eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarze › Polska waluta - miesiąc podwyższonej zmienności

Polska waluta - miesiąc podwyższonej zmienności

2010-12-10 18:32

Lekko nachylony kanał spadkowy, jaki mogliśmy obserwować na wykresie EUR/PLN od początku sierpnia, pod koniec listopada został wybity.

Przeczytaj także: Kurs złotego - tydzień stopniowej stabilizacji

Rynek krajowy


Sytuacja techniczna w notowaniach złotego

Miesiąc wcześniej miał miejsce nieudany test tej formacji, który potwierdził jej znaczenie – w efekcie po wybiciu z kanału kurs EUR/PLN podlegał dynamicznej zwyżce.

Pod koniec października wraz z pogorszeniem nastrojów na globalnym rynku, notowania EUR/PLN zwyżkowały ponad górne ograniczenie kanału spadkowego. Jak już jednak wspomniano, wzrost ten był chwilowy – kurs jeszcze w czasie tej samej sesji powrócił do kanału. Pod koniec listopada miało natomiast miejsce trwałe wybicie z formacji. Kurs EUR/PLN po zwyżce w okolice 3,9850 zatrzymał się, powrót do kanału zakończył się jednak niepowodzeniem, czego efektem była zwyżka aż do psychologicznego oporu na poziomie 4,1000.

Wzrosty EUR/PLN nie były długotrwałe i raczej miały charakter korekcyjny. Wkrótce bowiem kurs powrócił poniżej poziomu 4,0000. Silniejszy spadek zatrzymała jednak 200-sesyjna średnia krocząca, która od kwietnia bieżącego roku hamowała silniejsze ruchy w notowaniach EUR/PLN. Do lipca stanowiła ona istotne wsparcie na poziomie 4,0550. Po jej pokonaniu natomiast przez kolejne miesiące pokrywała się z górnym ograniczeniem wspominanego na początku kanału spadkowego. Obecnie średnia ta ma szansę ponownie stanowić wsparcie dla notowań EUR/PLN i powstrzymywać kurs przed zniżką pod poziom 3,9800.

W obecnym momencie na wykresie EUR/PLN dość dobrze widoczna jest formacja trójkąta. Zaczął się on tworzyć już w kwietniu bieżącego roku, jednak dopiero ostatnia zwyżka notowań potwierdziła tę formację. W mijającym tygodniu kurs konsolidował się w górnej połowie trójkąta. Zwyżkę wartości euro ograniczało górne ramię formacji, z dołu natomiast wsparciem była wspominana 200-sesyjna średnia krocząca. Dość prawdopodobny jest scenariusz kontynuacji konsolidacji nawet przez kolejne kilka tygodni. Tego typu trend boczny (pomiędzy górnym ramieniem trójkąta a wspomnianą średnią) mogliśmy już obserwować pomiędzy kwietniem a lipcem bieżącego roku.

Po okresie konsolidacji, o ile scenariusz z ostatnich miesięcy powtórzyłby się, powinniśmy obserwować zniżkę EUR/PLN w okolice dolnego ograniczenia trójkąta. Ponieważ formacja trójkąta występuje w trendzie spadkowym, bardziej prawdopodobne jest, iż kurs EUR/PLN wybije się z niej dołem. Zasięg wybicia można określić na 30 groszy.

Dane makro z Polski

Z Polski w listopadzie napływały optymistyczne dane makro, potwierdzające, iż ożywienie gospodarcze w kraju ma silne, stabilne fundamenty. Produkcja przemysłowa w październiku zwiększyła się o 8,0 proc. Bardzo pozytywnie zaskoczył odczyt indeksu PMI dla krajowego przemysłu – jego wartość w październiku wzrosła aż do poziomu 55,6 pkt – najwyższego od 77 miesięcy (listopadowy odczyt z początku grudnia był jeszcze wyższy – wyniósł on 55,9 pkt, czyli najwięcej od 6,5 roku). Dobrze zaprezentowała się również październikowa sprzedaż detaliczna, która wzrosła o 9,0 proc. r/r.

W sektorze pracy nie widać większych zmian. Bezrobocie w październiku utrzymało się na tym samym poziomie, co miesiąc wcześniej, czyli 11,5 proc. W sektorze przedsiębiorstw natomiast płace i zatrudnienie w dalszym ciągu lekko, ale systematycznie rosną – w październiku zatrudnienie zwiększyło się o 2,1 proc. r/r, a przeciętne wynagrodzenie o 3,9 proc. r/r.

Inflacja wzrosła w X kolejny miesiąc z rzędu – z 2,5 proc. r/r do 2,8 proc., Rada Polityki Pieniężnej podkreśla jednak, że silniejszą presję inflacyjną powinien mimo wszystko ograniczać wciąż mocny złoty.

Wraz z końcem miesiąca na rynek napłynęły dużo lepsze od oczekiwań dane o PKB za III kwartał. Polska gospodarka wzrosła w tym okresie o 4,2 proc. r/r, przy oczekiwaniach wzrostu o 3,6 proc. Zwyżkę o 4,2 proc. r/r zanotował popyt wewnętrzny, w tym konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o 3,5 proc. Zaskoczył również fakt, iż eksport netto miał w ubiegłym kwartale dodatni wpływ na dynamikę PKB (słabe dane dotyczące salda na rachunku obrotów bieżących wskazywały odmienny scenariusz).

Wyższe od oczekiwań dane o konsumpcji prywatnej spowodowały ponowny wzrost nadziei wśród inwestorów na podwyżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Wśród członków Rady jednak coraz większa część opowiada się za powstrzymaniem się od podwyżek kosztu pieniądza w nadchodzącym czasie. Na początku grudnia A. Kaźmierczak powiedział, iż wzrost stóp procentowych obecnie mógłby mieć niewielki wpływ na inflację, przy jednoczesnym negatywnym wpływie na ożywienie gospodarcze.

Dobre dane o PKB wyjątkowo wpłynęły na kurs złotego i wsparły jego umocnienie. Biorąc jednak pod uwagę siłę, z jaką czynniki globalne oddziałują na krajowy rynek, należy oczekiwać, iż złoty w kolejnych miesiącach nie będzie wykazywał zdecydowanych reakcji na publikacje makroekonomiczne z kraju. Dane makro z Polski mają bowiem zazwyczaj wpływ na postrzeganie PLN w długim terminie.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: