eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › "Rodzina na swoim" w Deutsche Bank PBC

"Rodzina na swoim" w Deutsche Bank PBC

2010-11-02 00:03

Deutsche Bank PBC poszerza ofertę kredytów mieszkaniowych o finansowanie w ramach programu dopłat rządowych "Rodzina na swoim". Dzięki ofercie możliwe jest uzyskanie kredytu mieszkaniowego w PLN, nawet do 100% wartości nieruchomości przy ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego. Zasady oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia są analogiczne jak dla oferty standardowej. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2%.

Przeczytaj także: Rodzina na Swoim w liczbach

Umożliwiając finansowanie nieruchomości w ramach programu „Rodzina na swoim”, uatrakcyjniamy dostępną w naszym Banku ofertę kredytów złotowych. Osobom wnioskującym o kredyt mieszkaniowy w PLN z rządowymi dopłatami oferujemy równie atrakcyjne marże, jak ma to miejsce w przypadku naszej oferty standardowej. Mogą oni również uzyskać – podobnie jak w ramach standardowego kredytu mieszkaniowego – dodatkowe obniżki przy skorzystaniu z innych produktów Banku, takich jak konto osobiste czy karta kredytowa – mówi Magdalena Janicka z Departamentu Bankowości Hipotecznej Deutsche Bank PBC.

Parametry kredytu mieszkaniowego „Rodzina na swoim” w Deutsche Bank PBC:
  • waluta kredytu: PLN
  • wysokość kredytu – do 100% wartości nieruchomości przy ubezpieczeniu brakującego wkładu własnego
  • oprocentowanie: stawka bazowa plus marża Banku
  • marża: stawki analogiczne do standardowej oferty kredytu mieszkaniowego w PLN, możliwość dalszych obniżek przy skorzystaniu również z innych produktów Banku - konta osobistego czy karty kredytowej
  • prowizja za udzielenie kredytu: 2%
  • pozostałe opłaty i prowizje: analogiczne do standardowej oferty kredytu mieszkaniowego w PLN
  • sposób spłaty: miesięczne, równe raty kapitałowo – odsetkowe lub raty malejące
  • zasady oceny zdolności kredytowej oraz zabezpieczenia: analogiczne do standardowej oferty kredytu mieszkaniowego w PLN.

Zasady rządowego programu „Rodzina na swoim”

Zgodnie z Ustawą o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, z kredytu w ramach programu dopłat rządowych „Rodzina na swoim” mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko, przy czym nie mogą być one stroną innego kredytu preferencyjnego. Istnieje również możliwość przystąpienia do kredytu z osobą spokrewnioną, np. rodzicami, rodzeństwem czy teściami w przypadku, gdy wnioskujący o finansowanie nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej.

Aby skorzystać z dopłaty w ramach programu „Rodzina na swoim”, osoby ubiegające się o finansowanie nie mogą posiadać - w dniu zawarcia umowy kredytu - prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (prawo własności lub współwłasności, prawo spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie), jak również być najemcą lokalu mieszkalnego. Jednakże w określonych sytuacjach Ustawa dopuszcza wyjątki od tych zasad.

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania czy domu, a także budowę lub przebudowę budynku mieszkalnego. Przy czym powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2. Cena zakupu czy koszt budowy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Rządowe dopłaty do kredytu stosowane są przez 8 pierwszych lat trwania kredytu. Stanowią one równowartość 50% odsetek naliczonych od całości aktualnego zadłużenia (dla lokali mieszkalnych o powierzchni do 50m2, a dla domów jednorodzinnych – do 70m2) lub od iloczynu zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50m2 (dla lokali) i 70m2 (dla domów) oraz powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego (w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50m2 i 70m2). Dopłata naliczana jest wg stopy oprocentowania określonej przez BGK.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: