eGospodarka.pl

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansowe › Strefa euro potrzebuje kredytów

Strefa euro potrzebuje kredytów

2019-05-04 00:40

Strefa euro potrzebuje kredytów

Kredyt © alfexe - Fotolia.com

Sektor MŚP to przeszło 99% ogółu europejskich przedsiębiorstw niefinansowych. W strefie euro ich finansowanie w znacznej mierze (70%) bazuje na pieniądzach otrzymywanych z banków. Małe i średnie przedsiębiorstwa generują prawie 60% całkowitej wartości dodanej brutto i zatrudniają ponad 90 milionów osób, co stanowi niemal 70% zatrudnienia w całym sektorze UE-28. Ich specyficzne cechy powodują, że okazują się być bardziej podatne na efekty kryzysów. W 2009 roku to właśnie one w pierwszej kolejności ucierpiały na skutek światowego kryzysu gospodarczego, który zaowocował zmniejszeniem popytu i ograniczonym dostępem do finansowania zewnętrznego.

Kluczowe wnioski:

  • Od 2015 roku, czyli od momentu rozpoczęcia przez EBC programu łagodzenia ilościowego, luka w bankowym finansowaniu sektora MŚP w strefie euro znacznie się skurczyła. Luka ta stanowi różnicę pomiędzy zapotrzebowaniem a podażą kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, co oznacza, że wskazuje ona również na niezaspokojony popyt na kredyt. Od 2015 roku zmniejszyła się ona z 6 do 3% PKB, a więc równowartości 400 mld EUR, przybliżając się do wyniku USA - kraju, w którym finansowanie działalności gospodarczej jest nie tylko rozwinięte, ale też zdecydowanie bardziej zróżnicowane i to zarówno pod względem dostępnych kredytów bankowych, jak również finansowania z innych źródeł dostępnych na rynku.
  • Ciągle wyraźnie dostrzegalne jest zróżnicowanie krajowe. Największa luka w finansowaniu MŚP to przypadki Holandii (22 % PKB), Belgii (14%) i Francji (9 %), gdzie tempo wzrostu zadłużenia przedsiębiorstw przewyższyło zapotrzebowanie na finansowanie związane ze wzrostem aktywności gospodarczej. W Belgii i we Francji luka w finansowaniu w latach 2015-2019 nawet się zwiększyła, a wskaźniki zadłużenia MŚP są zwykle znacznie wyższe niż trzy lata temu. W międzyczasie MŚP w Europie Południowej zdecydowanie zmniejszyły swój popyt na kredyty, głównie w związku z brakiem ich podaży.

Badanie Euler Hermes koncentrowało się więc na firmach z sektora MSP jako kluczowych podmiotach gospodarki europejskiej; oszacowano w nim lukę w finansowaniu przez banki sektora MSP w całej strefie euro i w sześciu głównych jej krajach: Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Holandii i Belgi.

fot. alfexe - Fotolia.com

Kredyt

Małe i średnie przedsiębiorstwa w strefie euro mają niezaspokojone potrzeby kredytowe na kwotę 400 mld EUR.


Zmniejszenie luki w finansowaniu sektora MSP przez banki


"Przyjmujemy, że luka w finansowaniu MŚP w strefie euro zmniejszyła się z 6% PKB w 2015 r. do 3% PKB w 2019 r. w strefie euro. Ten poziom luki w finansowaniu przez banki potrzeb kredytowych sektora MSP w strefie euro jest już bliższy analogicznemu w USA, ale wciąż wyższa niż obserwowane tam luka na poziomie 2% PKB", powiedział Kai Gerdes, kierownik działu analiz w Euler Hermes Rating.

Najnowszy raport Euler Hermes podkreśla przy tym duży kontrast między głównymi krajami strefy euro (Niemcy, Francja, Belgia i Holandia) a krajami Europy Południowej, takimi jak Włochy i Hiszpania. Euler Hermes zaobserwował silny wzrost popytu na kredyty w krajach centrum Strefy Euro, ale znaczący spadek w krajach Europy Południowej (-59% we Włoszech, -45% w Hiszpanii).
„Z jednej strony może to być związane z bardziej ostrożnym zwiększaniem podaży kredytów przez banki (w krajach południa strefy Euro), ale także z większą zdolnością do samofinansowania przedsiębiorstw w tych krajach w porównaniu z głównymi krajami strefy euro”, wyjaśnia Ana Boata, starszy ekonomista w Europie. „Ponadto wzrost inwestycji w krajach Europy Południowej przyspieszył później niż w pozostałej części regionu, a finansowanie kapitału obrotowego napotkało większe ograniczenia i zwiększyło ich zależność od kredytu krótkoterminowego”.

Podczas gdy w większości krajów oczekuje się, że luki w finansowaniu firm przez banki będą w 2019 r. mniejsze w porównaniu z tymi w 2015 r., to prawdopodobnie w Belgii i we Francji rozziew ten jeszcze wzrośnie, a poziom zadłużenia przedsiębiorstw w tych krajach jest 4. i 5. co do wielkości w strefie euro. Świadczy to o tym, że przedsiębiorstwa w tych krajach są bardziej narażone na spowolnienie gospodarcze, zważywszy na ich dużą zależność od zadłużenia w finansowaniu inwestycji.

Luka w finansowaniu banków powinna pozostać stabilna w przyszłości, ponieważ EBC przyjął bardziej „gołębie” stanowisko


Zależność sektora MSP od banków w strefie euro jest nadal wysoka – banki odpowiadają za 70% ich finansowania zewnętrznego, podczas gdy w USA, gdzie pozostałe formy finansowania rynkowego odgrywają większą rolę, poziom finansowania przez banki to 40% kapitału pozyskiwanego z zewnątrz. Tym niemniej bardzo akomodacyjna polityka pieniężna EBC przyczyniła się do zmniejszenia luki w finansowaniu przez banki małych i średnich przedsiębiorstw. Obecna polityka pieniężna ma być kontynuowana przynajmniej do końca 2020 r., co oznacza, że stopy procentowe powinny pozostać niskie, a płynność powinna pozostać wysoka. Polityka ta ma kluczowe znaczenie dla firm z sektora MSP strefy euro, ponieważ jakakolwiek luka między popytem na kredyty a ich podażą może prowadzić do niższego wzrostu inwestycji, co może stanowić ograniczenie dla ogólnego wzrostu gospodarczego w strefie euro w przyszłości.

Badanie to zostało opracowane wspólnie przez Dział Badań Ekonomicznych Euler Hermes i przez Euler Hermes Rating. Założona w 2001 r. i mająca siedzibę w Hamburgu i Paryżu, Euler Hermes Rating była pierwszą agencją ratingową zarejestrowaną zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie agencji ratingowych. Specjalizuje się ona w dostarczaniu niezależnych opinii kredytowych na temat MSP i MidCaps (spółek o średniej kapitalizacji). 4,99% udziałów w Euler Hermes Rating GmbH posiada Moody's. W czerwcu 2017 r. Euler Hermes Rating uruchomił TRIBRating, solidną ocenę wiarygodności kredytowej MSP opracowaną w ramach współpracy Euler Hermes z Moody's Investors Service.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • Re: Strefa euro potrzebuje kredytów

    leszekmarciniak / 2019-05-11 21:55:20

    Remont to fajny punkt wyjścia, żeby zastawić nieruchomość na większe kwoty i uzyskać z tego tytułu pożyczkę. Polecam zagłębić się nieco w ofertę firmy Financial home. Można się dowiedzieć w prosty sposób jak w fajny sposób zarobić pieniądze na własne, duże inwestycje. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: