eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › 500 plus 2020. Co się zmieni?

500 plus 2020. Co się zmieni?

2019-12-28 00:22

500 plus 2020. Co się zmieni?

Czy program 500+ się zmieni? © Pio Si - Fotolia.com

Z dniem 1 lipca 2019 zmieniły się zasady wypłacania środków z 500 plus. Program został rozszerzony. Od tego dnia świadczenie jest wypłacane na każde dziecko w rodzinie. A jak będzie wyglądał program Rodzina 500 plus w 2020 roku? Wygląda na to, że zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia się nie zmienią.

500 plus 2020


W 2020 roku świadczenie 500 plus będzie wypłacane na wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

500 plus - warunki przyznawania 2020

  • Świadczenie 500 plus otrzymują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka oraz dyrektor domu pomocy społecznej.
  • Świadczenie przysługuje na każde dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18 lat
  • Świadczenie na każde dziecko rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
  • Świadczenie jest wypłacane przez urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub centra do realizacji świadczeń socjalnych.
  • Wniosek trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w gminie. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
  • Świadczenie jest wypłacane przelewem na konto lub gotówką.
  • Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Świadczenie wychowawcze przysługuje zarówno dzieciom wychowywanym w związku małżeńskim, jak i tym wychowywanym w związku nieformalnym. Przysługuje także osobie samotnie wychowującej dziecko.

fot. Pio Si - Fotolia.com

Czy program 500+ się zmieni?

W 2020 roku świadczenie 500 plus będzie wypłacane na wszystkie dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.


Wsparcie w wysokości 500 zł otrzymują także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

500 plus 2020 - wniosek


Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Santander Bank Polska.Rodzice rozwiedzeni - kto składa wniosek?


Jeśli rodzice są po rozwodzie, a dziecko mieszka z jednym z nich, to wniosek składa ten rodzic. Jeśli rodzice są rozwiedzeni, żyją w separacji lub w rozłączeniu, ale sprawują tzw. opiekę naprzemienną nad dzieckiem, oboje mogą złożyć wniosek i w takim przypadku dostaną wsparcie na to dziecko w wysokości połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. 250 zł miesięcznie.

Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?


Śmierć jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, nie powoduje utraty świadczenia. Rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?


Świeżo upieczeni rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Czy wydatkowanie środków z 500+ jest kontrolowane?


W nadzwyczajnych sytuacjach w przypadku sygnałów o marnotrawieniu świadczenia, u rodziny może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy, aby ustalić jak wygląda sytuacja w danej rodzinie. Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, rodzina zamiast gotówki otrzyma pomoc rzeczową (np. na jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłata za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu itp.). Jeśli pracownik socjalny nie zostanie wpuszczony do domu w celu przeprowadzenia takiego wywiadu, wypłata świadczenia wychowawczego może zostać wstrzymana.

Czy rodziny mieszkające za granicą będą mogły pobierać świadczenie?


Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie wychowawcze nie przysługuje więc rodzicom, którzy zamieszkują za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce.

Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

500 plus w UE


Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/ pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczeń społecznych. Przepisy unijne nie pozwalają na pobieranie podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państwach UE/ EOG/Szwajcarii jednocześnie.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: