eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Swap towarowy w BRE Banku

Swap towarowy w BRE Banku

2005-10-05 00:15

BRE Bank wprowadził do oferty nowy produkt - swap towarowy - instrument finansowy umożliwiający przedsiębiorstwom zabezpieczanie się przed zmianami cen kupowanych bądź sprzedawanych towarów.

Przeczytaj także: Giełda towarowa: sezonowość zysków

Swap towarowy to umowa między klientem i bankiem, określająca warunki wymiany stałej na zmienną cenę towaru, bądź odwrotnie. Jest to transakcja o charakterze stricte finansowym. Tym samym nie ma możliwości fizycznej dostawy surowca.

Jest to rozwiązanie dla firm, które chcą ograniczyć ryzyko związane ze zmianami cen towarów: przedsiębiorstw produkcyjnych, pośredników w handlu surowcami i towarami, koncernów chemicznych i petrochemicznych, hut metali kolorowych oraz przedsiębiorstw usługowo-handlowych, których działalność w znacznym stopniu wykorzystuje surowce i towary.

Zawarcie transakcji swap towarowy na sprzedaż towaru po stałej cenie w przyszłym okresie zabezpiecza interesy producenta w sytuacji, gdy spodziewane są spadki cen na rynku. Z kolei firmie, której działalność w dużej mierze uzależniona jest od cen towarów na rynku swap towarowy na kupno towaru po stałej cenie gwarantuje zabezpieczenie założonego poziomu marży w przypadku wzrostu cen na rynku.

Swap towarowy jest transakcją bezwarunkową co oznacza, że ewentualne korzyści wynikające z korzystnych dla klienta zmian ceny towaru zostaną zniwelowane przez ujemy wynik na finansowej transakcji zabezpieczającej.

Swap towarowy może być wykorzystywany w transakcjach surowcami: metalami bazowymi, węglem, tworzywami sztucznymi czy np. produktami ropopochodnymi. Z wyjątkiem ograniczeń dotyczących listy towarów i wartości transakcji (100 tys. USD), pozostałe elementy umowy, czyli zarówno warunki rozliczenia, czas trwania umowy czy konstrukcja ceny są ustalane elastycznie w zależności od potrzeb klienta.
Strony umowy mogą dowolnie ustalić, która z nich jest płatnikiem według cen stałych, a która zobowiązuje się płacić przepływy pieniężne oparte o zmienną stawkę referencyjną.

Instrument może skutecznie zabezpieczać ryzyko ceny towarów wyłącznie, gdy klient rozlicza fizyczny zakup lub sprzedaż towarów na bazie jednego z ogólnie akceptowanych na świecie indeksów bazowych lub na podstawie innego indeksu o wysokim stopniu korelacji z nimi.

Transakcje swap towarowy rozliczane są wyłącznie poprzez rozliczenie różnicy netto pomiędzy wartościami płatności wg ceny stałej i zmiennej w walucie, którą strony ustaliły podczas zawierania transakcji. W transakcji nie następuje początkowa ani końcowa wymiana nominałów. Możliwe jest również przedterminowe rozliczenie transakcji w momencie wskazanym przez klienta.

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: