eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Emerytury najbogatszych sfinansują najubożsi?

Emerytury najbogatszych sfinansują najubożsi?

2019-09-02 11:33

Emerytury najbogatszych sfinansują najubożsi?

Emerytura © robert6666 - Fotolia.com

Zniesienie limitu składek ZUS, które najprawdopodobniej faktem stanie się już za kilka miesięcy, budzi spore kontrowersje. Przeciwni temu rozwiązaniu są m.in. przedstawiciele Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Wskazują oni, że taki krok może zaowocować powstaniem tzw. kominów emerytalnych i - w efekcie - pogłębieniem rozwarstwienia w wysokości wypłacanych świadczeń. W praktyce oznaczałoby to, że wszyscy podatnicy, nie wyłączając tych, którzy uzyskują bardzo niskie dochody, zostaliby obarczeni finansowaniem emerytur i rent najlepiej zarabiających osób.

Przeczytaj także: Zniesienie limitu składek ZUS zniechęci do nas inwestorów?

Załącznik do Wieloletniego Planu Finansowego zakłada, że skutek netto zniesienia limitu składek ZUS dla sektora finansów publicznych, po uwzględnieniu związanego z tym uszczuplenia wpływów z tytułu PIT i CIT, sięgnąłby w 2020 roku 5,2 mld zł. Federacja Przedsiębiorców Polskich apeluje jednak o rozważenie innego sposobu na osiągnięcie zakładanego przez rządzących efektu fiskalnego. Zastosowanie pakietu szczegółowo opracowanego przez FPP miałoby poprawić saldo polskiego sektora finansów publicznych o 10,4 mld zł w skali roku. Jest to nie tylko dwukrotnie lepszy wynik aniżeli w przypadku zniesienia limitu składek ZUS, ale również gwarancja wypracowania nadwyżki budżetowej.
„Limit podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi obecnie w skali roku 30-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie powinno być rolą systemu ubezpieczeń społecznych zapewnienie gwarancji utrzymania poziomu życia najbogatszym osobom, które dysponują szerokimi możliwościami zabezpieczenia się na przyszłość w indywidualnym zakresie. Z tego właśnie powodu w znacznej części krajów Unii Europejskiej funkcjonują rozwiązania podobne do polskiego limitu 30-krotności – np. Austrii, Francji, Niemczech, Włoszech, Holandii, Słowacji, Czechach, Hiszpanii czy Szwecji” – wskazuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

fot. robert6666 - Fotolia.com

Emerytura

Najbiedniejsi podatnicy sfinansują emerytury najbogatszych?


Propozycja FPP obejmuje uporządkowanie polskiego systemu ubezpieczeń społecznych - czyli modyfikację zasad płacenia składek przez prowadzących działalność gospodarczą oraz powiązanie podstawy ich wymiaru z dochodem, do limitu 30-krotności. FPP zakłada również restytucję, polegającą na zabezpieczeniu okresów składkowych oraz zaewidencjonowaniu składek emerytalno-rentowych dla osób zatrudnianych w przeszłości na podstawie nieoskładkowanych umów zleceń, uwolnieniu przedsiębiorców od ciężaru prowadzenia sporów z ZUS w sprawie interpretacji niejasnych historycznych przepisów art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także likwidację zbiegów tytułów do ubezpieczeń przy umowach zlecenia.

Równocześnie rozwiązania te miałyby pozytywny wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – osiągnięta zostałaby znacząca poprawa w zakresie pewności prawa. Aktualnie wątpliwości interpretacyjne związane z art. 9 ustawy o systemie o ubezpieczeń społecznych oraz stosowaniem zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego są poważnym źródłem ryzyka prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej. Dzięki proporcjonalności składek płaconych przez przedsiębiorców rozwiązany zostałby natomiast problem nadmiernych obciążeń z tytułu składek w stosunku do rzeczywistych możliwości finansowych firmy – w warunkach bieżącego roku, niższe składki niż obecnie płaciliby przedsiębiorcy uzyskujący miesięczny dochód netto poniżej 5718 zł miesięcznie. Taki system pełniłby również funkcję automatycznego stabilizatora koniunktury w gospodarce – w przypadku spadku zysków przedsiębiorców, ich składki automatycznie uległyby obniżeniu.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: