z obecnych "sztywnych" 200 złotych do "widełek" - od 200 do 500 złotych.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: