eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Obroty na GPW IX 2020 r. NewConnect rośnie o 644%, spadki na Catalyst

Obroty na GPW IX 2020 r. NewConnect rośnie o 644%, spadki na Catalyst

2020-10-02 14:33

Obroty na GPW IX 2020 r. NewConnect rośnie o 644%, spadki na Catalyst

Jakie obroty na GPW we wrześniu 2020? © adrian_ilie825 - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

GPW podsumowała wrześniowe obroty na swoich rynkach. Z opublikowanego właśnie komunikatu wynika, że wzrosty wartości obrotów stały się udziałem zarówno głównego parkietu, jak i NewConnect, któremu już po raz kolejny udało się wypracować zasługujący na podkreślenie wynik +644%. Na tym tle wyniki Catalyst wypadają kiepsko - wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi spadła bowiem o ponad 34%.

Przeczytaj także: Obroty na rynkach GPW VIII 2020 r. Obrót na NewConnect wyższy o 1175%

Z informacji opublikowanych właśnie przez GPW wynika, że wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku wyniosła we wrześniu br. 2020 roku 22,3 mld zł. To o 30,8% więcej niż rok temu. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń sięgnęła natomiast 22,2 mld zł, co z kolei świadczy o wzroście rzędu 37,6% rdr. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,0 mld zł, a więc o 31,4% więcej niż we wrześniu 2019.

Pod koniec ubiegłego miesiąca spadek zaliczył natomiast WIG, który osiągnął 49 411,53 pkt, co oznacza wartość o 13,8% niższą od zanotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Kapitalizacja 388 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września wyniosła 467,9 mld zł (103,4 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 436 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 804,7 mld zł (177,8 mld EUR).

Na rynku NewConnect we wrześniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 644,8% rdr do poziomu 1,3 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 643,5% rdr i wyniosła 1,3 mld zł.

Na rynku NewConnect we wrześniu zadebiutowały akcje spółek Skinwallet i Duality.

fot. mat. prasowe

Rynek Główny i NewConnect

We wrześniu odnotowano wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 37,6% rdr do 22,2 mld zł


Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi we wrześniu wyniósł 1 224,7 tys. szt., czyli o 48,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30,0% rdr do poziomu 579,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 74,5% rdr do 213,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 68,0% rdr do 386,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 74,1% rdr do 45,3 tys. szt.

We wrześniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,3% rdr do poziomu 183,5 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 195,4% rdr do 48,2 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 95,2 mld zł wobec 92,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 34,2% rdr do poziomu 181,7 mln zł.
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 7,4 mld zł wobec 18,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 59,7% rdr.

fot. mat. prasowe

Rynek instrumentów pochodnych, dłużnych i produktów strukturyzowanych

Odnotowany wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi wyniósł 27,3% rdr, osiągając poziom 183,5 mln zł


Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,9 TWh, co oznacza spadek o 28,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 4,2% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,6% rdr do poziomu 16,1 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 11,1% rdr do 13,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 19,1% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 15,3% rdr do poziomu 12,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty"), na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza wzrost o 16,1% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 66,9% rdr do poziomu 11,2 ktoe.

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 11,7% rdr, do wolumenu 1,3 TWh.

fot. mat. prasowe

Rynek Towarowy

Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną sięgnął 28,9%


W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: