eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Emerytura wojskowa a zgłoszenie do ZUS

Emerytura wojskowa a zgłoszenie do ZUS

2010-11-08 12:29

Osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę wojskową podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy.

Przeczytaj także: Wyrejestrowanie i ponowne zgłoszenie do ubezpieczeń

Pytanie: Zatrudniliśmy pracownika, który jest na wcześniejszej emeryturze wojskowej. Jak wobec tego należy zgłosić do ZUS tego pracownika?

Odpowiedź: Osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę wojskową podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy.

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę, mające ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Nie ma przy tym znaczenia jakiego rodzaju jest to emerytura lub renta (poza rentą socjalną - każda) i przez kogo wypłacana (ZUS, KRUS, zakłady emerytalne przy MSWiA i MON). Tak więc osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, mimo tego, iż pobiera emeryturę tzw. wojskową, podlega obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom ze stosunku pracy. Warto w tym miejscu dodać, że Trybunał Konstytucyjny, wyrokiem z 4 grudnia 2000 r. (sygn. akt K 9/2000) orzekł, że przepis nakazujący zapłatę składek w takim przypadku jest zgodny z konstytucją.

Zatrudnionego pracownika należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od nawiązania stosunku pracy, z kodem właściwym dla pracownika 01 10, mającego ustalone prawo do emerytury.

Podstawa prawna:
  • art. 9 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585),
  • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).


Portal Kadrowy - odpowiedzi ekspertów prawa pracy. Porady wraz z podstawą prawną otrzymasz na skrzynkę. Dajemy gwarancję profesjonalnej odpowiedzi. W portalu do pobrania m.in. wzory, wskaźniki, kalkulatory, akty prawne.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: