eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Ustawa budżetowa 2009: projekt przyjęty

Ustawa budżetowa 2009: projekt przyjęty

2008-09-10 13:19

9 września 2008 roku Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na 2009 r., przedłożony przez ministra finansów.
Zgodnie z projektem, deficyt budżetu państwa w 2009 r. ma wynieść 18.200.000 tys. zł. Utrzymanie deficytu na zaplanowanym poziomie, spójnym z założeniami „Programu konwergencji. Aktualizacja 2007 r.” jest jednym z głównych priorytetów gospodarczych państwa.

Na sfinansowanie zaplanowanego na 2009 r. deficytu, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (15.901.441 tys. zł) oraz ujemnego salda prefinansowania ze środków Unii Europejskiej (4.283.147 tys. zł), które łącznie wyniosą 38.384.588 tys. zł, przewidziano środki pochodzące z:
  • dodatniego salda finansowania ze źródeł krajowych w wysokości 32.808.830 tys. zł,
  • dodatniego salda finansowania zagranicznego w kwocie 5.575.758 tys. zł.
Projekt ustawy przewiduje się, że dochody budżetu państwa w 2009 r. wyniosą 269.891.456 tys. zł. Zaplanowane zmiany systemowe spowodują w 2009 r. zmniejszenie tempa wzrostu dochodów podatkowych, co wpłynie korzystnie na sytuację podatników. Chodzi o zmianę skali podatkowej podatku PIT dla osób fizycznych, w wyniku czego w 2009 r. będą obowiązywać dwie stawki podatkowe – 18 i 32 proc. – próg 85.528 zł i kwota zmniejszająca podatek w wysokości 556,02 zł.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych wpływających na dochody budżetu państwa należy zaliczyć:
  • wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2 proc.,
  • realny wzrost PKB o 4,8 proc.,
  • poziom inflacji na poziomie 2,9 proc.,
  • realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,6 proc.,
  • wzrost spożycia ogółem o 4,5 proc.
Zwolnienie tempa wzrostu PKB do 4,8 proc. wynika z niższej dynamiki inwestycji i spożycia. W związku ze słabszym popytem krajowym zmniejszy się również wkład importu do minus 3,4 proc., natomiast wkład eksportu we wzrost PKB w 2009 r. wyniesie 2,5 proc. Według planów spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrośnie o ok. 5,1 proc.

Przewiduje się, że udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrośnie do poziomu 48,6 proc. (w 2008 r. wyniósł 48,3 proc.). Nie ulegnie zmianie natomiast udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku CIT.

Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa w 2009 r. wyniosą 269.891.456 tys. zł. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 19,5 proc. Dochody podatkowe wyniosą 252.004.200 tys. zł, czyli o 9,4 proc. więcej niż w 2008 r., a ich relacja do produktu krajowego brutto wzrośnie do 18,2 proc.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług zaplanowano w wysokości 119.600.000 tys. zł. Będzie to o 9,8 proc. więcej niż w 2008 r. Relacja tych dochodów do PKB wyniesie 8,7 proc. Przy szacowaniu tych wielkości brano pod uwagę: realny wzrost spożycia o 4,5 proc., średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,9 proc. oraz realny wzrost inwestycji o 10,0 proc.

 

1 2 3

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: