eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Budżet 2008: rząd przyjął projekt ustawy

Budżet 2008: rząd przyjął projekt ustawy

2007-09-26 10:21

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2008. Zgodnie z projektem ustawy, deficyt budżetu państwa w przyszłym roku ma wynieść nie więcej niż 28.630.000 tys. zł. Dochody budżetowe oszacowano na 281.803.096 tys. zł, a wydatki na 310.433.096 tys. zł.
Na wysokość dochodów budżetu państwa w 2008 r. będą miały wpływ następujące czynniki makroekonomiczne: wzrost zatrudnienia w gospodarce – 2,0 proc., realna dynamika wzrostu PKB – 5,5 proc., wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3 proc., realna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej – 3,6 proc., wzrost spożycia ogółem o 5,1 proc.

Dochody budżetu na przyszły rok, wyższe niż w 2007 r., są uwarunkowane również planowanymi zmianami systemowymi, takimi jak: dalsze obniżenie składki rentowej, waloryzacja kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i tzw. kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyższenie ulgi podatkowej dla osób posiadających dzieci oraz podwyższenia podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe.

Minister Finansów przewiduje, że w 2008 r. zwiększy się udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku PIT – wyniesie on 48,34 proc. Zmniejszą się natomiast o 1,9 punktu procentowego dochody województw we wpływach z podatku CIT. Wynika to z konieczności zmiany przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Ustawowe ulgi w przewozach autobusowych nie będą finansowane z dochodów własnych województw.

Zgodnie z prognozą, dochody podatkowe i niepodatkowe w 2008 r. wyniosą 246.519.786 tys. zł (o 8,9 proc. więcej niż w 2007 r.). Wpływy z podatków osiągną 228.194.400 tys. zł i będą nominalnie wyższe o 11 proc. od dochodów uzyskanych w roku 2007. Do budżetu państwa ma wpłynąć też więcej pieniędzy pochodzących z podatku od towarów i usług – 111.700.000 tys. zł, czyli o 13,9 proc. więcej niż w roku poprzednim. Wyższe będą również dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Ich wysokość wyniesie 27.150.000 tys. zł, czyli o 15,5 proc. więcej niż w 2007 r. Do kasy państwa wpłynie też więcej pieniędzy z podatków od osób fizycznych (PIT). Dochody te prognozowane są w wysokości 36.154.000 tys. zł (o 3,3 proc. więcej niż w 2007 r.).

Minister finansów przewiduje, że dochody ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi wyniosą 35.282.110 tys. zł. Jest to o 279,3 proc. więcej niż przed rokiem. Tak duży wzrost wynika z realizacji w 2008 r. programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz środków przekazanych do budżetu państwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej. Relacja dochodów ze środków UE i innych do PKB wzrośnie o 2 punkty procentowe i wyniesie 2,8 proc.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: