eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Taryfikator mandatów 2015

Taryfikator mandatów 2015

2014-12-10 20:52

Taryfikator mandatów 2015

W roku 2015 najwyższy mandat nadal w wysokości 500 zł © whitelook - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Mandat, a właściwie - jak to określa prawo - grzywnę nakładaną w drodze mandatu karnego można otrzymać nie tylko za wykroczenie drogowe. Ukaranym mandatem można być za zakłócanie spokoju, porządku publicznego, chodzenie po wydmach, zaśmiecanie miejsc publicznych czy sprzedaż tytoniu osobom niepełnoletnim. Wachlarz wykroczeń karanych mandatami jest dość szeroki. Na szczęście lista wykroczeń i ich "wycena" nie zmienia się dość często, więc taryfikator mandatów 2015 będzie taki sam jak w roku 2014. O ile oczywiście nie zmieni się w trakcie roku 2015.

Przeczytaj także: Taryfikator mandatów 2016: stawki kar w górę

Według stanu na 10 grudnia 2014 roku, obowiązujący taryfikator mandatów zawarty jest w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. W załączniku do wspomnianego obwieszczenia znajduje się katalog wykroczeń, wraz z przewidzianymi za nie wysokościami mandatów karnych.

W zależności od wykroczenia, mandaty są albo w wysokościach stałych, albo zawarte w widełkach. Oczywiście w drodze rozporządzenia premiera wysokość mandatów może się zmienić. Zmiana jest w roku 2015 dość prawdopodobna, bowiem wiele środowisk proponuje wzrost stawek mandatów, szczególnie za rodzaje wykroczeń drogowych najbardziej bulwersujące opinię publiczną, a także za wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu. Jednak obwieszczenie z roku 2013 nadal obowiązuje, a wysokości mandatów w nim zawarte są obowiązującym prawem.

Mandat nie tylko za wykroczenia na drodze

Warto mieć na uwadze, że taryfikator mandatów jest czymś innym niż taryfikator punktów karnych za wykroczenia drogowe. Taryfikator mandatów ogłasza premier, zaś taryfikator punktów karnych minister spraw wewnętrznych. Oba taryfikator nie pokrywają się też całkowicie, jeśli idzie o karane wykroczenia drogowe. Za niektóre wykroczenia można otrzymać zarówno mandat jak i punkty karne, za inne z kolei tylko mandat lub tylko punkty karne.

fot. FER737NG - Fotolia.com

Mandat można otrzymać nie tylko od "drogówki"

Mandaty to kary za różne wykroczenia. Mogą nimi karać Policja, straż miejska, straż leśna i inne uprawnione służby.


Taryfikator mandatów zawiera ponadto kary za znacznie szerszy katalog wykroczeń niż wykroczenia drogowe, obejmuje bowiem wykroczenia zawarte w Kodeksie wykroczeń a także innych ustawach. Taryfikator mandatów obejmuje więc między innymi kary za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, a także szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe oraz wykroczenia przeciwko zapisom Prawa geologicznego i górniczego, jak również przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych czy ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W zakresie kar związanych z wykroczeniami w ruchu drogowym, taryfikator mandatów zawiera wysokości grzywien za wykroczenia przeciwko Prawu o ruchu drogowym, przeciwko zapisom ustawy o transporcie drogowym, ustawy o systemie tachografów cyfrowych, ustawy o drogach publicznych czy przeciwko rozporządzeniom regulującym zasady ruchu drogowego.

W poniższych tabelach zawarto wysokości mandatów za typowe wykroczenia.

Tabela 1: Typowe wykroczenia i mandaty za nie
Wykroczenie Wysokość mandatu
Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym od 100 do 500 zł
Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania od 100 do 500 zł
Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną 150 zł
Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia od 50 do 250 zł
Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne od 250 do 500 zł
Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych 100 zł
Chodzenie lub przebywanie na wydmach 50 zł
Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu 200 zł
Biwakowanie na wydmach 300 zł
Niszczenie umocnień brzegowych 500 zł
Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości 100 zł
Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku od 50 do 100 zł
Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych od 50 do 100 zł
Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności od 50 do 500 zł
Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych 100 zł
Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 500 zł
Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 100 zł
Tabela 2: Typowe wykroczenia drogowe pieszych i mandaty za nie
Wykroczenie Wysokość mandatu
Przebieganie przez jezdnię 50 zł
Przechodzenie przez jezdnię lub torowisko poza przejściem dla pieszych 50 zł
Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych 50 zł
Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd poza przejściem dla pieszych 100 zł
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50 zł
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 zł
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 zł
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100 zł
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100 zł


 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: