eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansowe › 3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

2019-02-02 00:50

3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

Jakie są etapy windykacji długów? © 9dreamstudio - Fotolia.com

Windykacja polubowna, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne to trzy zasadnicze etapy windykacji zaległości finansowych. Warto pamiętać, że na każdym z nich istnieje możliwość polubownego rozwiązania problemu tak, aby spłata zadłużenia nie rujnowała budżetu dłużnika. Jakie działania podejmuje wierzyciel i reprezentująca go firma windykacyjna w każdej z wymienionych faz? Jakie prawa konsumenta przysługują zadłużonemu?
Pierwszym etapem windykacji jest tzw. windykacja wstępna lub - inaczej - polubowna. W tej fazie sam wierzyciel lub działająca w jego imieniu firma windykacyjna próbują nawiązać kontakt z dłużnikiem, aby wyjaśnić powody nieregulowania zaległości. To także okres, w którym zadłużona osoba może zwrócić się do wierzyciela z prośbą o wydłużenie okresu spłaty, obniżenie rat czy też częściowe wstrzymanie naliczania odsetek. I wprawdzie nie ma się gwarancji, czy wierzyciel skłonny będzie iść dłużnikowi na rękę, ale im wcześniej ta prośba do niego trafi, tym większe są szanse na pozytywną odpowiedź.

Warto również przypomnieć, że windykacja wstępna służy przede wszystkim przypomnieniu dłużnikowi o zaległości w spłacie. W tym celu wierzyciel wysyła wezwania, pisma ponaglające lub próbuje nawiązać kontakt telefoniczny. Jeśli te działania zawiodą, będzie starał kontaktować się poprzez swoich przedstawicieli terenowych.

Postępowanie sądowe


Jeśli wezwania do spłaty zaległości zawiodły, a dłużnik uporczywie unika kontaktu z wierzycielem lub firmą windykacyjną, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Wierzyciel może dochodzić swoich roszczeń według przepisów ogólnych (sprawa jest wówczas kierowana na posiedzenie jawne i przed sądem odbywa się rozprawa z udziałem dłużnika i wierzyciela) lub skorzystać z możliwości prowadzenia sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. W szczególności, właściwe dla dochodzenia roszczeń pieniężnych mogą być postępowania w trybie nakazowym lub upominawczym (w tym elektronicznym). W obu trybach, co do zasady, następstwem skierowania przez wierzyciela pozwu o zapłatę jest wydanie przez sąd nakazu zapłaty na posiedzeniu niejawnym, tj. bez rozprawy, a tym samym bez udziału stron. Warto również pamiętać, że gdy sąd wyda nakaz zapłaty, dłużnik ma dwa tygodnie na złożenie zarzutów (w postępowaniu nakazowym) lub sprzeciwu (w postępowaniu upominawczym). Skutecznie wniesione zarzuty lub sprzeciw powodują zaś konieczność wyznaczenia pierwszej rozprawy w postępowaniu zwykłym, co oznacza, że sprawa będzie się dalej toczyć według przepisów ogólnych.

fot. 9dreamstudio - Fotolia.com

Jakie są etapy windykacji długów?

Trzy główne etapy windykacji to: windykacja wstępna, postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne.


Postępowanie egzekucyjne


Po otrzymaniu orzeczenia sądu, które opatrzone klauzulą wykonalności stanowi tytuł wykonawczy, lub po uzyskaniu przez wierzyciela innego tytułu wykonawczego, sprawa - na wniosek wierzyciela - może trafić do egzekucji komorniczej. Jest to jednak dla wierzyciela konieczność, wykorzystywana wówczas, gdy dłużnik nie wykazuje żadnej woli porozumienia. Dopuszczenie przez dłużnika do tego kroku np. przez unikanie kontaktu z wierzycielem, jest też dla niego źródłem dodatkowych, często względnie wysokich kosztów nie tylko sądowych, ale także później kosztów postępowania egzekucyjnego, prowadzonego przez komornika.

Prawa konsumenta


Niezależnie od etapu windykacji, zarówno wierzyciel, jak i instytucja, która działa w jego imieniu (np. firma windykacyjna) powinna przestrzegać praw konsumentów oraz zasad etyki. W praktyce bywa różnie, ale firmy windykacyjne zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych starają się dawać dobry przykład całej branży oraz edukować konsumentów. Firmy te wypracowały w ramach KPF Zasady Dobrych Praktyk, a w codziennej pracy stosują się do zapisów trzeciej księgi ZDP dotyczącej praktyk windykacyjnych. W dokumencie opisane są m.in. standardy komunikacji listownej, telefonicznej i terenowej, a cały zbiór ma na celu ochronę interesów i praw konsumentów. Branża rozpoczęła również kampanię „Windykacja? Jasna sprawa”, w której edukuje jak nie popaść w zadłużenie, jak bezpiecznie zaciągać zobowiązania, ale przede wszystkim, jakie prawa ma konsument w kontakcie z windykatorem. Oto najważniejsze z nich:
 • Kontakt z firmą windykacyjną:
  • Firma windykacyjna może kontaktować się z osobą zadłużoną na różne sposoby: poprzez wysłanie korespondencji, rozmowy telefoniczne czy wizytę terenową konsultanta. Ostatnia z form jest stosowana najczęściej wtedy, gdy dwie poprzednie formy nawiązania kontaktu nie przyniosą rezultatu.
  • Żadna firma windykacyjna nie powinna stosować praktyk zakazanych oraz niedozwolonych. Jej celem zawsze powinna być ochrona interesów kontrahenta, poszanowanie praw osoby zadłużonej oraz wypracowanie takiego rozwiązania, dzięki któremu dłużnik będzie mógł spłacić zobowiązanie bez rujnowania swojego budżetu.
  • Warto pamiętać, że firma windykacyjna powinna zapewnić zachowanie tajemnicy oraz pełną ochronę danych osobowych osoby zadłużonej.
 • Korespondencja i wezwanie do zapłaty:
  • Korespondencja do osoby zadłużonej powinna być wysłana na jej adres zamieszkania (lub inny adres, pod którym ta osoba może być osiągalna), w zamkniętej kopercie, ale bez adnotacji lub znaków wskazujących, że dotyczy ona długu adresata.
  • Wezwanie do zapłaty musi w sposób dokładny opisywać daną wierzytelność. Powinno zawierać m.in. takie informacje jak: tytuł, wierzyciel, wystawca faktury, należność główna, data wymagalności, naliczone odsetki itd.
 • Rozmowy telefoniczne i windykacja terenowa:
  • Zasady Dobrych Praktyk jasno opisują, że zarówno rozmowy telefoniczne powinny być prowadzone w takim czasie, który nie będzie uciążliwy dla dłużnika. Rozmowa powinna być uprzejma i kulturalna.
  • Wizyty windykatorów/konsultantów terenowych mogą być podejmowane w czasie i miejscu, które nie będą uciążliwe dla dłużnika. Konsultant, podczas podejmowania czynności windykacyjnych, jest natomiast zobowiązany do tego, by przedstawić się, okazać (bez wezwania) identyfikator, okazać upoważnienie do działania wydane przez firmę windykacyjną na podstawie upoważnień lub pełnomocnictw udzielonych jej przez kontrahenta, z wyraźnym określeniem zakresu swojego umocowania.

Jeżeli osoba zadłużona będzie miała jakiekolwiek wątpliwości dotyczące metod działania firmy windykacyjnej zrzeszonej w KPF może je zgłosić do Komisji Etyki KPF pod adresem mailowym: etyka@kpf.pl. Natomiast w przypadku firm windykacyjnych, które nie należą do KPF pozostaje zgłoszenie do Biura Rzecznika Finansowego, Federacji Konsumentów lub na Policję.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (3)

 • Re: 3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

  leszekmarciniak / 2019-02-04 00:13:13

  Niewątpliwie ważne jest znalezienie odpowiednich osób/firmy, która pomoże w uporaniu się z dłużnikami. Mi w tym pomogła firma Mk-Finanse. Są to specjaliści pierwszej próby - naprawdę warto poświęcić nieco czasu na zapoznanie się z ich oferta. odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Re: 3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

  sadinternetowypl / 2019-04-12 13:30:00

  Dlaczego firma windykacyjna która jest tylko pośrednikiem z adwokatem w sądzie ma być lepsza niż bezpośredni prawnik? odpowiedz ] [ cytuj ]

 • Re: 3 etapy windykacji długów i pytania o prawa konsumentów

  leszekmarciniak / 2019-04-14 21:12:25

  Ja mogę śmiało polecić fachowców z branży czyli firmę MK-Finanse. Jeżeli ktoś potrzebuje specjalistów od windykacji to myślę, że się nie zawiedzie. Bardzo porządne podejście do klienta i do tego cenowo jest ok. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: