eGospodarka.pl

Inwestor

Przeczytaj także: Inwestycje bezpośrednie

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w celu wypracowania zysków kapitałowych lokuje środki finansowe w przedsięwzięcia, mające takie zyski zapewnić.

Wyróżnić można kilka rodzajów inwestorów, między innymi:
  • Inwestor czynny - uważnie obserwuje tendencje, które występują na giełdzie i często podejmuje decyzje inwestycyjne.
  • Inwestor bierny - traktuje nabyte przez niego walory jako trwałą lokatę zapewniającą korzyści finansowe.
  • Inwestor strategiczny - współwłaściciel spółki posiadający większościowy pakiet akcji, mający uprawnienia do kontrolowania działań spółki.
  • Inwestor finansowy - na rynku prywatnym jest to osoba poszukująca kapitału zewnętrznego dla potrzeb rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestor finansowy jest inwestorem pasywnym.
  • Inwestor instytucjonalny - osoba prawna, która posiadane środki finansowe inwestuje w papiery wartościowe lub nieruchomości.
  • Inwestor zastępczy - jest osobą prawną lub fizyczną, realizującą inwestycje na zlecenie.
  • Inwestor indywidualny - osoba fizyczna inwestująca własne środki finansowe w przedsięwzięcia przynoszące zyski.
  • Inwestor portfelowy - inwestor zainteresowany maksymalizacją zysku z papierów wartościowych.
Przeczytaj także: Inwestycje rozpoczęte Inwestycje rozpoczęte

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: