eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Faktoring samorządowy w Deutsche Bank

Faktoring samorządowy w Deutsche Bank

2009-12-30 09:50

Deutsche Bank PBC wprowadził do oferty faktoring samorządowy, czyli dedykowane finansowanie odroczonego terminu płatności i zarządzanie wierzytelnościami dla kontrahentów jednostek samorządu terytorialnego. Faktoring samorządowy w Deutsche Bank PBC to faktoring bez regresu (pełny) polegający na wykupie nieprzeterminowanych, bezspornych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od jednostek samorządu terytorialnego.
Taki rodzaj finansowania umożliwia gminom i powiatom realizację zakupów i inwestycji, nawet, jeśli w danym roku budżetowym nie posiadają całej sumy potrzebnej na finansowanie inwestycji. Środki na pokrycie zobowiązań wobec przedsiębiorców zapewnia bank poprzez wydłużanie terminów płatności faktur wystawianych przez dostawców i kontrahentów jednostek samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiatu, miasta czy województwa.

"Bank, poprzez wykupienie faktur, dostarcza firmom środki za realizację inwestycji na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa, po udokumentowaniu bezsporności wierzytelności, uzyskują równowartość wystawionych faktur, pomniejszoną o ewentualne koszty" – mówi Dariusz Filipek, kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży Faktoringu Deutsche Bank PBC.

Adresat faktoringu samorządowego to firma, która, współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego, prowadzi sprzedaż z odroczoną płatnością, a także firma, która na potrzeby przetargu bądź kontraktu wymaga gwarancji refinansowania.

"Naszą ofertą chcemy zainteresować przedsiębiorstwa o dużym zapotrzebowaniu na elastyczne finansowanie. Z punktu widzenia firm ważny jest również fakt, że w procesie udzielania finansowania nie jest badana zdolność finansowa przedsiębiorcy, lecz wyłącznie zdolność danej jednostki samorządowej" – mówi Dariusz Filipek.

Finansowanie w postaci faktoringu, z księgowego punktu widzenia, jest także korzystne dla jednostek samorządu terytorialnego. Jest to zobowiązanie pozabilansowe, które nie zwiększa współczynnika ich zadłużenia.

Przedmiotem wykupu w faktoringu samorządowym są wierzytelności: z odroczonym terminem płatności, bezsporne, co do których nie istnieją ograniczenia zbywalności wynikające z przepisów prawa, z terminem zapłaty nie dłuższym niż 5 lat. Wszystkie parametry finansowania każdorazowo są negocjowane.

Faktoring w Deutsche Bank PBC

Pomimo spadku dynamiki rozwoju usług faktoringowych w Polsce, wartość wierzytelności wykupionych w tym roku w Deutsche Bank PBC, w porównaniu z wynikiem ubiegłego roku, wzrośnie dwukrotnie.

W trzecim kwartale tego roku bank skupił faktury o wartości ponad 477,2 mln zł. W tym samym czasie ubiegłego roku, wartość ta wyniosła 187,7 mln zł, co oznacza wzrost o 254 procent.

Faktoring z regresem został wprowadzony do oferty banku w lipcu 2007 r. Od początku działalności w tym zakresie, Deutsche Bank PBC oferuje rozwiązania, takie jak na przykład łączenie faktoringu z innymi produktami kredytowymi

W zakresie usług faktoringowych Deutsche Bank PBC współpracuje z Klientami z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzącymi działalność produkcyjną lub handlową, o ugruntowanej pozycji rynkowej i stałej grupie kontrahentów.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: