eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Karta kredytowa Allianz Dziecko

Karta kredytowa Allianz Dziecko

2010-08-24 12:44

Allianz Bank wprowadził do swojej oferty kolejną kartę kredytową - Allianz Dziecko. Dzięki niej klienci mogą nie tylko korzystać z limitu kredytowego, ale też odkładać - wraz z każdą wydaną złotówką - środki na przyszłość swojego dziecka.

Przeczytaj także: Karty płatnicze specjalnego przeznaczenia

Karta kredytowa Allianz Dziecko jest połączeniem dwóch produktów: bankowej karty kredytowej z produktem ubezpieczeniowym – polisą posagową. Takie połączenie daje posiadaczowi karty Allianz Dziecko możliwość korzystania ze wszystkich benefitów, jakie oferuje karta kredytowa oraz polisa ubezpieczeniowa z jednoczesnym budowaniem finansowego bezpieczeństwa swojego dziecka.

Allianz Bank, dzięki wykorzystaniu wariantu inwestycyjnego ubezpieczenia zawartego w karcie kredytowej Allianz Dziecko, daje klientom możliwość zapewnienia środków finansowych ubezpieczonemu dziecku w określonym momencie jego życia. Można w ten sposób zgromadzić środki na przykład na naukę, zagraniczne studia, czy wkład własny przy zakupie pierwszego mieszkania. Kapitał ten budowany jest poprzez długoterminowe oszczędzanie w ramach składek wpłacanych na ubezpieczenie Allianz Dziecko.

Klient korzystający z karty kredytowej w ramach składki podstawowej co miesiąc wpłaca na rachunek polisy swojego dziecka kwotę w wysokości minimum 100 zł miesięcznie. Opłata ta jest pobierana automatycznie na podstawie polecenia zapłaty z rachunku karty kredytowej. Dodatkowo co miesiąc Allianz Bank przelewa klientowi na rachunek ubezpieczenia 1% od sumy dokonanych przez posiadacza karty transakcji bezgotówkowych. Tym samym za każdym razem, kiedy klient płaci za swoje zakupy kartą, część tej kwoty jest odkładana na przyszłość jego dziecka. Oprócz składek regularnych, Allianz Bank daje również posiadaczom nowej karty kredytowej możliwość opłacania składek dobrowolnych wpłacanych w dowolnym momencie oraz w dowolnej wysokości. Co istotne, klient ma możliwość zmienić rodzaj posiadanego ubezpieczenia na ubezpieczenie bezskładkowe.

Środki gromadzone na rachunku inwestowane są w jednostki uczestnictwa ośmiu funduszy inwestycyjnych dostępnych w Allianz. Decyzja o tym, czy mają być one inwestowane w fundusze aktywnie inwestujące czy może w bardziej stabilne, należy do posiadacza karty. Systematyczne wpłaty klientów oraz środki przekazywane przez Bank na ubezpieczenie Allianz Dziecko w postaci dodatkowych składek, dają wymierne korzyści finansowe w długim horyzoncie czasowym. Przy założeniu wpłacania 100 zł miesięcznej składki, dokonywania zakupów przy użyciu karty za 2000 zł miesięcznie oraz przy średniorocznych zyskach z inwestycji na poziomie 10% po 18 latach oszczędzania można na przyszłość dziecka odłożyć ponad 77 tysięcy zł.

Oprócz gromadzenia oszczędności na przyszłość, karta Allianz Dziecko, dzięki związanemu z nią ubezpieczeniu, zapewnia dodatkowo chronę na wypadek zdarzeń, które mogą dotknąć ubezpieczone dzieci, jak i ich rodziców czy opiekunów.

Umowa związanego z kartą Allianz Dziecko ubezpieczenia zawierana jest na okres od 5 do 25 lat, przy czym nie może trwać krócej niż do dnia, w którym ubezpieczone dziecko ukończy 18 lat i nie dłużej niż do dnia, w którym ukończy ono 26 lat. Do jednej karty kredytowej mogą być dołączone maksymalnie dwa ubezpieczenia Allianz Dziecko dla dwojga dzieci.

Allianz Dziecko to nie tylko ubezpieczenie i inwestycja w przyszłość dziecka, ale także w pełni funkcjonalna karta kredytowa. W ramach rachunku karty klient banku otrzymuje dostęp do otwartego limitu kredytowego oraz możliwość kredytowania zakupów bez odsetek do 59 dni. O kartę można wnioskować w dowolnym oddziale Allianz Banku. Istnieje również możliwość otrzymania karty Allianz Dziecko na podstawie 3 wyciągów z posiadanej karty kredytowej w innym banku.

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: