eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › U maklera i w banku

U maklera i w banku

2004-12-07 11:07

Jak można kupić jednostki uczestnictwa w funduszu? Powierzyć pieniądze funduszom inwestycyjnym można przy okazji wizyty w banku, w biurze maklerskim, a nawet siedząc w domu - przez telefon lub Internet. Dostępność jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie jest żadnym problemem. Pośrednictwo w ich nabyciu oferują banki i biura maklerskie. Najłatwiej i najtaniej można je nabyć za pośrednictwem stron internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz przez telefon.
Wybór maklera

Zdecydowanie największy wybór funduszy oferują biura maklerskie, które bardzo często dają klientom możliwość kupna jednostek w różnych funduszach niezwiązanych ze sobą kapitałowo.

Jednostki uczestnictwa sprzedają także banki i to coraz częściej w okienkach, do których zwykle przychodzi się, aby wysłać przelew, zlikwidować czy założyć lokatę. Mało tego – przeszkoleni pracownicy banku sami proponują inwestycję w fundusze klientom, którzy np. przyszli do banku z zamiarem założenia lokaty. Wiadomo przecież, że gdy stopy procentowe są niskie, bardziej opłaca się inwestować w fundusze niż trzymać pieniądze na nisko oprocentowanym koncie i pracownicy banków o tym przypominają.

Fundusz z grupy

Zazwyczaj banki oferują jednostki funduszy zarządzanych przez towarzystwa, z którymi tworzą jedną grupę kapitałową. Zdarzają się jednak sytuacje, w których klienci banków mają do wyboru jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez różne TFI.

Przez Internet

Równie wygodnie jednostki funduszy inwestycyjnych można nabywać za pośrednictwem Internetu i telefonu. Bardzo często wiążą się z tym promocje, np. dotyczące zmniejszonych opłat manipulacyjnych.

Od kilku miesięcy sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy oraz jednostek uczestnictwa w ramach planów systematycznego oszczędzania prowadzą także niezależne firmy doradztwa finansowego.

Oczywiście również lokaty bankowe można zakładać korzystając z Internetu lub telefonu, od kilku lat tą samą drogą można również kupić obligacje skarbowe. Warto jednak zauważyć, że korzystając z usług banku, możemy założyć lokatę tylko w nim, nie mając dostępu do oferty innych banków.


Expert SEB TFI odpowiada:
Anna Sobolewska, zastępca dyrektora ds. sprzedaży w SEB TFI

Czy po otwarciu rejestru w funduszu inwestycyjnym z każdą kolejną wpłatą muszę chodzić do banku?

"Nabycia dodatkowych jednostek uczestnictwa można dokonać bez konieczności udawania się do banku. Wystarczy dokonać przelewu bezpośrednio na rachunek wybranego funduszu, w którym posiada się otwarty rejestr. Żeby wpłata była przeliczona na jednostki uczestnictwa sprawnie i szybko, należy obowiązkowo podać w tytule wpłaty imię i nazwisko właściciela rejestru oraz cały numer rejestru. "


Liczba dnia - 7,9
mld złotych wynosiła wartość akcji (w tym zagranicznych) zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne działające w Polsce pod koniec czerwca 2004 r. – donosi firma Analizy On-Line. To o 3 mld złotych więcej niż pod koniec grudnia 2003 roku, wzrost wynosi zatem 60 proc. W tym okresie WIG poszedł w górę o 15 proc., zatem przyrost wartości inwestycji w akcje odbywał się dzięki ich dokupywaniu.


Słownik

Dystrybutor – fundusz lub inna instytucja uprawniona przez fundusz do przyjmowania dyspozycji i zleceń złożonych przez uczestników funduszu. Z reguły dystrybutorem jest biuro maklerskie lub bank.

Nabycie – zakup jednostek uczestnictwa wybranego funduszu, poprzez złożenie zlecenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty. Wpłaty mogą być dokonywane w punktach obsługi klienta, przelewem lub przekazem pocztowym.

Opłata manipulacyjna – pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek, przed przeliczeniem wpłaty na jednostki. Jej wysokość może być zależna od wielkości wpłaty lub wielkości zgromadzonych aktywów.

POK – punkt obsługi klientów prowadzony przez dystrybutora (np. biuro maklerskie, bank). Można w nim dokonać niezbędnych operacji dotyczących nabycia lub sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy.

Potwierdzenie stanu rejestru – dokument potwierdzający realizację zlecenia nabycia/odkupienia jednostek uczestnictwa. W imieniu funduszu potwierdzenie stanu rejestru przesyła uczestnikowi agent transferowy.Cykl powstał przy współpracy z Media Tak - Domem Sprzedaży Prasy Regionalnej

oprac. : Bruno Janicki / SEB TFI

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

W co inwestować

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: