eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Ryzyko kursowe w firmie: rachunkowość zabezpieczeń

Ryzyko kursowe w firmie: rachunkowość zabezpieczeń

2007-04-12 09:35

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw w swojej działalności koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem. Ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą są one narażone na różne rodzaje ryzyk: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej. W celu zmniejszenia złego wpływu na wynik finansowy wprowadzane są różne sposoby zarządzania tym ryzykiem.
Takim przykładem jest stosowanie instrumentów pochodnych. Skutki stosowanej polityki zarządzania ryzykiem znalazły odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych, gdzie można stosować tzw. rachunkowość zabezpieczeń.

Rachunkowość zabezpieczeń oznacza użycie dowolnej liczby instrumentów zabezpieczających, w ten sposób, aby zmiana ich wartości przynajmniej częściowo zrekompensowała zmianę wartości godziwej pozycji zabezpieczanej, bądź też przyszłych przepływów środków pieniężnych z tej zmiany wynikających.

Do zalet prowadzenia rachunkowości zabezpieczeń należą:
  • możliwość "zarządzania" rachunkiem wyników przedsiębiorstwa,
  • większa odporność na zmienność wyniku finansowego,
  • polepszenie wizerunku firmy.

Polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej skupiają się wokół strategii zarządzania ryzykiem. Impulsem do tego były zmiany w ustawie o rachunkowości, która doprowadziła do zgodności polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości. Zostało to zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. i zmienionego rozporządzeniem z dnia 23 lutego 2004 r. dotyczącego szczegółowych metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji stosowanych instrumentów finansowych. Przepisy te jednak nie sprecyzowały podejścia do procedur zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Tutaj obowiązuje dowolność w zakresie szacowania wartości godziwej niektórych instrumentów finansowych, dla których nie istnieje rynek regulowany.

Przygotowanie przedsiębiorstwa do ograniczenia ryzyka rynkowego powinno prowadzić do zrealizowania następujących założeń:
  • przygotowania procesu zarządzania ryzykiem,
  • stworzenia procedur pomiaru ryzyka,
  • wdrożenia metod służących do modelowania ryzyka,
  • opracowania sposobów pomiaru ryzyka,
  • opracowania technik służących do analizy ryzyka,
  • dostępu do danych rynkowych z interesujących przedsiębiorstwo rynków finansowych,
  • generowania raportów wynikających z potrzeb zarządzania tym ryzykiem.

 

1 2

następna

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: