eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Rachunek bankowy po śmierci posiadacza

Rachunek bankowy po śmierci posiadacza

2012-07-15 00:15

Rachunek bankowy po śmierci posiadacza

Rachunek bankowy © Magdziak Marcin - Fotolia.com

W tym roku liczba aktywnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (tzw. ROR-ów) w Polsce zapewne przekroczy 26 mln. Do tego dochodzą lokaty i konta oszczędnościowe. W dobie upowszechnienia bankowości, w tym internetowej, coraz trudniej będzie znaleźć osobę nieposiadającą konta. Warto wiedzieć, że środki zgromadzone na rachunku stanowią własność banku, natomiast posiadacz ma wierzytelność o ich wypłatę. Wierzytelność ta podlega normalnym zasadom dziedziczenia, za wyjątkiem środków objętych dyspozycją posiadacza na wypadek śmierci.

Przeczytaj także: Rachunek bankowy: dyspozycja na wypadek śmierci

Śmierć posiadacza rachunku często powoduje komplikacje przy wypłacie przez spadkobierców środków, jakimi dysponował spadkodawca. Banki ostrożnie i formalnie podchodzą do tego typu spraw w obawie przed późniejszymi roszczeniami pominiętych spadkobierców. Dlatego też z chwilą dowiedzenia się o śmierci posiadacza, jego rachunek jest zamykany lub blokowany, a zgromadzone oszczędności trafiają nierzadko na specjalnie tworzone konto techniczne, które nie jest w żaden sposób oprocentowane. Środki są uwalniane dopiero po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie, choć może także zaistnieć potrzeba okazania umowy lub postanowienia sądu w sprawie działu spadku. Tymczasem postępowanie spadkowe może trwać miesiącami.

Ze względu na tego rodzaju problemy wiele osób dysponujących pełnomocnictwami czy kartami spadkodawcy, przed przekazaniem informacji o śmierci posiadacza najpierw dokonuje wypłaty lub przelewu środków. Osoby takie narażają się jednak na roszczenia ze strony banku, czy spadkobierców posiadacza rachunku, a nieraz także na odpowiedzialność karną. Są jednak sposoby, aby bez potrzeby prowadzenia spraw spadkowych w sposób legalny zapewnić sobie dostęp przynajmniej do części środków posiadacza rachunku.

Dyspozycja wkładem

Mało osób wie, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku określonej kwoty pieniężnej wskazanym przez siebie osobom. Krąg osób, na rzecz których może zostać przyjęta omawiana dyspozycja, został jednak zawężony do najbliższej rodziny, tj. małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa. W związku z tym bank nie może przyjąć tego rodzaju dyspozycji na rzecz innych osób niż wymienione.

Bankowa dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie musi iść w parze z postanowieniami testamentu ani też honorować zasad spadkobrania ustawowego. Podobieństwo do testamentu przejawia się jedynie w tym, że dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana. W tym celu należy złożyć odpowiednie pismo w banku, który prowadzi dany rachunek. Nie jest do tego potrzebne zamknięcie dotychczasowego konta czy otwarcie nowego.

fot. Magdziak Marcin - Fotolia.com

Rachunek bankowy

Z chwilą dowiedzenia się o śmierci posiadacza, jego rachunek jest zamykany lub blokowany, a zgromadzone oszczędności trafiają nierzadko na specjalnie tworzone konto techniczne, które nie jest w żaden sposób oprocentowaneKwota wypłacona tytułem dyspozycji wkładem na wypadek śmierci nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.

Suma przeznaczona do wypłaty tytułem takiej dyspozycji (bez względu na ich liczbę) nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku, czyli obecnie ok. 74 tys. zł. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza ten limit, wówczas pierwszeństwo przyznaje się dyspozycji złożonej później. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono pieniądze z pominięciem tego pierwszeństwa są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Dyspozycji na wypadek śmierci nie można jednak ustanowić na rachunku wspólnym. Konstrukcja takiego rachunku wyklucza możliwość dokonania takiej dyspozycji, bowiem w tym wypadku mamy do czynienia nie z jednym, lecz najczęściej z dwoma posiadaczami.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: