eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wzrost PKB w 2007 roku wyniósł 6,6 proc.

Wzrost PKB w 2007 roku wyniósł 6,6 proc.

2008-05-28 09:55

Dochody budżetu pańśtwa w 2007 r. wyniosły 236.367.532 tys. zł i były wyższe o 7.415.016 tys. zł (o 3,2 proc.) od zaplanowanych w ustawie budżetowej. Wydatki wyniosły 252.323.889 tys. zł i były niższe w stosunku do zaplanowanych o 6.628.627 tys. zł (o 2,6 proc.)

Przeczytaj także: Budżet 2009: wzrost PKB na poziomie 5 proc.

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. Pomyślny rozwój sytuacji makroekonomicznej kraju sprawił, że dochody w 2007 r. wyniosły 236.367.532 tys. zł i były wyższe o 7.415.016 tys. zł (o 3,2 proc.) od zaplanowanych w ustawie budżetowej. W 2007 r. relacja dochodów budżetu państwa do PKB zwiększyła się do 20,2 proc. Wzrost udziału dochodów o 1,6 punktu procentowego w porównaniu do 2006 r. wynika głównie ze zwiększenia udziału dochodów w stosunku do PKB z tytułu dochodów podatkowych (podatki dochodowe oraz podatki pośrednie) oraz z tytułu wpływu środków z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

Wydatki wyniosły 252.323.889 tys. zł i były niższe w stosunku do zaplanowanych o 6.628.627 tys. zł (o 2,6 proc.). Główne przyczyny niepełnego wykonania wydatków zaplanowanych na 2007 r. to: niższe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizację programów i projektów finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Instrumentu Finansowego Schengen, niepełne wykorzystanie dotacji przekazanych gminom, a przeznaczonych głównie na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zaliczyć tu należy ponadto oszczędności w kosztach obsługi długu publicznego oraz utrzymania i funkcjonowania administracji publicznej.

Deficyt budżetowy wyniósł 15.956.357 tys. zł i był o 14.043.643 tys. niższy od przyjętego w ustawie budżetowej. Korzystna sytuacja gospodarcza sprawiła, że głównym źródłem finansowania deficytu był krajowy sektor pozabankowy. Największy wzrost zadłużenia Skarbu Państwa z tytułu sprzedaży papierów skarbowych miał miejsce wobec funduszy emerytalnych i zakładów ubezpieczeniowych. Finansowanie zagraniczne przebiegało w zmiennych warunkach na najważniejszych międzynarodowych rynkach finansowych, co w połączeniu z sytuacją na rynku krajowym spowodowało ograniczenie tego źródła w stosunku do planów ustawowych.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej związane jest z włączeniem Polski do systemu finansowego UE, obejmującego przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE – perspektywy finansowej. Wysokość polskiej składki do budżetu Unii Europejskiej oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE. Rok 2007 był pierwszym rokiem obowiązywania perspektywy finansowej 2007-2013, tym niemniej zdecydowana większość środków napływających do Polski była w dalszym ciągu związana ze zobowiązaniami w ramach perspektywy finansowej 2004-2006, tzw. Agendy 2000.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: