eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarze › Rynek walutowy 2007

Rynek walutowy 2007

2008-01-11 16:59

Niedawno końca dobiegł rok 2007, który od strony fundamentalnej okazał się dla Polski niezwykle korzystny, gdyż wysokie tempo wzrostu przełożyło się w końcu także na sytuację Polaków.
Przy względnie stabilnych cenach, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw rosły w wysokim, sięgającym nawet 10% r/r tempie. Wzrost płac był efektem poprawy sytuacji na rynku pracy, a zwłaszcza spadku bezrobocia, które zmusiło mających problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry pracodawców, do podnoszenia wynagrodzeń. Rosnące dochody społeczeństwa, trwająca od ponad 4 lat hossa na warszawskiej giełdzie oraz niskie oprocentowanie lokat bankowych skłoniła ogromną rzeszę Polaków do zainteresowania się GPW, jako atrakcyjną możliwością lokowania wolnych środków.

Niestety rok 2007 przyniósł erozję apetytu inwestorów na ryzyko, przez co nie był już tak owocny, jak lata poprzednie, gdyż główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły rok zaledwie kilka procent powyżej poziomów notowanych w styczniu. W rezultacie, ogromny odsetek inwestorów otrzymał srogą lekcję, że inwestowanie na giełdzie wiąże się nie tylko z ponadprzeciętnymi zyskami, jakimi chwaliły się fundusze inwestycyjne, lecz przede wszystkim obarczone jest wysokim ryzykiem utraty zaangażowanego kapitału. Obrazują to wyniki ankiety przeprowadzonej wśród użytkowników internetowego serwisu DM BOŚ (bossa.pl), w której jedynie ok. 36% z zapytanych niemal 1700 osób zadeklarowało osiągnięcie w ubiegłym roku zysków na warszawskim parkiecie.

Złą inwestycją w 2007 roku okazał się także zakup walut obcych, gdyż złotówka, za wyjątkiem kilku nerwowych okresów, przez cały rok stopniowo zyskiwała na wartości względem głównych walut, co doprowadziło do spadku kursów par złotowych do poziomów nie widzianych od wielu lat lub nawet nie notowanych do tej pory (jak w przypadku EURPLN). Silna aprecjacja złotówki zaszkodziła nie tylko oszczędzającym w walutach obcych, lecz przyprawiła bólu głowy także eksporterom, którzy musieli borykać się nie tylko z rosnącymi kosztami, lecz także z wynikającą z droższej złotówki utratą konkurencyjności w skali międzynarodowej. Każdy kij ma jednak dwa końce, również silna złotówka, gdyż dzięki takiemu obrotowi spraw zyskali importerzy, których towary stały się tańsze dla polskiego konsumenta, ale przede wszystkim zwykły Kowalski, którego dochody wzrosły względem zagranicy. Silna złotówka przełożyła się na wzrost zamożności Polaków z jednej strony zwiększając ich realny dochód, a z drugiej zmniejszając wielu obciążenia z tytułu kredytów w walutach obcych. Skala wpływu drożejącej złotówki na sytuację w kraju jest więc ogromna, dlatego niezwykle istotnym pytaniem staje się obecnie to, czy w 2008 roku utrzyma się silna tendencja aprecjacji złotego. Odpowiedź na nie jest niestety w obecnych warunkach niezwykle utrudniona, gdyż wszelkie prognozy są obarczone sporym ryzykiem, związanym z nie do końca jasną sytuacją w USA.

Dla decyzji inwestycyjnych na całym świecie, a w efekcie także dla wartości złotego, najważniejszą obecnie kwestią jest trwałość tendencji, które w połowie ubiegłego roku ujawniły się w pełnej krasie w gospodarce USA, a więc dekoniunktury na rynku nieruchomości, załamania się rynku ryzykownych kredytów i wszelkich jego konsekwencji, a także wynikająca w dużej mierze z tych dwóch czynników erozja optymizmu amerykańskich konsumentów. Pogarszający się stan amerykańskiej gospodarki wzbudził obawy o możliwy spadek dynamiki wzrostu na całym świecie, natomiast wynikające z załamania się rynku kredytów subprime perturbacje na rynkach finansowych tylko dolały oliwy do ognia poprzez spotęgowanie niepewności, a więc także ryzyka inwestycyjnego. Co więcej, okazało się, że problemy Amerykanów z obsługą swojego zadłużenia nie ograniczają się tylko do instytucji działających na terenie USA, gdyż należności wynikające z udzielonych ryzykownych kredytów zostały w procesie sekurytyzacji sprzedane instytucjom finansowym z całego świata.

 

1 2 ... 4

następna

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Rynek walutowy 07-11.01.08

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: