eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.banki › Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 10

 • 1. Data: 2004-02-06 11:44:33
  Temat: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: t...@p...onet.pl

  Ponieważ dostałem dużo pytań na priva o szczegóły dotyczące porównywania
  kosztów kredytów po wprowadzeniu EURO, poniżej podaje wszystkie
  potrzebne wzory do zbudowania takiego kalkulatora w Excelu. Robię to w
  oddzielnym wątku aby każdy zainteresowany mógł szybko znaleźć.

  DANE WEJSCIOWE
  1. Wielkość kredytu (w PLN) - K
  2. Okres kredytowania – n
  3. Okres do wprowadzenia EURO - t
  4. Kurs kupna dewiz przy uruchamianiu kredytu – kk
  5. Początkowy kurs sprzedaży dewiz – K1
  6. Oprocentowanie kredytu w PLN – r
  7. Oprocentowanie kredytu walutowego – e
  8. Zmniejszenie końcowego kursu sprzedaży dewiz - kNBP
  9. Oprocentowanie kredytu po wprowadzeniu EURO - w

  UWAGI:
  a. Wielkości 2, 3 wprowadzamy w miesiącach.
  b. Wielkości 6,7,8,9 wyrażone w ułamkach a wyświetlane w procentach.
  c. Wielkość 8 oznacza o ile będzie mniejszy kurs średni waluty w NBP
  w stosunku do kursu sprzedaży w chwili wprowadzenia EURO; dzisiaj
  wielkość ta jest rzędu 1-2% .

  Celem programu jest wyliczenie takiej wartości końcowego kursu sprzedaży
  walut (K2) aby koszt (KOSZT) kredytu w PLN był zbliżony do kosztu
  kredytu w walucie. Koszt ten składa się z czterech składników wyrażonych
  w tej samej walucie (przyjąłem PLN)

  KOSZT = KS + OS + KP + OKP,

  gdzie
  KS – spłacony kapitał do chwili wprowadzenia EURO
  OS – spłacone odsetki do chwili wprowadzenia EURO
  KP – pozostały kapitał
  OKP – odsetki z pozostałego kapitału

  WYNIKI
  1. Końcowy kurs sprzedaży dewiz – K2

  2. Koszt kredytu w PLN – KOSZT =(2a)+(2b)+(2c)+(2d)

  2a. Kapitał spłacony – KS

  KS = K*t/n

  2b. Odsetki spłacone – OS

  OS = K*r*ws,
  gdzie
  ws = (2n-t+1)*t/(24n)

  2c. Pozostały kapitał - KP

  KP = K*(1-t/n)

  2d. Odsetki z kapitału pozostałego

  OKP = KP*w*(n-t+1)/24

  3. Koszt kredytu w walucie – KOSZT =(3a)+(3b)+(3c)+(3d)

  3a. Kapitał spłacony – KS

  KS = (K/kk) * (t/n) * (K1+K2)/2

  3b. Odsetki spłacone – OS

  OS = (K/kk)*e*ws*(wg*K1+(1-wg)*K2),
  gdzie
  wg = (3n-t+2)/(6n-3t+3)

  3c. Pozostały kapitał - KP

  KP = (K/kk)*(1-t/n)(1-kNBP)*K2

  3d. Odsetki z kapitału pozostałego

  OKP = KP*w*(n-t+1)/24

  Teraz trzeba uruchomić solvera, aby tak dobrał K2, żeby (2) = (3).

  UWAGA.
  Program dla ustalonego K1 i K2 wyznacza kursy kupna wg liniowej
  aproksymacji . Stąd we wzorze na OS występuje pewna kombinacja
  liniowa wg*K1+(1-wg)*K2 kursów brzegowych K1, K2, zaś we
  wzorze na KS ich średnia arytmetyczna (K1+K2)/2. Postać wagi
  wg można prosto wyliczyć przez zsumowanie odpowiedniego ciągu.
  Jak ktoś chce niech sprawdzi poprawność moich obliczeń.

  Niektórzy zarzucają mi, że jeżeli w momencie początkowym kurs
  kupna wynosi K1 a końcowym K2 to dlaczego kursy pośrednie
  aproksymuje liniowo. Jest to niewątpliwie pewne przybliżenie
  rzeczywistości ale powszechnie uważane za jedno z najlepszych;
  wtedy statystycznie popełnia się najmniejszy błąd.

  W kalkulatorze zakłada się, że oprocentowanie kredytu w PLN
  (r) oraz oprocentowaniwe w walucie (e) będzie aż do momentu
  wprowadzenia EURO stałe. Zdaje sobie sprawę z tej wady ale
  wyniki otrzymane z tego kalkulator mają być tylko jednym z
  elementów przy podejmowaniu konkretnej decyzji. Matematycznie
  rzecz biorać nie ma żadnych trudności aby symulować rózne
  procesy zmian oprocentowania. Niech się jednak zajnie tym ktoś
  inny - ja nie mam tyle czasu.

  Chciałbym jeszcze zauważyć, że idea tego kalkulatora polega na
  znalezieniu wartości K2 przy którym koszty są porównywalne. Ja
  nie twierdzę, że K2 będzie miał taka wartość. Ja tylko mówię, że
  GDYBY miał taką wartość to koszty byłyby porównywalne. Zaś
  czy będzie miał rzeczywiście taka wartość (lub mniejszą lub
  większą) niech się wypowiadają Specjaliści i Prorocy.

  Na koniec chciałbym ponowić swoją prośbę. W internecie
  nie ma jeszcze takiego kalkulatora. Bankowcy są tym nie
  zainteresowani, zaś pozostałym się nie chce. Większość
  woli wieść suche dyskusje bez próby policzenia czegokolwiek.
  Dlatego też byłoby dobrze aby jakaś osoba z grupy
  zrobiła i udostępniła taki kalkulator. Mój pomysł dotyczący
  jego założeń, jest pierwszą, całościową i pewnie nieudolną
  próbą.

  Tensor1

  --
  Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


 • 2. Data: 2004-02-06 11:51:40
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: t...@p...onet.pl

  Poprzednia wersja miała krzaczki - przepraszam

  Ponieważ dostałem dużo pytań na priva o szczegóły dotyczące porównywania
  kosztów kredytów po wprowadzeniu EURO, poniżej podaje wszystkie
  potrzebne wzory do zbudowania takiego kalkulatora w Excelu. Robię to w
  oddzielnym wątku aby każdy zainteresowany mógł szybko znaleźć.

  DANE WEJSCIOWE
  1. Wielkość kredytu (w PLN) - K
  2. Okres kredytowania - n
  3. Okres do wprowadzenia EURO - t
  4. Kurs kupna dewiz przy uruchamianiu kredytu - kk
  5. Początkowy kurs sprzedaży dewiz - K1
  6. Oprocentowanie kredytu w PLN - r
  7. Oprocentowanie kredytu walutowego - e
  8. Zmniejszenie końcowego kursu sprzedaży dewiz - kNBP
  9. Oprocentowanie kredytu po wprowadzeniu EURO - w

  UWAGI:
  a. Wielkości 2, 3 wprowadzamy w miesiącach.
  b. Wielkości 6,7,8,9 wyrażone w ułamkach a wyświetlane w procentach.
  c. Wielkość 8 oznacza o ile będzie mniejszy kurs średni waluty w NBP
  w stosunku do kursu sprzedaży w chwili wprowadzenia EURO; dzisiaj
  wielkość ta jest rzędu 1-2% .

  Celem programu jest wyliczenie takiej wartości końcowego kursu sprzedaży
  walut (K2) aby koszt (KOSZT) kredytu w PLN był zbliżony do kosztu
  kredytu w walucie. Koszt ten składa się z czterech składników wyrażonych
  w tej samej walucie (przyjąłem PLN)

  KOSZT = KS + OS + KP + OKP,

  gdzie
  KS - spłacony kapitał do chwili wprowadzenia EURO
  OS - spłacone odsetki do chwili wprowadzenia EURO
  KP - pozostały kapitał
  OKP - odsetki z pozostałego kapitału

  WYNIKI
  1. Końcowy kurs sprzedaży dewiz - K2

  2. Koszt kredytu w PLN - KOSZT =(2a)+(2b)+(2c)+(2d)

  2a. Kapitał spłacony - KS

  KS = K*t/n

  2b. Odsetki spłacone - OS

  OS = K*r*ws,
  gdzie
  ws = (2n-t+1)*t/(24n)

  2c. Pozostały kapitał - KP

  KP = K*(1-t/n)

  2d. Odsetki z kapitału pozostałego

  OKP = KP*w*(n-t+1)/24

  3. Koszt kredytu w walucie - KOSZT =(3a)+(3b)+(3c)+(3d)

  3a. Kapitał spłacony - KS

  KS = (K/kk) * (t/n) * (K1+K2)/2

  3b. Odsetki spłacone - OS

  OS = (K/kk)*e*ws*(wg*K1+(1-wg)*K2),
  gdzie
  wg = (3n-t+2)/(6n-3t+3)

  3c. Pozostały kapitał - KP

  KP = (K/kk)*(1-t/n)(1-kNBP)*K2

  3d. Odsetki z kapitału pozostałego

  OKP = KP*w*(n-t+1)/24

  Teraz trzeba uruchomić solvera, aby tak dobrał K2, żeby (2) = (3).

  UWAGA.
  Program dla ustalonego K1 i K2 wyznacza kursy kupna wg liniowej
  aproksymacji. Stąd we wzorze na OS występuje pewna kombinacja
  liniowa wg*K1+(1-wg)*K2 kursów brzegowych K1, K2, zaś we
  wzorze na KS ich średnia arytmetyczna (K1+K2)/2. Postać wagi
  wg można prosto wyliczyć przez zsumowanie odpowiedniego ciągu.
  Jak ktoś chce niech sprawdzi poprawność moich obliczeń.

  Niektórzy zarzucają mi, że jeżeli w momencie początkowym kurs
  kupna wynosi K1 a końcowym K2 to dlaczego kursy pośrednie
  aproksymuje liniowo. Jest to niewątpliwie pewne przybliżenie
  rzeczywistości ale powszechnie uważane za jedno z najlepszych;
  wtedy statystycznie popełnia się najmniejszy błąd.

  W kalkulatorze zakłada się, że oprocentowanie kredytu w PLN
  (r) oraz oprocentowaniwe w walucie (e) będzie aż do momentu
  wprowadzenia EURO stałe. Zdaje sobie sprawę z tej wady ale
  wyniki otrzymane z tego kalkulator mają być tylko jednym z
  elementów przy podejmowaniu konkretnej decyzji. Matematycznie
  rzecz biorać nie ma żadnych trudności aby symulować rózne
  procesy zmian oprocentowania. Niech się jednak zajnie tym ktoś
  inny - ja nie mam tyle czasu.

  Chciałbym jeszcze zauważyć, że idea tego kalkulatora polega na
  znalezieniu wartości K2 przy którym koszty są porównywalne. Ja
  nie twierdzę, że K2 będzie miał taka wartość. Ja tylko mówię, że
  GDYBY miał taką wartość to koszty byłyby porównywalne. Zaś
  czy będzie miał rzeczywiście taka wartość (lub mniejszą lub
  większą) niech się wypowiadają Specjaliści i Prorocy.

  Na koniec chciałbym ponowić swoją prośbę. W internecie
  nie ma jeszcze takiego kalkulatora. Bankowcy są tym nie
  zainteresowani, zaś pozostałym się nie chce. Większość
  woli wieść suche dyskusje bez próby policzenia czegokolwiek.
  Dlatego też byłoby dobrze aby jakaś osoba z grupy
  zrobiła i udostępniła taki kalkulator. Mój pomysł dotyczący
  jego założeń, jest pierwszą, całościową i pewnie nieudolną
  próbą.

  Tensor1

  --
  Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


 • 3. Data: 2004-02-07 08:54:06
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: t...@p...onet.pl

  Chciałbyn dodać jeszcze kilka uwag na temat założeń do budowy kalkulatora
  porównującego kredyt w PLN z kredytem denominowanym

  1. Do kosztów obu kredytów trzeba jeszcze dodać prowizje, która jest z reguły
  różna. Jak sygnalizują na grupie większa dka kredytów denominowanych.

  2. W wersji profesjonalnej powinno się także wyznaczać Rzeczywistą Roczną
  Stopę Oprocentowania (RRSO). Wtedy problem mozna postawić jeszcze inaczej.
  Jaki powinien być kurs sprzedaży K2 w momencie wprowadzenia EURO, aby RRSO były
  porównywalne.

  3. W uwagach końcowych poprzedniego opisu, krańcowe kursy SPRZEDAŻY K1, K2
  nazywałem kursami kupna. Jest to gruba literówka.

  Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń. Proszę jednak po ewentualnej
  ostrej krytyce (i dobrze), proponować własne konstruktywne propozycję. Jeszcze
  raz przypominam, że nie dyskutujemy jakie kursy sprzedaży (lub oprocentowanie)
  będą w przyszłości a w szczególności w momencie wprowadzenia EURO, tylko o tym:

  **********************
  Jak rzetelnie policzyć tego konsekwencje.
  **********************

  Kredytobiorca, mając odpowiedne narzędzie (taki własnie kalkulator) sam
  wprowadzi odpowiednie parametry i podejmie właściwą jego zdaniem decyzje.
  I tak właśnie wyobrażam sobie korzyści z proponowanego narzędzia.

  Innym bardzo pomocniczym narzędziem byłby kalkulator, który wspomagał by
  kredytobiorcę w odpowiedzi na pytanie: Kiedy należy przewalutować kredyt?
  Jest to jednak inny ale bardzo frapujący temt.

  Pozdrowienia Trenso1

  PS. Uważam, że ta grupa to odpowiednie miejsce (między innymi) na takie właśnie
  dyskusje a nie na dywagacje dotyczące np. kotków syberyjskich.

  --
  Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


 • 4. Data: 2004-02-07 11:14:04
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: "zbiggy" <z...@n...poczta.onet.pl>

  Użytkownik napisal/a:

  > Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń.

  hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
  zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))
  I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
  mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
  myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P

  --
  Pozdrawiam,
  Zbiggy • 5. Data: 2004-02-07 12:32:26
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: t...@p...onet.pl

  > hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
  > zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))

  No cóz, matematykę z matury komuna wyrzuciła a skutki są takie jak widać. W
  pełni się z Tobą zgadzam.

  > I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
  > mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
  > myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P
  > Pozdrawiam, Zbiggy

  Dla innych, Kolego dla innych. A poza tym gdzie o tym dyskutować jak nie tutaj.
  Tensor1

  --
  Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


 • 6. Data: 2004-02-07 13:30:46
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: g...@p...onet.pl (Piotr Gralak)

  On Sat, 7 Feb 2004 12:14:04 +0100, "zbiggy"
  <z...@n...poczta.onet.pl> wrote:

  >Użytkownik napisal/a:
  >
  >> Zapraszam wszystkich do dyskusji moich założeń.
  >
  >hehe, stara dziennikarska prawda mówi: każdy wzór zamieszczony w artykule
  >zmniejsza liczbę jego czytelników o połowę :-))
  >I jakkolwiek lubię różne takie zabawy w modelowanie, to w moim przypadku
  >mleko zostało rozlane, kredyt dawno wzięty i szare komórki wzdrygają się na
  >myśl o konieczności prześledzenia całego Twojego toku rozumowania :-P

  Wlasnie dlatego proponowalem mu prace naukowa na ten temat :)


 • 7. Data: 2004-02-07 14:00:04
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: "zbiggy" <z...@n...poczta.onet.pl>

  Użytkownik napisal/a:

  > Dla innych, Kolego dla innych. A poza tym gdzie o tym dyskutować jak
  > nie tutaj. Tensor1

  no offence, spoko, miesjsce jak najbardziej słuszne - tak się tylko
  podzieliłem uwagą, kiedyś jak byłem na zwolnieniu lekarskim to też pół dnia
  pisałem jakieś formuły do obliczania czy opłaca się kupować KK potem pisałem
  sprostowania, że we wzorze powinna być czwarta potęga a nie trzecia etc. - i
  co? pies z kulawą nogą się w takie rzeczy nie zagłębia - obliczenia można
  zachować dla siebie - dla grupy ciekawa może być hipoteza i wnioski
  (oczywiście nie dla wszystkich, bo część osób żyje mbankiem, kotami itp. i
  słowa excel, kalkulator wzbudzają w nich odruchy wymiotne :)))

  --
  Pozdrawiam,
  Zbiggy • 8. Data: 2004-02-07 14:04:47
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: "Tomasz Waszczynski" <w...@w...org>

  Użytkownik "zbiggy" <z...@n...poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
  news:c02r21$t7i$1@mamut.aster.pl...
  > pisałem jakieś formuły do obliczania czy opłaca się kupować KK potem
  pisałem
  > sprostowania, że we wzorze powinna być czwarta potęga a nie trzecia etc. -
  i
  > co? pies z kulawą nogą się w takie rzeczy nie zagłębia - obliczenia można
  > zachować dla siebie - dla grupy ciekawa może być hipoteza i wnioski
  > (oczywiście nie dla wszystkich, bo część osób żyje mbankiem, kotami itp. i
  > słowa excel, kalkulator wzbudzają w nich odruchy wymiotne :)))

  Nie do końca, bo nie wiesz tak naprawdę ile osób skorzysta z tego typu
  obliczeń wyszukując to przez google.

  Pozdrawiam,
  Washko


 • 9. Data: 2004-02-07 20:20:38
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: t...@p...onet.pl

  > Wlasnie dlatego proponowalem mu prace naukowa na ten temat :)

  Prace naukowe to ja pisze, ale w zupełnie innej dziedzinie. Ta grupa to moje
  hobby. No cóż różne są zboczenia. A tak poważnie zapraszam do merytorycznej
  dyskusji.

  Tensor1


  --
  Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


 • 10. Data: 2004-02-12 22:02:42
  Temat: Re: Jak napisać w Excelu kalkulator walutowy
  Od: t...@p...onet.pl

  Ponieważ dyskusja na temat kredytów w CHF jest ciągle żywa, nieskromnie i po
  raz ostatni przypominam swoje "wypociny".
  Tensor1


  --
  Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

strony : [ 1 ]Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.