eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

2014-06-24 00:15

Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych © Jaren Wicklund - Fotolia.com

Pod naciskiem protestujących, władze zwiększyły ostatnio wsparcie dla opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Według nowych przepisów zasiłki będą przyznawane na wniosek, który trzeba złożyć w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się także osoby, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przeczytaj także: Rodzice niepełnosprawnych dzieci dostaną większe wsparcie

Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych podniosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców lub opiekunów, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi.

Dotyczy to opiekunów osób, u których niepełnosprawność wystąpiła do 18. roku życia lub w przypadku uczących się albo studiujących do 25. roku życia. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 maja 2014 r. wsparcie wynosi 800 zł świadczenia pielęgnacyjnego, 200 zł z rządowego programu oraz 321 zł składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne (razem 1.321 zł). W 2015 r. będzie to 1.200 zł świadczenia pielęgnacyjnego i 376 zł składki (łącznie 1.576 zł), a docelowo w 2016 r. - 1.300 zł świadczenia (kwota odpowiadająca prognozowanej płacy minimalnej) oraz 403 zł składki (w sumie 1.703 zł).

Od 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne ma być waloryzowane w tempie wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. Decyzje o wysokości świadczeń pielęgnacyjnych będą zmieniane z urzędu, co usprawni proces ich waloryzowania.

fot. Jaren Wicklund - Fotolia.com

Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych podniosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego dla rodziców lub opiekunów, którzy nie podejmują pracy bądź z niej rezygnują, aby opiekować się stale swoimi niepełnosprawnymi dziećmi.


Zasiłki dla opiekunów dorosłych

Z kolei ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, wykonująca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., weszła w życie 15 maja br. Trybunał uznał za niezgodne z Konstytucją RP dwa przepisy ustawy z 7 grudnia 2012 r., które unieważniły z mocą od 1 lipca 2013 r. decyzje przyznające opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne.

Zgodnie z nowymi przepisami opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych otrzymają nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Otrzymają go zarówno wstecz – za okres od 1 lipca 2013 r. – jak i od 15 maja 2014 r., pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów wyniesie 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia 14 maja br. zostanie on wypłacony z odsetkami ustawowymi.

W myśl nowych przepisów zasiłki będą przyznawane na wniosek, który trzeba złożyć w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku mają być o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgodnie z ustawą kwoty zasiłków dla opiekunów będą podlegały weryfikacji podobnie jak świadczenia rodzinne oraz zasiłek rodzinny i tzw. becikowe.

Od 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się także osoby, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotychczas uprawnienie to przysługiwało wyłącznie osobom, które w celu sprawowania takiej opieki zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Swiadczenia pielęgnacyjne.

    Milusia / 2014-10-25 14:21:51

    Czy należy się większe świadczenie dla rodziców pobierających emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, jeśli ta emerytura jest dużo niższa od obecnego świadczenia nad dzieckiem niepełnosprawnym .Jakie kroki trzeba podjąć w celu ubiegania się o wyższe świadczenie. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: