eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Kredyt dla firm inny niż dla Kowalskiego

Kredyt dla firm inny niż dla Kowalskiego

2014-12-03 12:25

Kredyt dla firm inny niż dla Kowalskiego

Kredyt dla firm inny niż dla Kowalskiego © whitelook - Fotolia.com

Święta Bożego Narodzenia to tradycyjnie już okres wzmożonego zainteresowania kredytami gotówkowymi. O ile w przypadku klientów indywidualnych procedura zaciągania zobowiązania nie jest niczym skomplikowanym, o tyle w przypadku przedsiębiorców jest to zdecydowanie dłuższy i trudniejszy proces.

Przeczytaj także: Zdolność kredytowa firmy może być wyższa?

W przypadku osób indywidualnych łatwiej określić ich zdolność kredytową oraz stabilność finansową. Przychody firmy mogą natomiast znacznie różnić się w poszczególnych miesiącach - spadają, rosną lub pozostają stabilne przez jakiś czas. Aby móc uwiarygodnić, że dane przedsiębiorstwo posiada płynność finansową, potrzeba szczegółowej analizy jego przychodów i wydatków.

Aby przedsiębiorca mógł liczyć na finansowanie z banku, musi przedłożyć szereg niezbędnych dokumentów. Konieczne będą formularze podatkowe, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS. Wśród dokumentów określających wyniki finansowe przedsiębiorstwa musi znaleźć się także księga przychodów i rozchodów lub bilans i rachunek zysków i strat za ostatni okres obrachunkowy bieżącego roku. Potrzebne będzie także zestawienie zmian w kapitale oraz rachunek przepływów pieniężnych. Wśród innych dokumentów znajdą się opis projektu inwestycyjnego w przypadku kredytów inwestycyjnych, aktualne wpisy z ksiąg wieczystych czy zestawienie środków trwałych firmy wraz z polisami ubezpieczeniowymi.

fot. whitelook - Fotolia.com

Kredyt dla firm inny niż dla Kowalskiego

W przypadku firmy konieczne będą formularze podatkowe, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, decyzje o nadaniu numerów NIP i REGON oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS.


Osobom indywidualnym banki coraz częściej oferują tzw. szybkie kredyty, w przypadku których decyzja o przyznaniu dodatkowych środków finansowych podejmowana jest na podstawie deklaracji kredytobiorcy. Warunek ten dotyczy także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, chociaż osoba taka - w zależności od banku – zobowiązana jest przedstawić dokumenty dotyczące prowadzonej działalności. Ich rodzaj jest najczęściej uzależniony od formy rozliczania się klienta z fiskusem. Tak czy inaczej, formuła uzyskiwania kredytów jest w tym przypadku bardzo uproszczona. Dodatkowo, klient weryfikowany jest w Biuro Informacji Kredytowej. Jeżeli nie jest on tam widoczny, a dostarczone dokumenty są zgodne z deklaracją, może liczyć na automatyczną wypłatę kredytu. Dodać należy, że wobec osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, podczas weryfikacji w BIK zobowiązania prywatne nie są łączone z zobowiązaniami firmowymi.

Osobie indywidualnej do uzyskania zwykłego kredytu gotówkowego bez poręczycieli i zabezpieczeń zwykle wystarczy dowód osobisty oraz zaświadczenie o dochodach.

Czasami zdarza się, że w trakcie rozpatrywania wniosku lub po warunkowym przyznaniu kredytu bank może wymagać także dodatkowych dokumentów, takich jak np. wyciągi z konta za ostatnie trzy miesiące. Rzadko potrzebne jest także przedstawienie dowodów opłat za mieszkanie, prąd itp.
Umowa kredytowa kojarzy się nam przede wszystkim z obowiązkami wobec banku. Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy również konkretne prawa, które możemy, a nawet powinniśmy egzekwować. Uprawnienia zarówno klienta indywidualnego, jak i klienta instytucjonalnego są bardzo podobne. Obowiązki banków w stosunku do swoich klientów ograniczają się w zasadzie do rzetelnego informowania o warunkach udzielonego kredytu, terminach spłaty, faktycznych kosztach oraz bieżącego stanu zadłużenia, a także konsekwencjach jakie może ponieść kredytobiorca w przypadku nieterminowej spłaty. Kredytobiorca ma jednak prawo wcześniejszej spłaty kredytu lub odstąpienia od umowy kredytowej. W pierwszym przypadku prawa te określane są indywidualnie przez banki i nierzadko wiążą się z dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy, w drugim zaś prawa kredytobiorcy określone są ustawowo – mówi Paweł Kosmala, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego.


Od kilku lat banki dają też kredytobiorcy prawo negocjacji warunków kredytowych w trakcie trwania umowy. To bardzo istotny przywilej, pozwalający na restrukturyzację zadłużenia i możliwość spłaty kredytu w ratach i terminach bardziej dogodnych dla kredytobiorcy. Oczywiście, wobec różnych form prawnych podmiotów instytucjonalnych warunki udzielania kredytów, jak i prawa kredytobiorcy mogą być nieznacznie zróżnicowane, ale dotyczy to przede wszystkich strony formalnej.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: