eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Umowy cywilnoprawne. Co może komornik?

Umowy cywilnoprawne. Co może komornik?

2019-03-01 11:13

Umowy cywilnoprawne. Co może komornik?

Zajęcie komornicze © Africa Studio - Fotolia.com

Co może komornik w odniesieniu do dłużnika, który uzyskuje minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej? Jeżeli te pieniądze stanowią jedyne źródło dochodu zadłużonego, to wówczas podlegają one identycznej ochronie jaka została zapewniona etatowym pracownikom. Nowe przepisy w tym zakresie obowiązują od 1 stycznia bieżącego roku.

Przeczytaj także: Jak wygląda egzekucja komornicza? Co wolno komornikowi?

Przypomnijmy, w przypadku wierzytelności kwota wolna od potrąceń to ta część wynagrodzenia, renty, emerytury czy innego ze świadczeń otrzymywanych przez dłużnika, która nie podlega zajęciu komorniczemu. Jej wysokość ulega zmianie każdego roku, ponieważ jest uzależniona od poziomu minimalnego wynagrodzenia, na podstawie którego jest ustalana. Co ważne, dotyczy jedynie egzekucji niealimentacyjnych.

Wraz z początkiem bieżącego roku w życie weszły przepisy, na mocy których do wynagrodzenia wypłacanego w oparciu o umowę zlecenia, posiadającego charakter świadczenia powtarzającego się i służącego zapewnieniu utrzymania lub stanowiącemu jedyne źródło dochodu, stosuje się w całości regulacje dotyczące „pracowniczej” kwoty wolnej.

Koniec z dowolną interpretacją


- W 2018 r. przepisy dotyczące ochrony przed potrąceniami, w przypadku umów cywilnoprawnych, nie miały zastosowania wprost, w przeciwieństwie do umów o pracę. W mojej ocenie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju luką prawną i niejednoznacznymi interpretacjami ze strony organów egzekucyjnych, organów kontrolujących oraz sądów powszechnych. Teoretycznie, w przypadku umów cywilnoprawnych, przychód mógł zostać zajęty w całości, nie było kwoty wolnej od potrąceń. Wyjątek stanowił przypadek, w którym umowa cywilnoprawna była jedynym źródłem dochodu. Taki stan rzeczy należało oczywiście udokumentować i wówczas zastosowanie znalazłyby przepisy kodeksu pracy dotyczące potrąceń – mówi Jacek Grzywa, Radca Prawny i Kierownik Działu Prawnego Grupy Progres. – Dopiero nowelizacja art. art. 833 § 21 k.p.c. pozwoliła rozwiać powyższe wątpliwości, przez co do umów cywilnoprawnych mających charakter świadczenia powtarzającego i dającego stałe źródło utrzymania stosujemy w całości przepisy o pracowniczej kwocie wolnej – podkreśla Jacek Grzywa.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

Zajęcie komornicze

Od 1 stycznia 2019 r. osoby otrzymujące minimalne wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej - 14.70 zł brutto/h, dla których stanowi ono jedyne, powtarzalne źródło dochodu, korzystają z analogicznej ochrony do tej jaką zapewnioną mają pracownicy etatowi.


Co może komornik i co może pracodawca?


Egzekucja tzw. innych należności wykonywana jest w przypadku niespłaconych kredytów bankowych, grzywien, pożyczek, podatków czy niezapłaconych rachunków. Potrąceń innych świadczeń dokonujemy wyłącznie w ramach prowadzonej egzekucji po przedstawieniu tzw. tytułu wykonawczego.

Jednym z najczęstszych sposobów stosowanych przez komorników na wyegzekwowanie od dłużnika należności są zajęcia komornicze z pensji. Za ich wyliczenie odpowiada pracodawca dłużnika i to do niego należy się zwrócić, w momencie zastrzeżeń dotyczących wysokości potrącanych przez komornika kwot. Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek stosować kwotę wolną od potrąceń komorniczych, pomniejszaną proporcjonalnie do wymiaru etatu na jakim pracuje pracownik.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: