eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.banki › Tabela opłat i prowizji - powiadomienie o nowej
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 2

 • 1. Data: 2002-01-01 15:19:27
  Temat: Tabela opłat i prowizji - powiadomienie o nowej
  Od: "AR" <ar_ar(nospam)@poland.com>

  "Jarosław Lech" <j...@a...net.pl> wrote in message
  news:a0sh1v$qij$1@news.tpi.pl...

  > Niech Ci będzie :-) nie będę co do takich szczegółów dyskutował, bo
  > nie jestem prawnikiem. Życzyłbym sobie i wszystkim klientom takiego
  > traktowania, jak to jest w Twojej - na razie - teorii, choć z drugiej
  > strony idę o zakład, że mało który bank nie skorzysta z okazji, żeby
  > koszty związane z taką zmiana prawa odbić sobie na klientach.
  > Pozostaje natomiast kwestia: czy wszystkie istniejące umowy muszą
  > być dostosowan do obecnego prawa, czy tylko nowe? Jeśli wszystkie, to do
  > kiedy się tego spodziewać?
  > Które banki regulaminy już odpowiadające nowej sytuacji prawnej,
  > tzn. określające warunki zmiany i jak te warunki wyglądają?


  To nie jest moja teoria - to jest stanowisko Generalnego Inspektora Nadzoru
  Bankowego (pismo z dnia 16 maja 2000 r. NB/BPN/I/137/00):

  "Niemniej naganne jest dokonywanie przez banki zmiany regulaminów czy
  ogólnych warunków umów (wzorców umownych) dotyczących umowy rachunku
  bankowego, wydanych na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe, z
  naruszeniem właściwego w tej mierze art. 385 § 3 kc. Konieczne jest
  podkreślenie, że zgodnie z jego dyspozycją, jedynym prawidłowym zachowaniem
  się banków w zakresie wprowadzenia stosownej zmiany wzorca umownego jest
  zawiadomienie każdego klienta o dokonaniu jego zmiany ze wskazaniem, czego
  ta zmiana dotyczy. Klient natomiast po otrzymaniu stosownego zawiadomienia
  powinien (jeśli chciałby) wypowiedzieć umowę niezwłocznie, chyba że we
  wzorcu ustalono inny termin. W konsekwencji, jeśli klient nie wypowiedziałby
  umowy, wówczas wiąże go wzorzec w zmienionej postaci. Powyższego wymogu nie
  spełnia wywieszenie zmienionego wzorca umownego w siedzibach banków. Wymóg
  ten nie jest również spełniony w przypadku, gdy zmiana wzorca umownego
  zostanie ogłoszona w środkach masowego przekazu"

  Co więcej - jest to stanowisko na podstawie poprzednich przepisów KC, które
  były o wiele łagodniejsze. Ustawodawca więc je doprecyzował i zaostrzył na
  korzyść klienta - a banki dalej nic sobie z przpisów ustaw nie robią.

  Co do prowizji pobieranych przez banki - ciąg dalszy tego pisma:

  " Nie ma tym samym podstaw prawnych do wydzielania z prowadzonego rachunku
  poszczególnych wpłat bądź wypłat i pobierania za te czynności opłat lub
  prowizji."

  "Kolejną niedobrą praktyką w działalności banków jest obciążanie posiadaczy
  rachunków bankowych dodatkowymi kosztami za wydanie książeczki czekowej czy
  blankietów czekowych, otwarcie rachunku oraz kosztami przekazywania wyciągu
  z konta przy zmianach sald rachunku itp."

  "Przede wszystkim jako niezasadne należy uznać pobieranie opłaty
  manipulacyjnej za otwarcie rachunku bankowego (...)pobieranie takiej opłaty
  jest zatem wyraźnie niezgodne z przepisem art. 110 ustawy."

  I co? Nadzór bankowy i ustawy swoje a banki swoje.
  Nie umiem więc odpowiedzieć Ci na pytanie, kiedy banki dostosują swoje
  regulaminy do obowiązującego prawa.


  Pozdro
  AR
 • 2. Data: 2002-01-02 19:35:30
  Temat: Re: Tabela opłat i prowizji - powiadomienie o nowej
  Od: "AR" <ar_ar(nospam)@poland.com>


  "AR" <ar_ar(nospam)@poland.com> wrote in message
  news:a0sk14$i7t$1@news.tpi.pl...
  > I co? Nadzór bankowy i ustawy swoje a banki swoje.
  > Nie umiem więc odpowiedzieć Ci na pytanie, kiedy banki dostosują swoje
  > regulaminy do obowiązującego prawa.


  Zauważyłem właśnie jedną pozytywną zmianę: BPHPBK właśnie uznał moc wiążącą
  polskich ustaw (niektórych) i regulaminie zamieścił takie postanowienie od 1
  stycznia 2002r:

  " Zakres i wysokość stosowanych w Banku opłat i prowizji za
  czynności związane z obsługą
  rachunków przesyłana jest Klientom w trybie określonym w §57. "

  co oznacza że bank przesyła klientom zmiany w TOPiB zastrzegając prawo
  wypowiedzenia (czyli zwracają opłaty pobrane za niewykorzystane usługi)


  Pozdro
  AR


strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1