eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Otwarte Fundusze Emerytalne: kolejne zmiany?

Otwarte Fundusze Emerytalne: kolejne zmiany?

2013-03-20 00:16

Otwarte Fundusze Emerytalne: kolejne zmiany?

Zmiany w OFE? © Africa Studio - Fotolia.com

Rezygnacja z oszczędzania w II filarze oraz możliwość wyboru wysokości odprowadzanej do OFE składki, a także likwidacja losowania OFE – to kolejna propozycja zmian w zakresie oszczędzania na emeryturę.
II filar przestanie być obligatoryjny

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przygotowany przez Sejm został skierowany do trzeciego czytania w Sejmie. Zakłada on, że rozpoczynający pracę będzie mógł zadecydować, czy powierzyć część pieniędzy OFE, co będzie się wiązało m.in. z ich dziedzicznością, czy przekazać pieniądze do ZUS, licząc na wyższą emeryturę z I filaru. Co więcej projektodawcy chcą, aby możliwe było odprowadzanie bieżącej składki emerytalnej do OFE dla osób, które zawarły już umowy członkowskie z otwartymi funduszami emerytalnymi. Dotychczas zgromadzone środki w ramach II filaru pozostawałaby w OFE. Oznacza to zniesienie obowiązku odprowadzania części składki emerytalnej do OFE zarówno dla osób wchodzących na rynek pracy, jak i tych, którzy już korzystają z otwartych funduszy emerytalnych.

Wysokość składki określi ubezpieczony

Projektodawcy chcą wprowadzania rozwiązania, w myśl którego to ubezpieczony określi wysokość składki, jaka ma być odprowadzana do II filaru. Decyzję taką będą mogli podjąć nie tylko przystępujący do OFE, ale także wszyscy ubezpieczeni, którzy zawarli umowy z OFE, a więc wszyscy ubezpieczeni urodzeni po 1968 r., oraz ubezpieczeni urodzeni w latach 1949-1968, którzy w 1999 r. wybrali OFE.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

Zmiany w OFE?

Rezygnacja z oszczędzania w II filarze oraz możliwość wyboru wysokości odprowadzanej do OFE składki, a także likwidacja losowania OFE – to kolejna propozycja zmian w zakresie oszczędzania na emeryturę.


Ważne
Ubezpieczony będzie mógł wybrać, czy chce, aby ZUS odprowadzał do OFE:
  • 1,5%
  • 2,5%
  • 3,5%
podstawy wymiaru składki. Powyższą decyzję będzie można zmieniać jednak nie częściej niż co 2 lata.

Obecnie składka odprowadzana przez ZUS do OFE jest utrzymana na poziomie 3,5%. Wprowadzenie zróżnicowania ma zdaniem projektodawców stworzyć warunki, w których OFE wynikami inwestycyjnymi będą zmuszone przekonywać przyszłych emerytów, że warto w nie inwestować w miejsce odprowadzania składki do ZUS.

Losowanie odejdzie do lamusa

Co więcej posłowie przewidują również likwidację instytucji przymusowego członkostwa w OFE w drodze losowania przeprowadzanego przez ZUS. Ubezpieczony, który nie zawrze umowy z OFE w terminie 2 miesięcy od dnia pierwszego zgłoszenia ubezpieczonego do ubezpieczenia społecznego, zostanie powiadomiony przez ZUS o:
  • możliwości przystąpienia do OFE i wysokości części składki, która może być odprowadzana przez ZUS do otwartego funduszu emerytalnego,
  • prawie ubezpieczonego do niezawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym.
Ustawa miałaby wejść w życie w pierwszym dniu miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło:
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – druk Sejmowy 1111

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: