eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Inwestycje w nieruchomości chętnie finansowane przez polskie banki

Inwestycje w nieruchomości chętnie finansowane przez polskie banki

2014-10-27 14:40

Inwestycje w nieruchomości chętnie finansowane przez polskie banki

Polskie banki coraz chętniej finansują inwestycje w sektorze nieruchomości © katarinagondova - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Jak wynika z najnowszego raportu KPMG „Property Lending Barometer 2014”, polskie banki chętnie kredytują inwestycje w sektorze nieruchomości i wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Wpływ na taki stan rzeczy ma w dużej mierze fakt, że aż 88% kredytów nieruchomościowych spłacanych jest w terminie. Polska jest obecnie liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, w I półroczu 2014 r. odpowiadała za około połowę łącznej wartości inwestycji w tym regionie.

Przeczytaj także: Banki nie skąpią kredytów na inwestycje w nieruchomości

Polski rynek nieruchomości w dobrej kondycji


Jak wynika z badania KPMG, w pierwszej połowie 2014 r. wartość transakcji na polskim rynku wzrosła o ponad jedną piątą w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r.

W zakresie finansowania i działalności inwestycyjnej Polska pozostaje liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, odpowiadając za około połowę łącznej wartości inwestycji w pierwszym półroczu 2014 r. Na drugim miejscu plasują się Czechy, na które przypada jedna czwarta wszystkich transakcji w regionie.

W najbliższej przyszłości polskie banki planują jeszcze intensywniej finansować sektor nieruchomości. Spośród badanych banków aż 80% przewiduje wzrost swojego portfela inwestycyjnego w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. Pozostałe 20% sądzi, że pozostanie on bez zmian. Jest to znacznie lepszy wynik niż w ubiegłym roku, kiedy zaledwie 40% banków prognozowało wzrost akcji kredytowej w zakresie finansowania nieruchomości, a znaczna część spodziewała się spadku.
W Polsce skłonność banków do udzielania finansowania dla sektora nieruchomości jest najwyższa od 2010 roku. Wtedy zainteresowanie banków kredytowaniem tego sektora było stosunkowo niskie, jednakże obecnie projekty o racjonalnym poziomie ryzyka mają dużą szansę na uzyskanie odpowiedniego finansowania - mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

fot. katarinagondova - Fotolia.com

Polskie banki coraz chętniej finansują inwestycje w sektorze nieruchomości

W Polsce skłonność banków do udzielania finansowania dla sektora nieruchomości jest najwyższa od 2010 roku.


Polska spłaca kredyty w terminie


Zgodnie z wynikami raportu KPMG, Polska jest jednym z krajów o najwyższym udziale kredytów nieruchomościowych spłacanych w terminie – aż 88% kredytobiorców reguluje swoje należności na czas. W porównaniu z rokiem ubiegłym odsetek kredytów spłacanych regularnie wzrósł o jeden punkt procentowy. Udział kredytów istotnie zagrożonych pozostał bez zmian i wynosi 6%. Lepszy wynik odnotowano jedynie w Czechach, Rosji oraz w badanych krajach Europy Zachodniej i Północnej. Znacznie gorzej wypada wiele krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Na Węgrzech odsetek zagrożonych kredytów (istotnie lub w niewielkim stopniu) wynosi blisko 40%, natomiast w Bułgarii, Słowenii i Rumunii – około 50%.
Bankom udało się rozwiązać wiele problemów wynikających z kryzysu finansowego. W 2010 roku spłata 19% kredytów udzielonych dla sektora nieruchomości była zagrożona, obecnie dotyczy to jedynie 12% kredytów. Zdaniem banków blisko 60% tych kredytów można z powodzeniem poddać restrukturyzacji. W roku 2010 ankietowane banki uważały, że wysokość odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu kredytu była zbyt niska, jednak to postrzeganie zmieniło się. Zdaniem respondentów obecny poziom odpisów jest na odpowiednim poziomie – tłumaczy Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

fot. mat. prasowe

Struktura kredytów w badanych krajach

W Polsce 88% kredytów dla sektora nieruchomości spłacanych jest w terminie


Banki coraz optymistyczniej oceniają możliwość restrukturyzacji zagrożonych kredytów


W Polsce rośnie nie tylko odsetek kredytów nieruchomościowych spłacanych w terminie, ale także udział zagrożonych kredytów, które zdaniem banków można z powodzeniem restrukturyzować. Polskie banki szacują, że jest to możliwe w przypadku 58% zagrożonych kredytów, podczas gdy w ubiegłym roku udział ten wyniósł 45%. Wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej jedynie w Czechach, Polsce i krajach bałtyckich odnotowano lepszy wynik niż w poprzedniej edycji badania. W pozostałych krajach regionu widoczny jest spadek optymizmu co do możliwości restrukturyzacji zagrożonych kredytów. Spośród wszystkich badanych krajów najbardziej optymistyczne w tej kwestii są banki w Szwecji i Czechach, gdzie skutecznie można poddać restrukturyzacji odpowiednio 95% i 84% niespłacanych kredytów.

fot. mat. prasowe

Zagrożone kredyty i możliwość ich restrukturyzacji

Polskie banki szacują, że 58% zagrożonych kredytów można skutecznie restrukturyzować


Informacje o raporcie:


Wyniki badania „Property Lending Barometer 2014” zostały opracowane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 70 banków działających w sektorze nieruchomości w następujących krajach: Austria, kraje bałtyckie, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Polska, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry oraz Wielka Brytania. Przedstawiciele wiodących instytucji finansowych przedstawili podczas pogłębionych wywiadów swoje opinie na temat kluczowych kwestii związanych z kredytowaniem nieruchomości.

Przeczytaj także

Kantor Alior w komórce

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: