eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Długi firm to 31 mld zł. Zapracował na to głównie przemysł

Długi firm to 31 mld zł. Zapracował na to głównie przemysł

2019-08-14 10:59

Długi firm to 31 mld zł. Zapracował na to głównie przemysł

Długi firm to 31 mld zł © Andrey Popov - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

U schyłku czerwca br., ujęte w bazach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, przeterminowane (powyżej 30 dni i na minimum 500 zł) zobowiązania kredytowe i pozakredytowe polskich przedsiębiorstw warte były 31,26 mld zł. Handel winien jest bankom i kontrahentom niemal 7,2 mld zł, przemysł przeszło 5,4 mld zł, a budownictwo niespełna 5 mld zł. I to właśnie te 3 sektory już od kwartałów znajdują się na szczycie zestawienia branż, które charakteryzują się największymi opóźnieniami w płatnościach. Zadłużenie pogłębiło się przede wszystkim w produkcji i handlu - jego wzrost przekroczył 0,4 mld zł.

Przeczytaj także: BIG InfoMonitor: zaległości firm wzrosły "tylko" o 0,9 mld zł, pomogła tarcza?

W porównaniu z danymi pochodzącymi z I kwartału br. wartościowy przyrost długów polskich przedsiębiorców ukształtował się na podobnym poziomie - wzrost sięgnął 849 mln zł. Odpowiedzialność spoczywa tu w dużej mierze na przemyśle, którego przeterminowane płatności podskoczyły w ciągu trzech miesięcy o przeszło 216,1 mln zł (4,1 proc.). Warto przy tym podkreślić, że o ile w pierwszym kwartale przemysł charakteryzował się znikomą wręcz dynamiką wzrostu zaległości, o tyle już w drugim odnotowano w tym zakresie spore przyspieszenie. Tuż za nim uplasował się handel, którego zaległości wzrosły o 3 proc. (niemal 202 mln zł). Trzecie miejsce przypadło w udziale transportowi i gospodarce magazynowej (6,5 proc., ponad 108 mln zł). Na uwagę zasługuje fakt, że budownictwo okazało się tym razem sektorem z jednym z najmniejszych przyrostów zaległości, które wzrosły w jego przypadku o niespełna 19 mln zł (0,4 proc.). Powody do zadowolenia może mieć obsługa rynku nieruchomości, która w porównaniu z wynikami z końca marca odnotowała spadek zaległości o przeszło 55,4 mln zł.

Powyżej przeciętnej dla całej gospodarki, kwota opóźnień w płatnościach, najbardziej wzrosła w branży usługowej – o 7,1 proc., edukacji – o 6,8 proc. oraz transporcie – o 6,5 proc., a liczba firm-dłużników w rolnictwie – o 4,6 proc., opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 4,5 proc. oraz w sektorze wspomagającym działalność gospodarczą – o 3,7 proc.

Wyhamował natomiast przyrost liczby dłużników. Od kwietnia do końca czerwca br. przybyło 8 819 firm z problemami, podczas gdy w ciągu pierwszego kwartału tego roku, wzrost dotyczył ponad 19 tys. i jest to pozytywny aspekt prezentowanych danych. Ryzykowny jest wciąż transport, gdzie odnotowano najwyższy wzrost firm z problemami – o 951, na drugiej pozycji znalazło się budownictwo – wzrost o 894 oraz handel – o 545 firm więcej. Sporo firm przybyło także w branży edukacyjnej (443), przemyśle (374) oraz w sektorze wspomagającym działalność gospodarczą (359). Najmniejszy wzrost zaobserwowano w górnictwie (o jedną firmę), na tym samym poziomie co w I kw. roku utrzymała się branża utility (474). W sumie, na koniec czerwca br. zarejestrowano 323,5 tys. firm z problemami w spłacie bieżących zobowiązań takich jak kredyty, bieżące rachunki czy kontrakty biznesowe.

fot. mat. prasowe

Sektory z największymi zaległościami wobec banków i kontrahentów

Przeterminowane zobowiązania kredytowe i pozakredytowe firm handlowych warte są prawie 7,2 mld zł


Patrząc na udział firm z problemami w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w danym sektorze, obniżył się najbardziej w budownictwie z 6,1 proc. do 5,8 proc., dalej w branży zajmującej się zakwaterowaniem i gastronomią (HOReCa) z 6,6 proc. do 6,5 proc., obsłudze rynku nieruchomości z 4,5 proc. do 4,4 proc., a także w sektorze odpowiedzialnym za informację i komunikację, następnie w branży edukacyjnej, utility, a także w kulturze, rozrywce i rekreacji – spadek po 0,1 p.p. Wzrosty odnotowano w rolnictwie oraz branży zajmującej się dostawą wody, odprowadzaniem ścieków i odpadów – o 0,1 p.p. Ta druga należy do branż z najwyższym udziałem dłużników w ogólnej liczbie przedsiębiorstw – wynosi 9,2 proc. Na drugiej pozycji uplasował się transport, mimo że utrzymał ten sam poziom, co w poprzednim kwartale roku, udział firm z zaległościami względem banków i kontrahentów wyniósł tu bardzo wysokie 8,7 proc.

Zaprezentowane zestawienie bierze pod uwagę dłużników zgłoszonych do BIG InfoMonitor (firmę można wpisać po 30 dniach od terminu płatności przy zaległości na kwotę min. 500 zł) oraz firmowe kredyty z BIK, przeterminowane o 30 dni, przy opóźnionej kwocie wynoszącej co najmniej 500 zł. Wyliczając udział niesolidnych dłużników w danym sektorze, uwzględnione zostały przedsiębiorstwa działające, zawieszone oraz zamknięte.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: