eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › BIK: sprzedaż kredytów (na razie) bez oznak koronawirusa

BIK: sprzedaż kredytów (na razie) bez oznak koronawirusa

2020-03-18 13:01

BIK: sprzedaż kredytów (na razie) bez oznak koronawirusa

Co słychać na rynku kredytów? © harley_ - Fotolia.com

Są najnowsze statystyki odnośnie kredytów udzielanych klientom indywidualnym w lutym bieżącego roku. Z informacji udostępnionych właśnie przez BIK wynika, że tym razem wartościowy wzrost rdr odnotowano w jedynie dwóch badanych kategoriach produktów. Były to kredyty mieszkaniowe z pokaźnym wzrostem na poziomie 29,0% oraz kredyty konsumpcyjne z kosmetyczną zwyżką 0,4%. Analogiczna tendencja wystąpiła w ujęciu liczbowym, gdzie widoczny był wysoki wzrost ilości kredytów na mieszkanie (+17,7%) oraz umiarkowany wzrost liczby kredytów przeznaczonych na konsumpcję (+4,9%).

Kredyty mieszkaniowe


Jak pisze BIK, w drugim miesiącu bieżącego roku ilość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 17,7%. Łączna wartość udzielonego finansowania zanotowała skok o 29%. Nie jest to jednak dużym zaskoczeniem, ponieważ taki obrót spraw sugerowały już grudniowe i styczniowe odczyty Indeksu popytu na kredyty mieszkaniowe.

BIK podkreśla również, że dodatnia dynamika wartościowa wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów - w lutym 2020 r. już 71,8% wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł.

Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego nadal tak, jak i w poprzednich okresach, obserwujemy odmienne tendencje. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą tylko kredytów powyżej 200 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w lutym 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 47,1%, a w wartościowym o 49,2%.

fot. harley_ - Fotolia.com

Co słychać na rynku kredytów?

W lutym wzrosła wartość kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych.


- Wyniki lutego potwierdzają, że hossa na rynku kredytów wysokokwotowych trwa. Podobnie, lutowy odczyt Indeksu Popytu na kredyty mieszkaniowe (+27,7%), który również sygnalizował, że kolejne miesiące powinny być bardzo dobre dla rynku kredytów mieszkaniowych. Obecnie mamy jednak „czarnego łabędzia” – pandemię koronawirusa, który może bardzo negatywnie wpłynąć na rynek kredytów mieszkaniowych – prognozuje prof. Rogowski.- Zmniejszenie popytu wskutek niepewności co do długoterminowego wpływu na gospodarkę oraz ograniczenia w instytucjach kredytowych w związku z pracą zdalną części pracowników, które mogą wydłużyć proces udzielania kredytu mieszkaniowego, mogą ograniczyć liczbę udzielanych kredytów – dodaje.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w lutym 2020 r. wyniósł 0,70%, co potwierdza wieloletnią już stałą obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (luty 2020 r. do lutego 2019 r.) jakość portfela nieznacznie się poprawiła, o czym świadczy niewielki spadek (poprawa) Indeksu o (-0,10).
- Jedynym istotnym zagrożeniem, które mogłoby wpłynąć na wzrost poziomu szkodowości kredytów mieszkaniowych, a tym samym na wzrost poziomu ryzyka kredytowego, jest obecna sytuacja wynikająca z pandemii koronawirusa - zaznacza prof. Rogowski.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)


Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez BIK, w styczniu bieżącego roku banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 6,6 mld zł, co w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku oznaczało spadek o 1,3%. Liczba udzielonych kredytów spadła z kolei o 1,8%.

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)


- W lutym 2020 r. ujemne dynamiki zarówno liczby, jak i wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły dwóch wysokokwotowych przedziałów wartości udzielanych kredytów tj. od 7 do 20 tys. zł (-2% liczbowo oraz -1,2% wartościowo) oraz powyżej 20 tys. zł (-1% liczbowo oraz -1,5% wartościowo). Dawno takiego zjawiska nie obserwowaliśmy, czyżby był to pierwszy efekt „małego TSUE”? Ujemna dynamika występowała również w kredytach konsumpcyjnych z przedziału 1 tys. – 2 tys. zł: liczbowo (-1,2%) oraz (-1%) wartościowo. Nowym zjawiskiem jest również dodatnia dynamika kredytów niskokwotowych poniżej 1 tys. zł: (+4,8% wartościowo oraz 4,6% liczbowo) – stwierdza prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

W dwóch pierwszych miesiącach 2020 r., jedną trzecią udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowią kredyty średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowiły one już 85,9% wartości wszystkich udzielonych w okresie styczeń - luty 2020 r. kredytów konsumpcyjnych. Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 50 tys. zł) udzielonych w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku w ujęciu liczbowym wynosi (-3,5%), a w wartościowym (-3,8%).
- W niskokwotowych kredytach gotówkowych do 1 tys. zł odnotowaliśmy wysokie dodatnie dynamiki (+19,5%) liczbowo oraz (16,6%) wartościowo. Mamy więc potwierdzenie, że banki ponownie zainteresowały się tym segmentem rynku. Może być to efektem przejmowania rynku niskokwotowego finansowania od firm pożyczkowych. Firmy pożyczkowe w okresie styczeń-luty 2020 r. do styczeń-luty 2019 r. udzieliły mniej pożyczek i na niższe kwoty – dodaje prof. Rogowski.

Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w lutym 2020 r. wyniosła 12 619 zł i jest niższa o -4,3% od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w lutym zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 20 568 zł – spadek o 0,3% w stosunku do lutego 2019 r. Średnia wartość kredytu ratalnego to 4495 zł i jest ona wyższa niż rok temu o 0,6%.
- W lutowej sprzedaży kredytów nie widać jeszcze skutków koronawirusa. Będzie on widoczny w kolejnych miesiącach. Obawiam się, że będzie bardzo negatywny – podsumowuje główny analityk BIK.

Indeks jakości portfela kredytów konsumpcyjnych w lutym wyniósł 5,23%.
- W porównaniu do lutego 2019 r. wartość indeksu polepszyła się (spadła) o 0,46. Obecnie może pojawić się nowe duże ryzyko dla portfela kredytów konsumpcyjnych. Jest nim epidemia koronawirusa i jej negatywny wpływ na gospodarkę. Spowolnienie, a wręcz możliwy kryzys gospodarczy przy długotrwałym występowaniu obecnej sytuacji, spowoduje ograniczenie działalności gospodarczej, a tym samym wzrost bezrobocia oraz spadek dochodów gospodarstw domowych. W mojej opinii szczególnie dotknięte będą osoby świadczące usługi dla ludności, wolne zawody oraz freelancerzy –wyjaśnia główny analityk BIK.

Karty kredytowe


W lutym 2020 r. banki wydały 78,5 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 512 mln zł. Analogicznie zatem jak miało to miejsce w poprzednim miesiącu. W sprzedaży kart kredytowych odnotowane zostały wysokie dynamiki ujemne. Wyjątkiem były tu karty kredytowe o limitach w przedziale poniżej 1 tys. zł (wzrosty o odpowiednio 1,7% oraz 7,3%), a także od 4,5 do 10 tys. zł (5% oraz 6,4%). Jak wyjaśnia prof. Rogowski, jest to w dużej mierze rezultat zaangażowania niektórych banków w finansowanie zakupów w sklepach i na platformach internetowych w formie przyznawania limitów w kartach kredytowych jako quasi kredytu ratalnego odnawialnego.
- O +0,56 pkt proc. pogorszyła się wartość Indeksu Jakości kart kredytowych w porównaniu do lutego 2019, średnia wartość Indeksu nadal znajduje się poniżej 4% i wynosi 3,99%. Jest to bezpieczny poziom, niemniej należy obserwować ten trend, bowiem zgodnie z piramidą spłacalności, najpierw kredytobiorcy opóźniają spłatę kart kredytowych - mówi prof. Rogowski z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych


W lutym 2020 r. liczba przyznanych limitów wyniosła 45,5 tys. sztuk, a wartość przyznanych limitów 237 mln zł.
- W przypadku limitów ujemna dynamika w ujęciu liczbowym dotyczyła wszystkich przedziałów kwotowych. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu ilościowym odnotowaliśmy dla limitów z przedziałów limitów: 2 - 4 tys. zł (-22,1%) oraz 4 - 7 tys. zł (-18,6%). W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła jedynie limitów z najniższego przedziału tzn. do 0,5 tys. zł i wyniosła (+7,4%). Najniższa wartościowa dynamika objęła limity z przedziału 2 - 4 tys. (-24,8%) - zauważa główny analityk BIK.- Jakość limitów kredytowych jest dobra – Indeks jakości wynosi 3,01%, choć wzrósł (pogorszył się) w okresie luty 2020 r. – luty 2019 r. o 0,16 pkt proc.- dodaje.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: