eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › Callable bonds: zastosowania

Callable bonds: zastosowania

2007-02-27 09:31

Ekonomiści wskazują na trzy możliwe powody stosowania hybryd typu callable bonds. Po pierwsze, ogranicza się wpływ nieprzewidzianych okoliczności na wynik firmy, po drugie, system podatkowy może inaczej rozpoznawać hybrydę od jej pojedynczych składników i po trzecie, zmniejsza się wrażliwość obligacji na zmiany stóp procentowych.
Bezpośrednio z własności części składowych struktury wynikają następujące możliwe zastosowania tej hybrydy:
  • wprowadzenie do portfela inwestycyjnego opcji call służącej jako narzędzie ochrony przed ryzykiem stóp procentowych
  • spieniężenie premii opcji przy użyciu wyrafinowanych zależności wykorzystując tzw. „swapcje”

Przykładowo, emitent zyskuje możliwość przedterminowego spłacenia zadłużenia po korzystniejszej dla siebie stopie procentowej – jest więc zabezpieczony przed jednostronnym ryzykiem stóp procentowych.

Teoretycy argumentują, że jakiekolwiek korzyści emitenta wynikające z tej możliwości są stratami inwestora, który zażąda wyższego wynagrodzenia w postaci większych kuponów, per saldo w równowadze wszystko powinno wyjść na zero. Co więcej, krzywa rentowności już uwzględnia rynkowe oczekiwania, a zatem bazowanie tylko na oczekiwaniach emitenta co do stóp procentowych w przyszłości nie wystarcza do uzasadnienia emisji callable bonds.

Ekonomiści wskazują na 3 możliwe powody stosowania hybryd tego typu; po pierwsze, ogranicza się wpływ nieprzewidzianych okoliczności na wynik firmy, ponieważ istnieje możliwość reagowania z wyprzedzeniem i spłaty długu wcześniej, po drugie, system podatkowy może inaczej rozpoznawać hybrydę od jej pojedynczych składników i po trzecie, zmniejsza się wrażliwość obligacji na zmiany stóp procentowych, co pozwala na swobodniejsze zarządzanie strukturą kapitałową przedsiębiorstwa (jest to efekt ograniczania duration obligacji przez opcję).

Z punktu widzenia inwestora, zalety takiej struktury są następujące: szansa na wyższy zwrot (poprzez sprzedaną opcję call) oraz dopasowywanie zapadalności aktywów. Druga kwestia wymaga pewnego wyjaśnienia, gdyż związana jest z tzw. immunizacją portfela aktywów.

Inwestor posiadający portfel aktywów odsetkowych może dążyć do zapewnienia sobie pewnej określonej stopy zwrotu przy ograniczeniu ryzyka aktywa bazowego (stopy), co uzyskuje się przez manipulowanie duration i convexity. Opcja call ma wygładzający wpływ na convexity,

Tzw. monetyzowanie opcji polega na tym, że emitent sprzedaje opcję call aby zredukować koszt, po którym pożycza kapitał (np. w trakcie okresu ochrony przed wykupem, przy oczekiwaniach chwilowego wzrostu ceny opcji; dominującą rolę odgrywają oczekiwania).

oprac. : Piotr Denderski / AFS

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: