eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie - jak to zrobić?

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie - jak to zrobić?

2022-01-03 09:37

Wypowiedzenie ubezpieczenia na życie - jak to zrobić?

Czy ubezpieczenie na życie łatwo jest wypowiedzieć? © Jakub Jirsák - Fotolia.com

Polacy coraz częściej kupują polisy na życie. Wyjaśniamy zatem, czy wypowiedzenie ubezpieczenia na życie będzie łatwe i szybkie.

Przeczytaj także: Po co bankowi ubezpieczenie na życie przy kredycie hipotecznym?

Dane Komisji Nadzoru Finansowego wskazują, że ubezpieczenia na życie obecnie cieszą się większym zainteresowaniem Polaków niż jeszcze rok temu. Po sprawdzeniu biuletynu kwartalnego KNF na temat ubezpieczeń można dowiedzieć się, że pod koniec III kw. 2021 r. krajowe zakłady ubezpieczeń obsługiwały 11,28 mln indywidualnych polis na życie oraz 0,60 mln ubezpieczeń grupowych na życie. Rok wcześniej analogiczne wyniki były następujące: 11,02 mln ubezpieczeń indywidualnych oraz 0,57 mln polis grupowych. W ujęciu rocznym (III kw. 2020 r. - III kw. 2021 r.) liczba osób objętych grupowymi ubezpieczeniami na życie wzrosła o niecałe 330 000. Wynikający między innymi z pandemii COVID-19 wzrost popularności, jaką cieszą się ubezpieczenia na życie prowokuje również pytania internautów o możliwość rezygnacji z takich polis. Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl postanowili zatem wyjaśnić, czy łatwe wypowiedzenie ubezpieczenia na życie jest możliwe.

Wypowiedzenie polisy na życie wymaga pewnego terminu


Analizowanie dość złożonego tematu, jakim jest wypowiedzenie ubezpieczenia na życie (wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie) warto rozpocząć od odwołania do przepisów kodeksu cywilnego (KC). Wspomniane regulacje najczęściej w sposób „sztywny” określają zasady funkcjonowania ubezpieczeń.
Przepisy KC dotyczące polis należy traktować jako względnie obowiązujące (semiimperatywne) tylko wtedy, gdy ich treść wyraźnie wskazuje, że strony mogą w umowie ubezpieczeniowej wprowadzić uregulowania inne niż kodeksowe - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Artykuł 830 paragraf 1 kodeksu cywilnego jest kluczowy w kontekście rezygnacji z polisy na życie. Ten przepis mówi, że klient zakładu ubezpieczeń (ubezpieczający) może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia „życiowego” w każdym czasie. Strony ustalają jednak w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) termin związany z wypowiedzeniem polisy na życie. Jeżeli takiego terminu nie przewidziano (co stanowi rzadkość), to ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia na życie ze skutkiem natychmiastowym.
Co ważne, ubezpieczyciel ma prawo wypowiedzieć ubezpieczenie na życie jedynie w przypadkach wskazanych przez ustawę. To reguła przewidziana przez art. 830 par. 3 KC, która zabezpiecza klienta jako słabszą stronę umowy - tłumaczy Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com

Czy ubezpieczenie na życie łatwo jest wypowiedzieć?

Artykuł 830 paragraf 1 kodeksu cywilnego jest kluczowy w kontekście rezygnacji z polisy na życie. Ten przepis mówi, że klient zakładu ubezpieczeń (ubezpieczający) może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia „życiowego” w każdym czasie.


W razie zaległości ubezpieczenie na życie już nie ochroni


Wspomniany artykuł 830 kodeksu cywilnego, a konkretniej jego paragraf 2 wyjaśnia, kiedy wypowiedzenie ubezpieczenia na życie jest możliwe ze strony ubezpieczyciela. Mianowicie, zakład ubezpieczeń ma prawo wypowiedzieć umowę, jeśli składka nie została zapłacona w terminie określonym przez tę umowę lub OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), a klient nie uregulował zaległości mimo upływu dodatkowego terminu (podanego przez OWU). W pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległej składki zakład ubezpieczeń powinien wskazać zakończenie ochrony jako skutek braku płatności.
Artykuł 830 par. 2 KC wyjaśnia, że strony mogą inaczej uregulować procedurę wypowiadania umowy w razie zaległości składkowych. Najczęściej wygląda ona jednak tak, jak opisano powyżej - mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Polisa na życie: mamy 30 dni na odstąpienie od umowy


Osoby posiadające jakąś polisę na życie, z całą pewnością nie powinny mylić wypowiedzenia umowy takiego ubezpieczenia na życie z odstąpieniem od jego umowy. Ten drugi wariant sprawia, że umowę należy traktować tak, jak gdyby nigdy ona nie istniała. Artykuł 812 paragraf 4 kodeksu cywilnego informuje, że klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą ma możliwość odstąpienia od umowy, jeżeli ubezpieczenie (np. polisa na życie) posiada przewidywany okres trwania ochrony dłuższy niż 6 miesięcy.
Taka sytuacja stanowi standard w przypadku ubezpieczeń na życie, które zwykle chronią co najmniej przez rok - podkreśla Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wspomniany wcześniej art. 812 par. 4 KC informuje, że termin odstąpienia dla konsumenta wynosi 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku przedsiębiorcy jedynie 7 dni. Termin trzydziestodniowy wyjątkowo biegnie dopiero od dnia przekazania konsumentowi odpowiedniej informacji o możliwości odstąpienia, jeśli nie została ona zaprezentowana najpóźniej w chwili zawarcia umowy.
Nie ma wątpliwości, że status konsumenta będzie miała osoba kupująca indywidualną polisę na życie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową (patrz artykuł 22 indeks 1 kodeksu cywilnego) - zaznacza Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W przypadku polis grupowych sytuacja wygląda inaczej


Eksperci porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl zwracają uwagę, że powyższe wyjaśnienia mają zastosowanie do indywidualnych ubezpieczeń na życie. Grupowe polisy na życie funkcjonują inaczej, bo w ich przypadku ubezpieczającym jest zwykle pracodawca. Jedynie ubezpieczający ma możliwość wypowiedzenia umowy polisy na życie w wariancie grupowym lub ewentualnego odstąpienia od zawartej umowy. Osoba, która wcześniej przystąpiła do ubezpieczenia (jako ubezpieczony) może natomiast zgłosić rezygnację w formie pisemnej. Ubezpieczony nie musi podawać przyczyny swojej decyzji.
Obsługą polisy grupowej zwykle zajmuje się dział kadr danego przedsiębiorstwa, co oznacza, że wspomnianego oświadczenia nie trzeba będzie wysyłać do zakładu ubezpieczeń - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: