eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Uwaga frankowicze - roszczenia względem banku ulegają przedawnieniu

Uwaga frankowicze - roszczenia względem banku ulegają przedawnieniu

2017-02-21 13:00

Uwaga frankowicze - roszczenia względem banku ulegają przedawnieniu

Franki © andrzej - Fotolia.com

Kredyty indeksowanie kursem waluty obcej były niezwykle popularne w latach 2005 – 2008, z czego okres największej ich popularności przypadł na lata 2007 – 2008.

Przeczytaj także: Ugoda frankowicza z bankiem - zagrożenia i korzyści

Przypomnijmy, iż kredyt indeksowany kursem waluty obcej to kredyt udzielany w walucie polskiej, przy czym na dany dzień (najczęściej jest to dzień uruchomienia kredytu) kwota kapitału kredytu jest przeliczana na walutę obcą. Przeliczenie to następuje według bieżącego kursu wymiany waluty. Kwota powstała w wyniku tego przeliczenia stanowi następnie podstawę ustalania wysokości rat kapitałowo – odsetkowych. W przypadku tego typu kredytów wysokość kolejnych rat kapitałowo – odsetkowych określana jest więc w walucie obcej, lecz ich spłata dokonywana jest w walucie polskiej, po przeliczeniu według kursu wymiany walut obowiązującego w określonym dniu, najczęściej dniu spłaty. Jest to więc kredyt złotówkowy, gdzie waluta obca, najczęściej CHF, pełni jedynie rolę miernika wartości zobowiązania kredytowego.

W przypadku tego typu kredytów istnieje możliwość kwestionowania zgodności z prawem zapisów umowy dotyczących wyliczenia i przeliczania salda kredytu, spłat rat po kursie sprzedaży waluty CHF, sposobu wyliczania kursu kupna i kursu sprzedaży waluty CHF, jako niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim.

Stosowanie przez bank przedmiotowych postanowień wywołuje dla kredytobiorcy niekorzystne skutki o charakterze majątkowym. Skutki te polegają w szczególności na pobraniu przez bank tytułem rat zawyżonych kwot, wywołaniu znacznego wzrostu długu (wyrażanego przez bank w CHF) oraz zawyżaniu obecnych oraz przyszłych płatności na rzecz banku.

Osoby, które zaciągnęły więc kredyt w walucie obcej, w szczególności zaś kredyt indeksowany kursem CHF mają więc możliwość dochodzenia od banku roszczeń o charakterze majątkowym, będących skutkiem uznania kwestionowanych postanowień umownych za niezgodne z prawem.

fot. andrzej - Fotolia.com

Franki

Osoby, które zaciągnęły kredyt w walucie obcej, w szczególności zaś kredyt indeksowany kursem CHF mają możliwość dochodzenia od banku roszczeń o charakterze majątkowym.


Roszczenia o charakterze majątkowym ulegają jednak przedawnieniu, co oznacza, iż ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, po upływie terminu przedawnienia może uchylić się od jego zaspokojenia. Ogólny termin przedawnienia roszczeń w prawie cywilnym wynosi lat 10 i taki też termin należy przyjąć dla przedawnienia roszczeń z umów kredytowych udzielonych w walucie obcej. W przypadku umów zawartych w latach 2007 -2008 oznacza to, iż termin przedawnienia części roszczeń jest stosunkowo bliski.

Wszystkie osoby, które zaciągnęły kredyt indeksowany kursem waluty obcej winny więc jak najszybciej, aby uchronić się przed negatywnymi skutkami związanym z przedawnieniem roszczenia, podjąć odpowiednie kroki prawne, by przedawnieniu takiemu zapobiec. Możliwości, jakie daje nam prawo w przedmiotowym zakresie jest kilka.

W sytuacji, gdy nie jest jeszcze możliwe skierowanie do sądu powództwa o zapłatę (np. brakuje nam jeszcze wszystkich dokumentów niezbędnych do podjęcia takich działań) możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Wniosek taki należy skierować do sądu rejonowego właściwości ogólnej tj. do sądu właściwego według siedziby banku. Sąd rejonowy jest w tym przypadku właściwy bez względu na wysokość kwoty objętej zawezwaniem. Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wynosi, w zależności od wartości przedmiotu sporu 40 zł lub 300 zł. Ta ostatnia kwota dotyczy sytuacji, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 10.000 zł.

Innym sposobem na przerwanie biegu terminu przedawnienia tego typu roszczeń jest skierowanie sprawy do Rzecznika Finansowego celem wszczęcia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Koszt wszczęcia i przeprowadzenia takiego postępowania jest stosunkowo niewielki. Opłata, jaką zobowiązany jest wnieść konsument wynosi 50 zł. Warto wspomnieć, iż po zakończonym postępowaniu Rzecznik Finansowy zobowiązany jest do przygotowania syntetycznego raportu zawierającego ocenę prawną danej umowy kredytowej. Raport ten może się okazać niezwykle cenny na etapie dalszego postępowania sądowego.

Aby zapobiec negatywnym skutkom związanym z przedawnieniem roszczeń względem banku warto podjąć stosowne działania, które pozwolą na przerwanie biegu terminu przedawnienia i w konsekwencji spowodują, iż termin ten zacznie biec na nowo. Jest to istotne również dla tych wszystkich konsumentów, którzy na chwilę obecną nie podjęli jeszcze decyzji w kwestii dochodzenia roszczeń od banku. Przerwanie biegu terminu przedawnienia da im bowiem dodatkowy czas na podjęcie stosownej decyzji. Zyskują bowiem dodatkowe 10 lat na podjęcie kroków prawnych związanych z dochodzeniem roszczeń związanych ze stosowaniem przez bank niedozwolonych klauzul umownych.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Krosinka / 2017-08-18 10:18:36

    Branie kredytu w obcej walucie to zwykła głupota, ale może teraz, choć po fakcie, ludzie się wreszcie czegoś nauczyli. Oby, bo powtórka z rozrywki raczej byłaby już tylko farsą. Co mogą teraz zrobić frankowicze? Pewnie pozywać banki, to najczęściej jest wybierane, tylko najlepiej unikać pozwów zbiorowych, które nie pomagają, choć mogłoby się zdawać inaczej, dobrze o tym przeczytać na http://www.kpprimus.pl/pozew-zbiorowy/ a argumenty są mocne. Do tej pory wiele było podobnych pozwów i banki je odpierały. Teraz to już chyba nawet lepiej sytuacja wygląda, frank poszedł w dół, do tego pomoc z rządu... nic tylko się cieszyć. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PARTNER DZIAŁU FINANSE:

7% na koncie dla firm. Sprawdź

Advertisement

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: