eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Tajemniczy Przedsiębiorca w banku. Jak wypadła ocena?

Tajemniczy Przedsiębiorca w banku. Jak wypadła ocena?

2017-02-22 12:13

Tajemniczy Przedsiębiorca w banku. Jak wypadła ocena?

Jak wypadła ocena banków? © Antonio - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Wielu przedsiębiorców narzeka na banki. Twierdzą, że pomimo tego, że stwarzają dobre wrażenie to z reguły trudno jest nich coś praktycznego załatwić. Dla weryfikacji tego czy banki są tylko "Mistrzami Pierwszego Wrażenia", przedstawiamy wyniki badań Tajemniczych Przedsiębiorców przeprowadzone w ramach Konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców" w 2016 roku. W artykule zestawiliśmy wyniki badań w zakresie budowy wrażenia jakie na Tajemniczych Przedsiębiorcach wywarły banki i możliwości szybkiego i sprawnego zorganizowania obsługi bankowej czyli poprosiliśmy Tajemniczych Przedsiębiorców o ocenę bankowości transakcyjnej.

Przeczytaj także: Tajemniczy Przedsiębiorca w banku. Poziom satysfakcji

Sytuacja wyjściowa


Tajemniczy Przedsiębiorcy (TP) uczestniczący w badaniu, reprezentując konkretne typy przedsiębiorstw, chcieli uruchomić na terenie gminy nowe przedsięwzięcie gospodarcze. TP prowadzi lub prowadził biznes w innym zakresie i w razie konieczności mógł przedstawić wyniki swojej historii finansowej (w tym kredytowej, o ile byłoby to zasadne). Przedsiębiorca przychodząc do banku planował rozpocząć prowadzenie określonego biznesu (przedsięwzięcia) i chciał rozpocząć współpracę z bankiem w zakresie obsługi transakcyjnej. Krótko informował, jaki przypadek reprezentuje, a następnie zadawał pytania i prosił doradcę o informacje dotyczące różnych rodzajów aktywności związanych z tematyczną sytuacją decyzyjną.

Wyniki Badań Pierwszego Wrażenia Przedsiębiorców


Poniżej przedstawiono przekrojowe wyniki w zakresie budowy pierwszego wrażenia.

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Składowe Pierwszego Wrażenia Przedsiębiorców

Tajemniczym Przedsiębiorcom w większości przypadków podobała się architektura i prezencja budynków, w których mieściły się banki.


Badanie wykazało, że Tajemniczym Przedsiębiorcom w większości przypadków podobała się architektura i prezencja budynków, w których mieściły się banki. W praktyce nie było problemu z zaparkowaniem auta (głównie małe i średnie miasta). Badanie wykazało, że średnio na jeden oddział przypadało niemal 9 miejsc parkingowych, a eliminacji jednego przypadku (parking na 400 aut) średnia wolnych miejsc parkingowych wynosiła niemal 5 w przeliczeniu na 1 oddział. Tylko w 26 odwiedzanych oddziałach na 120 nie było wolnych miejsc parkingowych w pobliżu oddziału banku. Pozostałe miały przynajmniej 1-2 wolne miejsca do zaparkowania. Zdecydowana większość odwiedzanych oddziałów bankowych zamieszczała informacje adresowe w widocznym miejscu. W mniej więcej co piątej placówce bankowej odwiedzanej przez TK była recepcja. Mniej więcej w połowie badanych oddziałów była zamieszczona tablica informująca, gdzie mieszczą się poszczególne komórki.

Przedsiębiorcy oceniali też funkcjonalność sali sprzedażowej. Nieco mniej niż 4/5 TP doceniło prostotę i przejrzystość rozwiązań sali sprzedażowej. Mniej niż 1/5 TP stwierdziła, że sale sprzedażowe były dość złożone. W ¾ badanych oddziałów nie było kolejek do stanowisk obsługi firm!

Liczba widocznego na sali sprzedażowej personelu obsługi wyniosła przeciętnie 3,9 osoby. W większości badane oddziały bankowe były albo małe albo średnie. Średnie dla poszczególnych badanych banków mieściły się w przedziale od 2,1 do 5,5 pracowników na oddział.

Ostatnim badanym elementem było określenie ogólnej sytuacji w zakresie zachowania personelu na sali sprzedażowej. To bardzo ważny element, ponieważ decyduje czy biznes jest nastawiony na rozwiązywanie problemów klienta oraz czy cieszy się powodzeniem. Optymalną sytuacją w tym zakresie jest obserwacja, że niemal wszyscy pracownicy są zajęci z klientami, ale jest chociaż jeden, który może nas obsłużyć od razu. Takich przypadków było niemal 2/5 całości. Druga dobra sytuacja polega na tym, że po wejściu do oddziału spostrzegamy, że wszyscy na nas czekają. To dobre dla szybkości obsługi, ale może wywołać wątpliwości, czy bank cieszy się powodzeniem. Takich przypadków było około 1/3 całości.

Zdaniem ekspertów banki zrobiły na Tajemniczych Przedsiębiorcach bardzo dobre wrażenie. A jak wygląda możliwość sprawnego zorganizowania obsługi transakcyjnej?

Ocena Bankowości Transakcyjnej


Po czynnościach wstępnych związanym z dotarciem do stanowiska doradcy, Tajemniczy Przedsiębiorca krótko informował, że zamierza założyć w gminie biznes. Sformułowano 4 podstawowe modele biznesowe, z którymi przedsiębiorcy zgłaszali się do banku z prośbą o współpracę w uruchomieniu bankowości transakcyjnej. Wszystkie modele dotyczyły nowych przedsięwzięć. Były to więc typowe start-upy.

Poniżej przedstawiono wybrane wyniki badań bankowości transakcyjnej z 58 oddziałów bankowych pochodzących z 11 banków uczestniczących w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców” (w tym 2 komercyjnych i 9 spółdzielczych).

fot. mat. prasowe

Tabela 1. Ocena bankowości transakcyjnej przez Tajemniczych Przedsiębiorców

Tylko mniej więcej 1/6 doradców bankowych uczestniczących w badaniu wykazała bardzo duże zainteresowanie biznesem klienta.


Pierwszy badany aspekt: ocena zainteresowania doradcy biznesem klienta, został oceniony w badanych oddziałach bankowych w sposób bardzo zróżnicowany. Tylko mniej więcej 1/6 doradców bankowych uczestniczących w badaniu wykazała bardzo duże (żywe) zainteresowanie biznesem klienta. Mniej niż 1/3 badanych wykazywała duże zainteresowanie biznesem przedsiębiorcy, lecz niestety ponad połowa badanych doradców klienta była mało lub w ogóle niezainteresowana biznesem klienta. Rzecz dotyczyła bankowości transakcyjnej, przy której ryzyko banku jest minimalne, a korzyści ewidentne. Chociaż ponad połowa doradców była mało zainteresowana biznesem klienta, to jednak niemal 2/3 doradców postarało się w sposób pełny zbadać potrzeby klientów. Z tej grupy co szósty doradca przeprowadził pogłębione badanie potrzeb. To wynik bardzo dobry dla badanej populacji oddziałów bankowych prowadzących bankowość MSP. Niemniej jednak około 1/4 doradców badała potrzeby Tajemniczych Przedsiębiorców w sposób zdawkowy, a co szesnasty doradca w ogóle nie badał potrzeb klientów.

7/8 badanych doradców prezentowało ofertę banku w sposób dostosowany do potrzeb klientów. Jedynie co ósmy doradca prezentował ofertę w sposób zdawkowy. Przejrzystość informacji o elementach cenotwórczych oferty pozwala klientom uniknąć niespodziewanych kosztów w przyszłości. Ponad 1/5 badanych doradców pokazywała pełne informacje cenotwórcze oraz wskazywała zakres elastyczności banku.Więcej niż połowa doradców bankowych starała się podać pełne informacje w tym zakresie. Co szósty doradca informował o tych sprawach w sposób wybiórczy.

W ramach badania sprawdzono, jak doradcy bankowi informowali o wybranych elementach bankowości transakcyjnej, takich jak czas założenia rachunku (do uzyskania przez niego pełnej funkcjonalności) oraz możliwość założenia konta zdalnie, on-line. Niemal jedna trzecia badanych doradców w ogóle nie udzieliła takich informacji, a prawie 30% badanych doradców poinformowało o obu elementach, natomiast ponad 40% wspomniało tylko o jednym z nich.

Tajemniczy Przedsiębiorcy zostali poproszeni o ocenę zaangażowania doradców w zaspokojenie ich potrzeb. Ponad 1/5 doradców wskazała alternatywne propozycje wraz ze wskazaniem ich plusów i minusów. Ponad 1/3 doradców podała alternatywne propozycje bez analizy ich kosztów i korzyści, natomiast ponad 40% doradców podało tylko 1 propozycję. Tajemniczy Przedsiębiorcy sprawdzali czy doradca zastosował wobec nich instruktaż czy też omówił przykłady zastosowania produktu. Mniej więcej 1/6 badanych doradców wykorzystała 2 przykłady, ponad ¼ podała 1 przykład a ponad połowa w ogóle nie zademonstrowała praktycznych zastosowań produktu bankowego.

Wrażeniowa ocena kompetencji doradcy była wynikiem powyższych obserwacji. Tajemniczy Przedsiębiorcy oceniali, że około 2/5 doradców było bardzo kompetentnych, połowa była wystarczająco kompetentna, a co dziesiąty był niekompetentny. Te wyniki wskazują na bardzo zróżnicowane podejście doradców do budowania u przedsiębiorców wrażenia pracownika kompetentnego i zaangażowanego, co niewątpliwie przekłada się na chęć podjęcia lub kontynuowania współpracy z bankiem. W naszym badaniu niestety bardzo dobre wrażenie merytoryczne na przedsiębiorcach zrobiła mniejszość doradców bankowych.

Uzyskane wyniki badań bankowości transakcyjnej wykonane przez Tajemniczych Przedsiębiorców wskazują na osiągnięty dobry poziom obsługi przedsiębiorców. Jednak, pomimo iż badane banki zaliczyć można do najlepszych w Polsce w zakresie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, to widać jak dużo mają do zrobienia. Jeden z prezesów banków uczestników konkursu i laureat godła honorowego z pokorą przyznał, że pomimo tego, że jesteśmy dobrzy to badanie wyraźnie pokazuje jak wiele i w jakich aspektach musimy zmienić. Uczestnicy Konkursu mogą to uczynić z większą łatwością, ponieważ otrzymują raporty benchamarkingowe pokazujące ich oceny na skali wszystkich banków uczestników konkursu, jednak bez nazw konkurentów. W efekcie mogą porównać swoje wyniki do konkretnych wyników poszczególnych anonimowych banków oraz do wyników minimalnych, maksymalnych i średnich. Umiejętne wykorzystanie tych badań pomoże bankom stać się „Mistrzami Bankowości MSP” a nie tylko „Mistrzami Pierwszego Wrażenia”.

Informacje o badaniu
Badania objęły 120 oddziałów bankowych z 13 banków (2 komercyjne i 11 spółdzielczych, ich lista jest na stronie bankprzyjazny.pl).

Przemysław Kulawczuk

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: