eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Akcje Bankier.pl: udany book-building

Akcje Bankier.pl: udany book-building

2006-06-02 01:24

Trwający w dniach 29-31 maja book-building na akcje Bankier.pl S.A. wykazał duże zainteresowanie inwestorów walorami Spółki. Złożono w nim 747 deklaracji na łączną liczbę niemal 25 mln akcji - ośmiokrotnie więcej niż zostało zaoferowanych inwestorom.

Przeczytaj także: Debiut Bankier.pl na giełdzie

W procesie budowania księgi popytu wzięło udział 11 inwestorów instytucjonalnych. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 7,5 złotego za jedną akcję. Oferta obejmuje łącznie 3, 35 mln akcji (1,5 mln akcji nowej emisji Serii I, oferowanych przez Spółkę oraz 1,85 mln walorów oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy).

„Ogromna większość deklaracji popytu inwestorów indywidualnych złożona została przy górnym poziomie cenowym” – mówi Rafał Abratański, Wiceprezes DM IDMSA, oferującego akcje i jednocześnie Członek Rady Nadzorczej Bankier.pl. „Jednak zarówno Emitent, jak i dotychczasowi akcjonariusze, kierując się kryterium struktury akcjonariatu, podjęli decyzję o zaakceptowaniu niższej ceny, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów instytucjonalnych.”

Zapisy na akcje przyjmowane będą między 2 a 6 czerwca w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego IDMSA. Przydział akcji nastąpi najpóźniej do 12 czerwca.

Środki pozyskane z rynku przeznaczone zostaną przede wszystkim na rozwój portalu poprzez tworzenie nowych serwisów i kanałów dystrybucji oraz akwizycje. Celem akwizycji będzie konsolidacja serwisów internetowych posiadających treści i usługi finansowe uzupełniające ofertę Bankier.pl. Zarząd nie wyklucza również przejęć w innych segmentach charakteryzujących się podobną grupą docelową. Spółka zamierza przeznaczyć także część środków na konieczne, ze względu na rozwój portalu, inwestycje w infrastrukturę techniczną.

Oferta publiczna skierowana jest zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Inwestorzy, którzy nabędą akcje w ofercie publicznej za kwotę powyżej 5.000 zł mogą skorzystać z programu lojalnościowego udostępniającego bezpłatnie usługi informacyjne „Bankier SMS”.

Bankier.pl działa w segmencie finansowych mediów internetowych. Według prognoz Zarządu, w 2006 roku przychody wzrosnąć mają do ponad 9 mln zł, osiągając 45% dynamiki wzrostu w stosunku do ubiegłego roku, a zysk netto zwiększyć się dwukrotnie – do 710 tys. zł. Od 2003 roku przychody Spółki wzrosły ponad trzykrotnie, a od 2004 roku osiąga ona zysk netto.

Spółka czerpie przychody z reklamy oraz z pośrednictwa i doradztwa finansowego. Bankier.pl oferuje produkty i usługi blisko 40 instytucji finansowych. W marcu 2006 roku liczba użytkowników portalu wyniosła 948 tysięcy, a liczba odsłon 16,6 mln.

Udziałowcami Bankier.pl S.A. są: bmp AG/ CEEV GmbH (51,11%), MCI Management (38,36%) oraz DM IDMSA (9,99%).

Przeczytaj także: Debiut Izostal SA na GPW Debiut Izostal SA na GPW

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: