eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyniki finansowe SKOK-ów 2017

Wyniki finansowe SKOK-ów 2017

2018-10-19 13:33

Wyniki finansowe SKOK-ów 2017

Wyniki finansowe SKOK-ów 2017 © olejx - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (5)

Ubiegły rok przyniósł sporą korektę w zakresie ilości funkcjonujących na polskim rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - podał Główny Urząd Statystyczny. Pod koniec grudnia 2016 r. działalność operacyjną prowadziły 34 SKOK-i, co jest wynikiem o 6 niższym od zanotowanego w analogicznym okresie minionego roku. Dwie kasy zostały przejęte przez banki, a pozostałe 4 ogłosiły upadłość.

Przeczytaj także: Wyniki finansowe SKOK-ów 2016

Jak wynika z najnowszych danych GUS, względem 2016 roku sieć dystrybucji skurczyła się o 210 oddziałów i punktów obsługi klienta, a zatrudnienie o niemal 13,3%. Spadki dotyczyły również liczby członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. U schyłku minionego roku jeden SKOK zrzeszał średnio 50,3 tys. członków, a więc o 11,6% mniej niż rok wcześniej.

Najważniejsze informacje o wartości przyjętych depozytów i udzielonych pożyczek przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe


Wartość depozytów posiadanych przez kasy według stanu w końcu 2017 r. osiągnęła poziom 9 805 mln zł i zmniejszyła się o 9,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kwota zgromadzonych w końcu grudnia depozytów członków wyniosła przeciętnie 288,4 mln zł na jedną kasę, wobec 269,6 mln zł na koniec 2016 r.

fot. mat. prasowe

Ogólne informacje o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

W 2017 roku członkami SKOK było 1,7 mln osób.


W ciągu 2017 r. kasy zawarły 228 tys. umów depozytowych (318 tys. umów w 2016 r.), na kwotę 5 921 mln zł. Przeciętnie członek SKOK złożył w tym okresie depozyt w wysokości 3 465 zł, a rok wcześniej było to 4 292 zł.

Zadłużenie członków kas w końcu 2017 r. wyniosło 6 044 mln zł i zmniejszyło się o 3,5% w porównaniu z końcem 2016 r., wynosząc przeciętnie 177,8 mln zł na jedną kasę. W 2017 r. zawarto 317 tys. nowych umów pożyczkowych, wobec 402 tys. w roku poprzedzającym. Wartość udzielonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe pożyczek w ciągu 2017 r. wyniosła 3 016 mln zł i zmniejszyła się o 16,5% w porównaniu z 2016 r.

fot. mat. prasowe

Wartość depozytów przyjętych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Wartość depozytów w SKOK w koniec 2017 r. osiągnęła poziom 9,8 mld zł.


Udział kas, które uzyskały dodatni wynik finansowy netto w wartości udzielonych pożyczek ogółem stanowił 90,0%. Przeciętna wartość pożyczki (na jedną nową umowę) zawartą między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. wyniosła 9 523zł, rok wcześniej było to 8 995 zł. Na jednego członka kas przeciętna wartość pożyczki wyniosła 1 765 zł, przed rokiem 1 869 zł.

Najważniejsze pozycje bilansu oraz rachunku zysku i strat spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych


Aktywa SKOK w końcu grudnia 2017 r. osiągnęły wartość 10 338 mln zł i zmniejszyły się o 8,1% wobec stanu przed rokiem. Wartość aktywów trwałych wyniosła 6 482 mln zł i była mniejsza o 3,6%, w tym wartość należności długoterminowych zmniejszyła się o 2,0%, a wartość inwestycji długoterminowych była mniejsza o 8,2% w porównaniu z 2016 r. Aktywa obrotowe wyniosły w analizowanym okresie 3 855 mln zł, tj. mniej o 14,9%. Wartość należności krótkoterminowych spadła o 7,3%, a inwestycji krótkoterminowych o 19,4%.

W pasywach główną pozycją były zobowiązania i rezerwy na zobowiązania o wartości 9 986 mln zł, które zmniejszyły się o 10,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Kapitał (fundusz) własny SKOK zwiększył się o 243,3 mln zł. Kapitał udziałowy (podstawowy) zmniejszył się o 48,6 mln zł, a kapitał zasobowy (zapasowy) o 49,5 mln zł.

Przychody z całokształtu działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r. wyniosły 1 890 mln zł i zwiększyły się o 10,0% w porównaniu do 2016 r. W przychodach tych dominowały przychody z działalności podstawowej – 45,1%, (rok wcześniej 65,1%).

fot. mat. prasowe

Wartość pożyczek udzielonych członkom przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

W 2017 r. zawarto 317 tys. nowych umów pożyczkowych.


Przeciętnie jedna kasa uzyskała przychody z całokształtu działalności w kwocie 55,6 mln zł przy 43,0 mln zł w 2016 r. Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w 2017 r. zwiększyły się o 1,2% w porównaniu z 2016 r. i wyniosły 1 843 mln zł. Najwyższy udział w kosztach z całokształtu działalności odnotowano w kosztach operacji finansowych 39,4% (13,7% w 2016 r.). W porównaniu z 2016 r. odnotowano wzrost kosztów operacji finansowych o 190,1%, na co wpłynął wzrost pozostałych kosztów operacji finansowych (o 180,0%).

fot. mat. prasowe

Wybrane pozycje aktywów i pasywów według stanu na koniec okresu sprawozdawczego

Wartość aktywów SKOK na koniec 2017 r. osiągnęła poziom 10,3 mld zł.


Wynik finansowy brutto spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2017 r. był dodatni i wyniósł 46,9 mln zł, przed rokiem minus 102,0 mln zł. Wynik finansowy netto wyniósł 40,9 mln zł, z tego 24 kasy wygospodarowały zysk netto w wysokości 70,4 mln zł, a stratę netto w wysokości 29,5 mln zł poniosło 10 kas.

Informację za 2017 r. opracowano na podstawie danych zatwierdzonych przez walne zgromadzenia, otrzymanych z bazy sprawozdawczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Dane porównawcze za 2016 r. pochodzą z opracowania sygnalnego GUS „Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2016 r.”

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: